Русский
English
Deutsch
Français
четвер, 21-03-2019

Дисципліни кафедри

• спеціальність 7.090258 - "Автомобілі і автомобільне господарство" :

 1. Теорія технічних систем;
 2. Експлуатація і обслуговування машин;
 3. Використання експлуатаційних матеріалів і економія паливно-енергетичних ресурсів;
 4. Технічна експлуатація автомобілів;
 5. Основи технічної діагностики автомобілів;
 6. Технологія експлуатаційного ремонту автомобілів;
 7. Системотехніка;
 8. Проектування автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування;
 9. Теорія і методи наукової творчості;
 10. Виробнича практика;
 11. Переддипломна практика;
 12. Дипломне проектування.

• спеціальність 8.090258 - "Автомобілі і автомобільне господарство" :

 1. Технологія наукової творчості;
 2. Системотехніка транспорту;
 3. Технічна кібернетика транспорту;
 4. Науково-дослідне стажування.

• спеціальність 7.090211 -  "Колісні і гусеничні транспортні засоби":

 1. Експлуатація і обслуговування машин;
 2. Експлуатаційні матеріали.

• спеціальність 7.090210 - "Двигуни внутрішнього згорання" :

 1. Експлуатація і обслуговування машин;
 2. Палива, мастила і рідини, що охолоджують.

• спеціальність "Транспортні системи":

 1. Технологія обслуговування транспортних засобів;
 2. Основи експлуатації транспортних засобів.

• спеціальність "Економіка підприємства" :

 

 1. Операційний менеджмент.

Характеристика матеріально-технічної бази кафедри

Кафедра ТЭСА має хорошу матеріально-технічну базу для проведення учбового процесу і науково-дослідної роботи. Лабораторії і аудиторії обладнані сучасними засобами навчання, обчислювальний центр кафедри налічує 23 ПЕВМ. Загальна площа кафедри складає 1341 кв. м. Площа 540 кв. м займають 13 учбово-наукових лабораторій, в яких проводяться учбові заняття і НДР. До них відносяться:

 

 • лабораторія електроніки на автотранспорті,
 • лабораторія діагностики двигунів,
 • лабораторія спектрального аналізу масел,
 • лабораторія експрес-аналізу ТСМ,
 • лабораторія екології і експлуатаційних матеріалів,
 • відділення автомобілів,
 • електротехнічне відділення,
 • паливне відділення,
 • навчально-методичний кабінет,
 • кабінет курсового і дипломного проектування,
 • обчислювальний центр,
 • кабінет активних методів навчання і по вивченню зарубіжних автомобілів.

Кафедра має для проведення учбових занять і наукових досліджень 5 автомобілів (два вантажних, два легкових і мікроавтобус), 4 двигуни, необхідне технологічне устаткування, у тому числі стаціонарну і дві пересувних станцій діагностики. До унікального устаткування, окрім станцій діагностики, можна віднести установку для спектрального аналізу масла МФС - 7 і якості палива УИТ - 65 та ін.

У навчально-методичному кабінеті студенти і аспіранти користуються зарубіжними патентами (близько 288 тис. шт.), авторефератами дисертацій (близько 1600 шт.), дисертаціями, науковими звітами, рідкісними виданнями технічної літератури, мікрофільмами і так далі

На кафедрі уперше введені нові дисципліни - "Основи теорії експлуатації", "Діагностика автомобілів", "Системотехніка транспорту", "Технічна кібернетика транспорту". Вони читаються тільки в нашому університеті.

Держстандартом України в 1998 р. видані атестати акредитації на дві випробувальний- діагностичних лабораторії - в одну входить стаціонарна і пересувна станції діагностики, пост комп'ютерної і лазерної діагностики і інше устаткування, в другу - установка для спектрального аналізу масел МФС - 7, універсальний стенд для випробування палив УИТ - 65 та ін. устаткування.