Русский
English
Deutsch
Français
четвер, 21-03-2019

82-я науково-технічна та науково-методична конференція ХНАДУ

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет проводить 82-ю науково-технічную та науково-методичную конференцію. На базі кафедри «Технічної експлуатації та сервісу автомобілів» секцію проводиться 8 травня 2018 р. Секцію технічної експлуатації та сервісу автомобілів головує – професор В.П. Волков та секретарює – докторант С.М. Мастепан.

На секції розглянуто 33 доповодей за наступним планом:

1. Доц. Агєєв М.С. (Херсонська державна морська академія) Застосування в умовах експлуатації ресурсозберігаючої технології відновлення розподільних валів транспортних засобів.

2. Доц. Бабій М.В. (Херсонська державна морська академія) Застосування прогресивного металорізального інструменту для ремонту деталей засобів транспорту.

3. Ст. викл. Безродний В.В. Вплив сумішевого бензину на склад відпрацьованих газів легкового автомобіля.

4. Ст. викл. Белов В.І. Оцінка розуміння ефектів водневого газу Брауна.

5. Доц. Булгаков М.П. (Херсонська державна морська академія) Діагностування дизельної паливної апаратури з механічним приводом.

6. Проф. Волков В.П. Математичні моделі оцінки технічного стану автомобілів з урахуванням умов експлуатації.

7. Проф. Волков В.П., проф. Грицук І.В. (Херсонська державна морська академія), доц. Грицук Ю.В. (Донбаська національна академія будівництва і архітектури, м. Краматорськ), асп. Волков Ю.В. Формування моделі інформаційного забезпечення системи моніторингу технічного стану транспортного засобу в умовах експлуатації засобами ITS. 

8. Доц. Горбік Ю.В. Енергетична оцінка автомобіля Skoda Oktavia за витратою палива й ККД автомобіля.

9. Проф. Грицук І.В. (Херсонська державна морська академія), доц. Грицук Ю.В. (Донбаська національна академія будівництва і архітектури), доц. Савчук В.П. (Херсонська державна морська академія), доц. Білоусов Є.В. (Херсонська державна морська академія) Реалізація моніторингу складних енергетичних систем з використанням бортових інформаційно-діагностичних комплексів.

10.Проф. Грицук І.В. (Херсонська державна морська академія), доц. Саравас В.Є. (ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь), маг. Погорлецький Д.С. (Херсонська державна морська академія); студ. Самітов А. (ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь) Особливості використання інтегрованої системи теплової підготовки суднового двигуна на основі фазоперехідних теплових акумуляторів в умовах експлуатації.

11.Доц. Дитятьєв О.В. Основні принципи тестового діагностування підвіски.

12.Ст. викл. Зибцев Ю.В. Діагностування тягово-швидкісних властивостей легкового автомобіля за розгоном та вибігом.

13.Асист. Зуєв В.О. Дослідження можливості діагностування сучасних автомобілів з АБС на інерційних стендах з біговими барабанами.

14.Доц. Кривошапов С.І. Використання комп’ютерно-програмних засобів у процесі обліку і нормування витрат палива на підприємствах автомобільного транспорту.

15.Асп. Кузьмін В.С. Дослідження факторів, що впливають на техніко-технологічний рівень виробничого процесу підприємства та шляхів його розвитку. 

16.Пошуковець Курносенко Д.В., доц. Володарець М.В. (Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків), проф. Грицук І.В. (Херсонська державна морська академія) Особливості проблеми дистанційного оцінювання технічного стану складних систем на транспорті.

17.Доц. Мармут І.А. Розробка методики перевірки вимірювальної системи роликового стенда ПДС-Л.

18.Доц. Мастепан М.А. (Донбаська національна академія будівництва і архітектури, м. Краматорськ) Розробка методики оцінки рівня ефективності виробничої бази підприємств сервісу транспортних та будівельних машин.

19.Доц. Мастепан С.М. Використання нейронних мереж на ПАТ.

20.Пошуковець Мастепан О.А. Проблеми забезпечення ТО та Р на ПАТ.

21.Проф. Мигаль В.Д. Телематичне й інтелектуальне забезпечення технічної експлуатації автомобілів.

22.Доц. Мисюра М.І. Дослідження тягово-швидкісних властивостей вантажно-пасажирського автомобіля з дизельним двигуном.

23.Проф. Наглюк І.С. Зміна трибологічних властивостей моторних, трансмісійних та компресорних олив в експлуатації.

24.Асист. Наглюк М.І. Зміна показників якості антифризів від наробітку.

25.Доц. Павленко В. М. Мультиагента операційна система в реальному часі для легкового автомобіля.

26.Асист. Погорелов М.Г. Проблеми спеціалізаціі постів технічного обслуговування та ремонту на ПАТ.

27.Маг. Погорлецький Д.С. (Херсонська державна морська академія) Ресурсозберігаюча система теплової підготовки газопаливного транспортного двигуна для низькотемпературних умов експлуатації.

28.Доц. Рабінович Е.Х. Дорожні випробування автомобілів: деякі особливості закордонних методик проведення та обробки матеріалів.

29.Асп. Рижова В.Ю. Особливості проведення технічного обслуговування на сучасних підприємствах автомобільного транспорту.

30.Доц. Савенок Д.В. (Донбаська національна академія будівництва і архітектури, м. Краматорськ) Аналіз критеріїв та методів оцінки трудового потенціалу підприємства.

31.Доц. Савчук В.П., пошуковець Сімагін А.Ф. (Херсонська державна морська академія) Забезпечення в умовах експлуатації надійності підшипників ковзання зубчастих коліс трансмісій транспортних машин.

32.Доц. Сараєва І.Ю. Методи Європейської системи діагностики (EOBD).

33.Асп. Фоменко І.М. Технічна якість послуг технічного обслуговування та ремонту автомобілів. 

81-я науково-технічна та науково-методична конференція ХНАДУ

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет проводить 81-ю науково-технічную та науково-методичную конференцію. На базі кафедри «Технічної експлуатації та сервісу автомобілів» секцію проводиться 11 травня 2017 р. Секцію технічної експлуатації та сервісу автомобілів головує – професор В.П. Волков та секретарює – докторант С.М. Мастепан.

На секції розглянуто 24 доповодей за наступним планом:

1. Ст. викл. Безродний В.В. - Альтернативне паливо та перспективи його використання на автомобілях.

2. Ст. викл. Белов В.І. - Дослідження особливостей газу Брауна в якості ефективних домішок до палива ДВЗ.

3. Доц. Білогуров Є.О. - Залежність тягово-швидкісних властивостей автомобіля від виду палива.

4. Доц. Булгаков М.П. - Комплексна оцінка герметичності електрогідравлічних форсунок.

5. Проф. Волков В.П. - Інновації в технічній експлуатації автомобілів.

6. Доц. Горбік Ю.В. - Дослідження впливу якості палива на технічний стан елементів системи керування двигуном легкового автомобіля.

7. Доц. Дитятьєв О.В. - Основи конструювання портативних тестерів діагностики амортизаторів.

8. Ст. викл. Зибцев Ю.В. - Загальне діагностування тягово-швидкісних властивостей легкового автомобіля за розгоном та вибігом на дорозі малої довжини.

9. Асист. Зуєв В.О. - Визначення моменту інерції двигуна легкових автомобілів на стенді з біговими барабанами.

10. Доц. Кривошапов С.І. - База даних науково-дослідної та навчально-методичної інформації з автомобільного транспорту.

11. Асп. Кузьмін В.С. - Методи управління виробничо-технічною інфраструктурою ПАТ.

12. Доц. Мармут І.А. - Дослідження впливу вертикального зміщення роликів діагностичного стенда на загальну питому гальмівну силу.

13. Доц. Мастепан М.А. - Розробка методики вибору та обґрунтування вихідних даних і моделі оптимізації виробничої бази підприємств сервісу автомобілів.

14. Докторант Мастепан С.М. - Проблеми організації моніторингу якості виробництва послуги ТО та Р на ПАТ.

15. Доц. Мисюра М.І. - Шляхи поліпшення якостей дизельного палива.

16. Проф. Наглюк І.С. - Зміна трибологічніх характеристик компресорних олив.

17. Асист. Наглюк М.І. - Зміна показників одужуючих рідин при експлуатації автобусів.

18. Доц. Павленко В.М. - Аспекти створення інтелектуальної експертної системи підтримки процесів технічного обслуговування і ремонту автомобілів.

19. Асист. Погорелов М.Г. - Оптимізація виробничих процесів технічного обслуговування та ремонту різномарочного складу автомобілів.

20. Асп. Рижова В.Ю. - Оцінка відповідності виробничого процесу ТО та Р автомобілів сервісному циклу ПАТ.

21. Доц. Савенок Д.В. - Розробка системи підвищення ефективності функціонування трудового потенціалу підприємства автотранспорту.

22. Інж. Салдаєв С.В. - Технічне забезпечення виробничих процесів ТО та Р на ПАТ.

23. Доц. Сараєва І.Ю. - Основні вимоги до діагностування та обслуговування сучасних бензинових двигунів.

24. Асп. Фоменко І.М. - Зв’язок між складовими виробничого процесу ТО та Р автомобілів та очікуваннями споживача послуги.