Вы здесь: Кафедры / Технологии машиностроения и ремонта машин
Четверг, 21-03-2019

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Міжнародну науково-методичну конференцію "Проблеми підготовки кадрів автомобільної галузі та шляхи їх вирішення" (№ 530 - згідно з Планом проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на 2013 рік) проведено 7-8 листопада 2013 р. на базі кафедр Технології машинобудування і ремонту машин та Педагогіки та психології професійної підготовки.

Співорганізаторами заходу були:

 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
 • Північно-східний науковий центр Транспортної академії України;
 • Московський автомобільно-дорожній державний технічний університет, Росія;
 • Сибірська державна автомобільно-дорожня академія, м.Омськ, Росія;
 • Автономний Університет Нижньої Каліфорнії, м. Мехікалі, Мексика;
 • Політехнічний університет Мадриду, Іспанія;
 • Університет Лейфана, інститут інноваційних продуктів та процесів, м. Люнебург, Німеччина.

Кількість учасників конференції - 201, в т.ч. з інших країн - 20 (Росія - 8, Іспанія - 2, Мексика - 2, Німеччина - 3, Китай - 1, Молдова - 1, Білорусь - 2, Узбекистан - 1).

У заході взяли участь представники 41 навчальних закладів та установ:

 1. Харківський національний автомобільно-дорожній університет
 2. Північно-східний науковий центр Транспортної академії України
 3. Московський автомобільно-дорожній державний технічний університет, Росія
 4. Сибірська державна автомобільно-дорожня академія, м. Омськ, Росія
 5. Автономний Університет Нижньої Каліфорнії, м. Мехікалі, Мексика
 6. Політехнічний університет Мадриду, Іспанія
 7. Університет Лейфана, інститут інноваційних продуктів та процесів, м. Люнебург, Німеччина
 8. РВНЗ "Кримський інженерно-педагогічний університет", м. Сімферополь
 9. Білоруський національний технічний університет
 10. Національний транспортний університет, м. Київ
 11. Донецька академія автомобільного транспорту
 12. Харківський університет повітряних сил ім. І.Кожедуба
 13. Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, м.Харків
 14. Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
 15. Луцький національний технічний університет
 16. Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса
 17. Вінницький національний технічний університет
 18. Гімназія №39, м. Харків
 19. Академія внутрішніх військ МВС України, м. Харків
 20. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
 21. Харківський автомобільно-дорожній технікум
 22. Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка
 23. Північно-Східний федеральний університет, м. Якутськ, Росія
 24. Університет м. Вальядолід, Іспанія
 25. Національна академія державної прикордонної служби України ім. Б.Хмельницького, м. Хмельницький
 26. Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, інститут транспорту і логістики, м. Луганськ
 27. Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого, м.Харків
 28. Департамент транспорту Харківської міської ради
 29. Ташкентський автомобільно-дорожній інститут, Узбекістан
 30. Харківська філія державної установи "Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л.Погорілого"
 31. Українська інженерно-педагогічна академія, м.Харків
 32. Національний науковий центр "Інститут метрології", м. Харків
 33. Автотранспортний технікум ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг
 34. Бєлгородський державний національний дослідницький університет, Росія
 35. Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя
 36. Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка
 37. Чендуський університет, м. Ченду, Китай
 38. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
 39. Бєлгородський державний технологічний університет ім. В.Г. Шухова, Росія
 40. Фірма Heinzmann GmbH м. Шенау, Німеччина
 41. ІТ компанія ТОВ "Елекс", м. Тернопіль.

Матеріали конференції опубліковані у збірнику Проблеми підготовки кадрів автомобільної галузі та шляхи їх вирішення: збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції, 7-8 листопада 2013 р. - Харків: ХНАДУ, 2013. - 252 с.

Під час проведення конференції було заслухано та обговорено 19 доповідей провідних вчених та фахівців автомобільної галузі на секційних засіданнях та 5 доповідей спеціалістів на пленарному засіданні.

Учасники конференції розглянули багато актуальних питань, які безпосередньо впливають на підготовку кадрів автомобільної галузі в сучасних умовах. Особливе місце серед доповідей посідали психолого-педагогічні, методичні проблеми та підвищення якості підготовки сучасних фахівців в автомобільній галузі. Також багато уваги було приділено комп'ютеризації та автоматизації процесу навчання майбутніх фахівців, підвищенню якості контролю набутих знань. Розглянуті питання індивідуального підходу до студентів у процесі навчання, обговорено основні проблеми дистанційного навчання та післядипломної освіти спеціалістів галузі, організації практик на підприємствах тощо.

На конференції досить широко було представлено практичні питання підготовки фахівців, частина доповідей стосувалася безпосередньо навчального процесу та підвищення його якості.

Заслухавши та обговоривши доповіді з актуальних проблем з тематики Міжнародної науково-методичної конференції "Проблеми підготовки кадрів автомобільної галузі та шляхи їх вирішення" сформульовані висновки, прийнята резолюція та запропоновані відповідні рекомендації.