Досвід захисту робіт online під час карантину

На автомобільному факультеті зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування по дисципліні "Прикладна теорія коливань в машинобудуванні" лектором к.т.н. доц. Леонтьєв Д.М. розпочато прийом РГР через курс-ресурс дисципліни на сайті дистанційного навчання ХНАДУ.

З 13.04.20 лектором надано доступ для студентів до системи online захисту РГР. Процедура захисту під час проведення відео конференції та online оцінювання попередньо завантажених студентами РГР фіксується засобами відеозапису.

To top