Дотримання та популярізація академічної доброчесності


Перевірка кваліфікаційних робіт здобувачів наукового ступеня на плагіат забезпечується за допомогою  сервісу unicheck

Викладачі кафедри регулярно беруть участь у заходах з академічної доброчесності і втілюють у життя отримані рекомендації.

Інформацію щодо дотримання академічної доброчесності у ХНАДУ можна отримати на сторінці ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ