Керівники кафедри

Історія кафедри «Автомобільна електроніка» почалася в 1937 році. До 1960 року кафедра була єдиною електротехнічною кафедрою Харківського автодорожнього інституту (ХАДІ).

Першим завідувачем кафедри, її засновником, наставником молоді, організатором усіх справ був к.т.н., доцент Бочаров Петро Олександрович, людина високої ерудиції, енергійний і принциповий, який і очолював її до 1954 року.

У 1954 році до керівництва кафедрою прийшов кваліфікований фахівець в області електроустаткування автомобілів, видатний учений, доцент Коротенко Борис Євдокимович. Протягом його завідування кафедра стала відомою не тільки навчальною роботою, але й вагомими науковими досягненнями, серед яких необхідно відзначити роботи з удосконалення автомобільних систем паливопостачання, електричного зчеплення, дослідження динамічних властивостей дорожніх машин. Широка і багатогранна наукова діяльність вчених кафедри того часу призвела до того, що в 1960 році одним із співробітників кафедри Ломакіним Віктором Павловичем була заснована кафедра автоматики та інформатики. Таким чином, діяльність кафедри електротехніки та електрообладнання стала джерелом розвитку нових комп'ютерних технологій інституту.

Шляхи розвитку кафедри, її науковий потенціал, місце в підготовці і вихованні інженерних кадрів, її традиції значною мірою уособлює особистість завідувача кафедри. Саме тому важливим етапом в історії кафедри є час, пов'язаний з ім'ям Михайла Ісааковича Бронштейна, який завідував кафедрою в 1978-1989 р. Він пройшов нелегкий шлях від скромного, але енергійного молодого лаборанта до завідувача кафедри. Особливо велику увагу Бронштейн М.І. приділяв технічному оснащенню кафедри, методичному забезпеченню навчального процесу, формуванню викладацького складу. Поряд із загальними курсами електротехніки на кафедрі стали викладатися такі дисципліни як електроніка, теоретичні основи електротехніки, електромашин і електроприводу, спецпрактикуму з електроустаткування автомобілів, тракторів і дорожніх машин.

У 1989 році до завідування кафедрою прийшов фахівець в галузі інформаційних технологій професор, д.т.н. Алексєєв Олег Павлович, а кафедра з 1990 року приступила до підготовки майбутніх інженерів - електромеханіків. Змінилась і назва кафедри - кафедра електричних систем і комплексів автотранспортних засобів. У 2005 році кафедра увійшла до складу факультету мехатроніки транспортних засобів, деканом якого став Алексєєв О.П.

Сьогодення - XXI століття, епоха мікроелектроніки. Новий етап у розвитку кафедри наступив на рубежі століть. У 2004 році кафедра отримала свою нинішню назву КАФЕДРА АВТОМОБІЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ. Під керівництвом обраного в 2005 році завідувачем кафедри доктора технічних наук, професора Бажинова Олексія Васильовича.

З 2020 року і по цей час нашою кафедрою керує молодий, активний доктор технічних наук, професор Гнатов Андрій Вікторович.

Випускники кафедри

Кафедра автомобільної електроніки розпочала підготовку фахівців лише в 1990 році, але за цей час для транспортної, електротехнічної та енергетичної галузей України і зарубіжних країн підготовлено понад 300 висококваліфікованих фахівців - інженерів - електромеханіків з електроустаткування сучасних транспортних засобів і підприємств.

Випускники успішно працюють на таких підприємствах як ДП «Завод ім. Малишева», ДП «Комунар», ХЕЛЗ, авторемонтний завод, а також у різних СТО, в комерційних підприємствах, пов'язаних з виробництвом, модернізацією, експлуатацією та ремонтом сучасної авто- і сільгосптехніки, потужних промислових транспортних засобів гірничо-металургійних комплексів.