Міжнародна діяльність

 

Кафедра підтримує наукові зв’язки з провідними науковими школами, такими як НТУ «КПІ», УТУ, НГУ, фірмою Lenze (Німеччина), фірмою “Ford-motors” (США) та ін.

Науковці кафедри підтримують постійний зв'язок з провідними підприємствами, науковими установами та учбовими закладами, що займаються проблемами транспортного машинобудування.

Кафедра АЕ має постійний зв'язок з російською електротехнічною академією та кафедрами електричних систем МАМІ, МАДІ та МГОУГФ. 

 

Перспективи міжнародної діяльності кафедри

 

базуються на  особистих зв’язках, що постійно підтримуються з ведучими світовими спеціалістами у галузі використання енергії імпульсних магнітних полів для створення прогресивних промислових технологій сучасності.

Студенти спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» мають можливість на регулярній основі брати участь у престижних міжнародних науково-студентських конференціях, проходити стажування в кращих європейських технічних вузах, відвідувати найбільші автомобілебудівні підприємства.