Міжнародна діяльність

Кафедра автомобільної електроніки приймає участь у міжнародному Еразмус проекті «Development of practically-oriented student-centred education in the field of modelling of Cyber-Physical Systems» /"CybPhys" (Розвиток практично орієнтованої студентської освіти в області моделювання кібер-фізичних систем)

  • Офіційний номер: 609557-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP
  • Термін дії проекту - 3 роки (15.11.2020 – 14.11.2022)
  • Загальний бюджет проекту -  € 831 660
  • Бюджет ХНАДУ – € 97 441 

Проект присвячений впровадженню кібер-фізичних систем в навчальний процес. Розробка електронних систем, компонентів і програмного забезпечення, які взаємодіють з фізичними системами і їх середовищем, надаючи можливості для: виявлення, моніторингу, аналізу та управління пристроями, компонентами і процесами в різних областях застосування. Кібер-фізични системи можуть надавати фахові рішення зі скороченим часом виходу на ринок, приносячи значні економічні результати і зростання в секторах, критично важливих для економіки і конкурентоспроможності Європи, і стимулюють інновації, щоб впоратися з «новою цифровою трансформацією» Європи.

В рамках проекту ХНАДУ разом з Ризьким технічним університетом (РТУ) розробляє та впроваджує у навчальний процес спільну інноваційну магістерську програму подвійних дипломів «ЕЛЕКТРОМОБІЛІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

______________________________________

Кафедра підтримує наукові зв’язки з провідними науковими школами, такими як НТУ «КПІ», УТУ, НГУ, фірмою Lenze (Німеччина), фірмою “Ford-motors” (США) та ін.

Науковці кафедри підтримують постійний зв'язок з провідними підприємствами, науковими установами та учбовими закладами, що займаються проблемами транспортного машинобудування. 

Перспективи міжнародної діяльності кафедри 

Перспективи міжнародної діяльності кафедри базуються на укладених двосторонніх угодах та особистих зв’язках, що постійно підтримуються з ведучими світовими університетами та спеціалістами у галузі енергозберігаючих технологій на транспорті.

Студенти спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» мають можливість на регулярній основі брати участь у престижних міжнародних науково-студентських конференціях, проходити стажування в кращих європейських технічних вузах, відвідувати найбільші автомобілебудівні підприємства.