Основні наукові інтереси кафедри "Автомобільна електроніка"

Автомобіль і Електроніка. Сучасні технології

На базі кафедри видається електронний журнал Opens external link in new windowАвтомобіль і Електроніка. Сучасні технології 

Журнал засновано в 2011 р. кафедрою Автомобільної електроніки, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету ISSN: 2226-9266

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України наказом Міністерства освіти і науки України №1528 від 29.12.2014. Сайт журналу:  Opens external link in new windowhttp://veit.khadi.kharkov.ua

В журналі публікуються матеріали теоретичних та практичних досліджень, присвячених перспективним напрямкам розвитку автомобільної електроніки, впровадженню та удосконаленню гібридних та електромобілів, моделюванню транспортних процесів і систем, інформаційним технологіям й інтелектуальним системам на транспорті, сучасним технологіям діагностики систем і агрегатів транспортних засобів. Журнал також включає матеріали доповідей учасників Міжнародної науково-технічної конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології».

Мови видання: українська, англійська. Періодичність: 2 рази на рік.

Індексація в міжнародних наукометричних базах даних: Index CopernicusGoogle ScholarUlrichsweb (США); Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.