Навчальний процес

На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

На кафедрі здійснюється підготовка студентів до участі у Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах та конкурсів  - розділ «Студентське життя» 

 

Студенти долучаються до захоплюючого наукового життя лабораторії кафедри АВТОМОБІЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ.
Вони також є співавторами наукових статей, виступають з доповідями на щомісячному семінарі, який проводиться на кафедрі фізики та приймають участь у наукових конференціях.

Opens external link in new windowРозклад занять

Opens external link in new windowНавчальний сайт ХНАДУ

Opens external link in new windowФайловий архів ХНАДУ

Opens external link in new windowОсвітні програми, що реалізуються на кафедри

Тематика дипломних робіт студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка охоплює широке коло питань, які відображають найважливіші проблеми діяльності підприємств автомобільного транспорту та шляхи їх вирішення. Це проблеми оптимізації процесів, підвищення ефективності, розробки нових конструкцій, модернізації, обґрунтування параметрів, моніторингу стану енергоносіїв і силових установок електромобілів та гібридних автомобілів. Вирішення цих проблем спрямовано на покращення економічності та екологічної безпеки автомобільного транспорту, а також зменшення їх вартості і напрацювання досвіду для підвищення енергоефективності та енергозбереження для сталого розвитку країни. Більш повно з тематикою дипломного проектування можна ознайомитись на сайті репозитарію кваліфікаційних робіт:  

Opens external link in new windowБакалаврські роботи

Opens external link in new windowМагістерські роботи

Навчально-методична робота

  1. Лабораторний практикум з дисциплін «Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка» і «Електроніка та мікросхемотехніка» (розділ «Електроніка») для студентів спеціальностей 8.090210, 8.090211, 8.090214, 8.092201, 8.092501. Сріков С.А., Панікарська A.C., Калмиков В.І., Дзюбенко A.A. - Харків: видавництво ХНАДУ, 2005. - 82 с.
  2. Дзюбенко А.А., Серікова Е.А., Сєріков С.А. Лабораторний практикум з дисциплін «Елементарна база електронних пристроїв» «Електроніка та мікросхемотехніка». - Харків: ХНАДУ, 2012. - 83 с.
  3. Сєріков С.А. Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Елементна база електронних пристроїв» / С.А. Сєріков, О.А. Дзюбенко, Е.А. Серікова. - Харків: ХНАДУ, 2012 року - 28 с.
  4. Дзюбенко А. А. Елементна база електронних пристроїв / А. А. Дзюбенко, Щ. В. Аргун, І. С. Трунова - Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing 2017 - 246 с. Розглянуто пристрої і параметри пасивних і активних елементів електронних пристроїв в дискретному і інтегральному виконаннях. Широко розглянуто застосування резисторів спеціального призначення, особливості вибору типу і параметрів елементів для конкретної практичної задачі. Дано фізичні основи роботи напівпровідникових приладів, пристрій, принцип роботи, параметри, характеристики та способи включення в електричний ланцюг напівпровідникових діодів, транзисторів і тиристорів. Акцентовано увагу на особливостях практичного застосування елементів. Рекомендовано для студентів електротехнічних спеціальностей ВНЗ, інженерно-технічних працівників.
  5. Дзюбенко А.А. Поліпшення паливно-економічних і екологічних показників автомобіля - Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing. - ISBN: 978-620-2-01619-3. - 2017 - 203 с.

Анотація: На паливну економічність і екологічну безпеку автомобіля істотний вплив роблять умови його експлуатації. Вирішення проблеми підвищення екологічної безпеки двигунів внутрішнього згоряння значно ускладнюється у зв'язку з необхідністю пошуку компромісних рішень по паливно-екологічного комплексному критерію. Тому більшість технічних заходів, спрямованих на зниження забруднення навколишнього середовища викидами відпрацьованих газів автомобілів, не є оптимальними. Це пов'язано з погіршенням паливної економічності двигунів при забезпеченні низької токсичності. Метою даної роботи є поліпшення паливно-економічних і екологічних показників автомобіля за рахунок адаптивного налаштування параметрів систем управління запалюванням під конкретні умови експлуатації автомобіля.

Участь у міжнародніх проектах и ​​програмах: Дзюбенко О.А. ERASMUS +, KA107_2016, ERASMUS-Code: D COTTBUS03 Спільні дослідження з іноземними партнерами: Дзюбенко О.А. дослідження процесів згоряння в двігуні Ванкеля з багато-іскровою системою запалювання (ХНАДУ-BTU-WANKEL SUPERTEC) Робота викладачів у закордонний вишах, (читання лекцій, тощо): Дзюбенко О.А. читання лекцій в Бранденбурзькому технічному університеті (м. Котбус, Німеччина) з 03.02.2018р. по 10.02.2018р. та з 09.07.2018р. по 13.07.2018р.