Воропай Олексій Валерійович

Завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук
Досвід викладання:
  • Деталі машин
  • Теорія механізмів і машин
  • Прикладна механіка
  • Технічна механіка
Наукові досягнення:

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю  01.02.04 – "Механіка деформівного твердого тіла" на тему «Некоректні задачі динаміки пластин при імпульсних навантаженнях». ( Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» , м. Харків, 2004 р.)

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук за спеціальністю 01.02.04 – "Механіка деформівного твердого тіла" на тему «Використання інтегральних рівнянь Вольтерра у нестаціонарних задачах динаміки пластин». (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара , м. Дніпро, 2019 р.)

Опублікував понад 70 наукових праць, з яких можна виділити 3 монографії (у тому числі 1 одноосібну), 39 наукових статей, з них 38 статей у фахових виданнях України, більш 15 статей внесені до міжнародних наукометричних баз; 3 статті видані у відомих міжнародних журналах, які мають високий Impact Factor та індексуються багатьма наукометричними базами, у тому числі Scopus.

Наукові публікації:
Навчально-методичні публікації:

1. Перегон В. А., Бобошко А. А., Воропай А. В., Поваляев С. И., Егоров П. А. Методические указания и задания к курсовой работе, СРС и практическим занятиям по дисциплине «Детали машин» – Харьков: Изд-во ХНАДУ, 2018. 32 с.

2. Перегон В.А., Воропай А.В., Момот Д.И. Методические указания к СРС и практическим занятиям по дисциплине «Детали машин», раздел «Расчет ременных передач» (електронне видання, files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/detalej-mashin-i-tmm/item/download/18338_fc63a3959b377847ef9add69cc7a5cc6.html) – Харьков: ХНАДУ, 2020.  22 с.

3. Перегон В.А., Шарапата А.С., Воропай А.В. Методические указания и задания к курсовому проекту по дисциплине «Детали машин», раздел «Проектирование привода конвейера» (електронне видання, files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/detalej-mashin-i-tmm/item/download/18339_ccd0629f67c904441798cffa01a07122.html) – Харьков: ХНАДУ, 2020. 25 с.

4. Перегон В.А., Бобошко О.А., Шарапата А.С., Воропай О.В. Методичні вказівки і завдання до КП з дисципліни «Деталі машин», розділ «Проектування приводу конвеєру» (електронне видання, files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/detalej-mashin-i-tmm/item/download/18340_feaea9e2316d2a805ae076856b1834c0.html) – Харків: ХНАДУ, 2020.  40 с.

5. Воропай А.В., Богдан Д.И., Дзюбенко А.А. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Детали машин» (електронне видання, files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/detalej-mashin-i-tmm/item/download/18341_7da56b9937578ccdb7549e1fdb00a9df.html) – Харьков: ХНАДУ, 2020. 111 с.

6. Перегон В.А., Воропай О.В., Шарапата А.С. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Деталі машин» (електронне видання, files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/detalej-mashin-i-tmm/item/download/18342_60e285c7f3af1168183ce1194502fdb1.html) – Харків: ХНАДУ, 2020. 104 с.

Контактні дані

Адреса електронної пошти

voropay.alexey@remove-this.gmail.remove-this.com

тел.: +38 (073) 524-92-54

Профіль вченого

Внешняя ссылка открывается в новом окнеORCID

Внешняя ссылка открывается в новом окнеScopus Author ID

Внешняя ссылка открывается в новом окнеGoogle Scholar

Внешняя ссылка открывается в новом окнеResearchGate