Наукова діяльність

Зараз на кафедрі ведеться науково-дослідна робота за напрямками "Механіка деформівного твердого тіла" і "Автомобільний транспорт". Відзначимо наступні предмети дослідження в рамках вказаних напрямків:

 • поліпшення стійкості і керованості автомобілів; 
 • створення дискових гальм для тракторів і підвищення їх надійності та ресурсу; 
 • забезпечення покращання зчіпних якостей шин і підвищення їх ресурсу; 
 • дослідження процесів шумоутворення при взаємодії шини з дорожньою поверхнею з метою зниження загального рівня шуму та впливу експлуатаційних та конструктивних факторів на ресурс автомобільних шин;
 • створення гідравлічних пресів для пресування книжкових блоків на книговидавничих фабриках.
 • побудова рішень прямих нестаціонарних задач теорії пружності, на базі яких можливо реалізувати побудову рішень некоректних задач динаміки (з визначення діючих навантажень та управління деформованим станом елементів конструкцій);
 • розробка ефективних способів вирішення конкретних задач ідентифікації зовнішніх імпульсних навантажень, які діють на елементи конструкцій у вигляді стрижнів, пластин, мембран, оболонок;
 • розробка методів активного та пасивного віброзахисту при нестаціонарному навантаженні елементів конструкцій;
 • розробка способів математичного моделювання управління (регулювання) деформованим станом елементів конструкцій канонічних форм за допомогою введення додаткових систем імпульсних навантажень і оцінка можливостей такого управління. 
 • розроблені рекомендації заводам-виробникам щодо зменшення рівня шуму і збільшення ресурсу та надійності проектованих шин; 
 • досліджено нестаціонарне деформування елементів конструкцій, в тому числі таких, що знаходяться на пружній основі, контактують з приєднаними масами, підкріплені ребрами жорсткості та взаємодіють між собою;
 • створено комплекс методів ідентифікації нестаціонарних навантажень, що діють на елементи конструкцій канонічних форм, на підставі рішення некоректних задач теорії пружності; 
 • створені математичні моделі з управління нестаціонарним деформуванням стрижнів, пластин і оболонок.

Монографії

 1. Прямі та обернені задачі у проблемі аналізу коливань пружних елементів конструкцій : монографія / П. А. Єгоров, А. С. Шарапата, Є. Г. Янютін. – Харків : Форт, 2022. – 244 с. ISBN 978-617-630-072-4
 2. Карпенко В. А. Механика шины : монография / В.А. Карпенко, В.А. Перегон , Гречко Л.П., Макеев Ю.П.,  Загородний А.А.,  Левченко А.Н. – Republic of Moldova : LAP Lambert Academic Publishing, 2021. – 412 с. ISBN 978-620-4-20262-4
 3. Егоров П.А. Прямые и обратные задачи в проблеме анализа колебаний упругих элементов конструкций : монография / П. А. Егоров, А. С. Шарапата, Е. Г. Янютин. – Харьков : Лидер, 2021. – 256 с. ISBN 978-617-7476-50-3
 4. Воропай А. В. Интегральные уравнения Вольтерра в некорректных задачах нестационарного деформирования пластин. Монография // Х.: Изд-во «Лидер», 2018. 214с.
 5. Перегон В. А., Карпенко В. А., Позднякова Е. И., Левченко А. Н., Загородний А. А., Баранник И. М., Коряк А. А. (2017). Колебания и виброакустика автомобильной шины. Х.: Лидер. – 360 с.

 Зарубіжні публікації

 1. Podrigalo M. Metods of Evaluating the Efficiency and Vibration Stability of Vehicles with Internal Combustion Engine / Podrigalo, M., Kholodov, M., Baitsur, M., Podrigalo, N., Koryak, A., Abramov, D., Boboshko, O. // SAE Technical Paper. – 2021-01-1025, 2020, doi: 10.4271/2021-01-1025. – 6 р.
 2. Alexey V. Voropay, Oleksandr V. Menshykov, Marina V. Menshykova. ACTIVE CONTROL OF NONSTATIONARY VIBRATIONS IN PLATES UNDER DYNAMIC LOADING // International Conference on Engineering Vibrations. Aberdeen, Scotland, 14 – 16 December 2020.
 3. Podrigalo M. Energy Efficiency of Vehicles with Combined Electromechanical Drive of Driving Wheels / Podrigalo, M., Bogomolov, V., Kholodov, M., Koryak,A., Turenko, A., Kaidalov, R., Verbitskiy, V., Nikorchuk, A., Volodarets, M., Kudimov, S., Khodyrev, S. // SAE Technical Paper. – 2020-01-2260, 2020, doi: 10.4271/2020-01-2260. – 7 р.
 4. Development of an energy generating platform for converting kinetic energy into electrical energy using the kinematic synthesis of a three-stage multiplier. A. Patlins, A. Hnatov, Shch. Arhun, D. Bogdan, O. Dzyubenko/ Proceedings of 23rd International Scientific Conference. Transport Means 2019 (submitted).
 5. Galkin, A., Obolentseva, L., Balandina, I., Kush, E., Karpenko, V., & Bajdor, P. Last-Mile delivery for consumer driven logistics //Transportation Research Procedia. – 2019. – V. 39. – pp. 74-83, doi.org/10.1016/j.trpro.2019.06.009
 6. Podrigalo M. Stability of Wheel Tractors During Braking / Podrigalo, M., Kholodov, M., Klets, D., Dubinin, Y., Savchenkov, B., Koryak, A., Rudzinskyi, V., Zadorozhnia, V., Polanskyi, O. // SAE Technical Paper. – 2019-01-2142, 2019, doi: 10.4271/2019-01-2142. – 10 р.
 7. Mikhail Podrigalo, Dmytro Klets, Oleksandr Boboshko, Volodymyr Rudzinskyi, Ruslan Kaidalov, Andrey Nikorchuk, Maxim Adamchuk, Ihor Luhovskyi, Oleksandr Bilenko, Oleksandr Kriukov, Yuri Besedin, «Braking Performance of the One Side Wheels for the Realization of the Crab Motion for the Front-Wheel Vehicle», SAE Technical Paper 2019-01-2147, 2019, https://doi.org/10.4271/2019-01-2147.
 8. Mikhail Podrigalo,  Anatoliy Turenko, Viktor Bogomolov, Dmytro Klets, Oleg Sergiyenko, Volodymyr Karpenko, Igor V. Gritsuk, Oleksandr Turenko, Andrii Korobko, Nickolay Bulgakov, Oleksandr Boboshko, “Increase of Stability for Motor Cars in Service Braking,” SAE Technical Paper 2018-01-1880, 2018, doi:10.4271/2018-01-1880.

 Наукові статті

 1. Карпенко В. О., Капський Д. В., Руденко Н. В., Нескреба Е. Є. (2021). DETERMINING THE STARTING TIME OF CAR MOVEMENT TO STABILIZE THE INTERNAL PRESSURE AND THE TEMPERATURE IN THE TIRES. Автомобільний транспорт, (48), 38-44. DOI: 10.30977/AT.2219-8342.2021.48.0.38
 2. Воропай А.В., Егоров П.А. Распределение полной реакции дополнительной опоры, контактирующей с пластиной, на вязкую, упругую и инерционную составляющие. (Розподіл повної реакції додаткової опори, що контактує з пластиною, на в'язку, пружну та інерційну складові) / XX Міжнародний симпозіум «Методи дискретних особливостей в задачах математичної фізики / Discrete Singularities Methods in Mathematical Physics», МДОЗМФ / DSMMPh 2021. Журнал обчислювальної та прикладної математики 2021, No 1 (135). C. 80-86.
 3. Подригало М. А. Забезпечення енергоефективності трансмісій автомобілів і тракторів при модернізації зі зміною числа циліндрів ДВЗ / М. А. Подригало, А. А. Кашканов, О. О. Коряк // Вісник машинобудування та транспорту №1(13) – 2021. – с. 102-110.
 4. Поваляєв С. І., Сараєв О.В. Математична модель оцінки стійкості руху автомобіля на перекидання / С.І. Поваляєв, О.В. Сараєв // Автомобіль і Електроніка. Сучасні технології. – 2021. – № 19. – С. 47-52.
 5. Скірковський С.В., Седюкевич В.М., Карпенко В.О., Свічинський С. В. RESEARCH OF THE FACTORS INFLUENCING THE OPERATIONAL PERFORMANCE OF URBAN PUBLIC TRANSPORT //Автомобільний транспорт. – 2021. – №. 48. – С. 45-53. DOI: 10.30977/AT.2219-8342.2021.48.0.4
 6. Подригало М. А. Оценка легкости управления передним поворотным мостом перспективного тракторного самоходного шасси. / М. А. Подригало, А. А. Бобошко, Л. В. Разарёнов, А. Г. Закапко, Е. И. Зинченко, В. М. Краснокутский // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Машинознавство та САПР. № 2. 2020 – с.84-89. doi: 10.20998/2079-0775.2020.2.10.
 7. Янютин Е. Г., Воропай А. В., Егоров П. А. Нестационарные колебания мембран и пластин в форме прямоугольного равнобедренного треугольника // Вісник Національного технічного університету «ХПІ».Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях, № 1 (1355) 2020. С. 125-133. Бібліогр.: 6 назв. ISSN 2222-0631.
 8. Подригало М. А. Оцінювання стійкості роботи автомобільного двигуна за умови постійної кутової швидкості колінчастого вала / М. А. Подригало, О. О. Коряк, В. І. Вербицький // Збірник наукових праць НАНГУ – т 1, №35, – 2020. – с. 57-68.
 9. Воропай А. В., Егоров П. А. Учёт влияния массово–инерционной характеристики дополнительной вязкоупругой опоры при нестационарном деформировании прямоугольной пластины / Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Математичне моделювання в техніці та технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Mathematical modeling in engineering and technologies : зб. наук. пр. Харків : НТУ "ХПІ", 2020. № 1. С. 15-23. ISSN 2222-0631. doi.org/10.20998/2222-0631. 2020.01.02.
 10. Кравченко Р. В., Богдан Д. И., Поваляев С. И. Сравнение нагрузочной способности головок винта в зависимости от формы паза // Автомобіль і Електроніка. Сучасні технології. – 2020. – № 17. – С. 48-53.
 11. Подригало М. А. Динаміка автомобіля з автоматичною безступінчастою коробкою передач / М. А. Подригало, О. О. Коряк // Вісник ХНАДУ – вип. 90, – 2020. – с. 73-79.
 12. Воропай А. В. Использование операторного метода и преобразования Эфроса для учета диссипативных свойств деформируемых элементов конструкций // Вібрації в техніці та технологіях (Vibrations in engineering and technology). Вінниця: ВНАУ. 2019. №3 (94). С. 84-91. ISSN (друк): 2306-8744.
 13. Воропай А. В. Управление нестационарными колебаниями пластины c присоединённой сосредоточенной массой. Активная виброзащита // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях. Харків: НТУ «ХПІ», 2019. № 22 (1347). С. 16-21. Бібліогр.: 13 назв. ISSN 2222-0631  
 14. Воропай А. В., Егоров П. А. Учёт влияния массово–инерционной характеристики дополнительной вязкоупругой опоры при нестационарном деформировании прямоугольной пластины / Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Математичне моделювання в техніці та технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Mathematical modeling in engineering and technologies : зб. наук. пр.  Харків : НТУ "ХПІ", 2020. № 1. С. 15-23. ISSN 2222-0631. doi.org/10.20998/2222-0631. 2020.01.02.
 15. Богдан Д. И. Использование галтования после лазерной резки для подготовки поверхностей деталей к нанесению декоративных покрытий  / Д. И. Богдан, А. А. Коряк, П. А. Егоров, А. С. Шарапата, Ю. Л. Вельможная // [Електронний ресурс] / Автомобіль і електроніка. Сучасні технології: електронне наукове фахове видання. – Х.: ХНАДУ, 2019. – №16/2019. – С. 78-85
 16. Батыгин Ю. В. Цилиндрическая индукторная система с внешним бифилярным соленоидом. Расчётные соотношения. / Ю. В. Батыгин, С. А. Шиндерук, Е. А. Чаплыгин, А. А. Коряк, А. В. Довгий // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. № 5(277), 2019, С. 13-18.
 17. Поваляев С.И., Сараев А.В. Моделирование механизма опрокидывания автомобиля в процессе развития дорожно-транспортного происшествия. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: збірник наукових праць, Харків, 2019. - № 20. – С. 324 - 334.
 18. Подригало М. А. Моделирование вероятностного закона распределения используемых передаточных чисел коробки передач при эксплуатации автомобиля / М. А. Подригало, А. А. Коряк // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка – Випуск 205 "Проблеми надійності машин", – 2019. – с. 30-37.
 19. Чаплыгин Е. А. Экспериментальное исследование инструментов «прямого пропускания тока» магнитно-импульсной обработки металлов / Е. А. Чаплыгин Е.Ф. Еремина, С. А. Шиндерук, А. А. Коряк, Е. Е. Чорный // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології, 15/2019 – С. 88-93.
 20. Воропай А. В. Гашение нестационарных колебаний механической системы, состоящей из пластины и сосредоточенной массы. Пассивная виброзащита // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях. Харків: НТУ «ХПІ», 2018. № 3 (1279). С. 19-24. Бібліогр.: 7 назв. ISSN 2222-0631.
 21. Чаплыгин Е. А. Притяжение немагнитных металлов в технологиях магнито-импульсной обработки металлов / Е. А. Чаплыгин, С. А. Шиндерук, Е. Ф. Еремина, А. А. Коряк // Міжвузівський збірник наукових праць "Перспективні технології та прилади" Луцького НТУ. – 2018. – № 12. – С. 173-178.
 22. Воропай А. В., Григорьев А. Л. Использование сглаживающих интегральных операторов для учета внутреннего трения при нестационарном деформировании элементов конструкций // Механіка та машинобудування, – Харків: НТУ «ХПІ», 2018 – №1. С. 3-22.
 23. Янютин Е. Г. Нестационарное деформирование подкрепленных цилиндрических оболочек  / Е. Г. Янютин, Г. А. Гнатенко, П. А. Егоров // Вісник НТУ «ХПІ». Серія : Математичне моделювання в техніці та технологіях. – 2018. – № 27 (1303). – С. 148-156.

На кафедрі крім співробітників та аспірантів науковою роботою займаються студенти-відмінники, які в майбутньому будуть поповнювати штат аспірантів, наукових співробітників і викладачів кафедри та університету.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти виконують дослідження, приймають участь у наукових конференціях та конкурсах студентських наукових робіт. З публікаціями за результатами проведення щорічної Міжнародної студентської наукової конференції можна ознайомитись за посиланням af.khadi.kharkov.ua/nauka/naukovi-praci-studentiv/

Талановитим студентам пропонується проходити навчання в аспірантурі за напрямками "Механіка деформівного твердого тіла" під керівництвом д.т.н. Воропая О.В. або "Автомобільний транспорт" під керівництвом проф., д.т.н. Карпенко В.О.

Всього за час існування кафедри її співробітниками були підготовлені і захищені 5 докторських і 14 кандидатських дисертацій

Академічна доброчесність (англ. Academic integrity) — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Нормативні документи, якими мають керуватися учасники освітнього процесу ХНАДУ

Усі викладачі кафедри пройшли підготовку за курсом «Академічна доброчесність в університеті» ВУМ ONLINE та курсом "6 кроків до доброчесності: від теорії до практики" при Офісі доброчесності НАЗК та мають відповідні сертифікати.