Здійснюємо підготовку фахівців для будь-яких напрямів діяльності

Галузь знань: «14 Електрична інженерія»

Спеціальність: «142 Енергетичне машинобудування»

(професійне спрямування «Двигуни внутрішнього згорання»)


Форми навчання

Денна

бакалавр: термін навчання 3 роки 10 місяців,

бюджетна форма і контракт (вартість навчання 11100 грн./рік);

магістр: термін навчання 1 рік 4 місяці,

бюджетна форма і контракт (вартість навчання 11500 грн./рік);

доктор філософії: термін навчання 4 роки,

бюджетна форма і контракт (вартість навчання 13500 грн./рік).

Заочна

бакалавр: термін навчання 4 роки 10 місяців, вартість навчання 7800 грн./рік;

магістр: термін навчання 1 рік 4 місяці, вартість навчання 9130 грн./рік.

доктор філософії: термін навчання 4 роки, вартість навчання 10500 грн./рік.

Документи для вступу

Предмети ЗНО, необхідні для вступу на спеціальність:

Тести для вступу на бюджетну і контрактну форми:
1. українська мова та література,
2. математика,
3. фізика або іноземна мова.

Тести для вступу тільки на контрактну форму:
1. українська мова та література,
2. історія України,
3. іноземна мова або географія.

Документи, необхідні для вступу на спеціальність:

  1. Заява встановленого зразка.
  2. Атестат з додатком – оригінал та його дві копії.
  3. Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання – оригінал та його дві копії. 
  4. Роздруковані результати зовнішнього незалежного оцінювання – дві копії.
  5. 6 фотокарток (розмір 3 × 4 см, без головного убору).
  6. Дві копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт або ID-картка з додатком).
  7. Дві копії ідентифікаційного коду.
  8. Копія військового квитка або посвідчення про приписку.
  9. Медична довідка за формою 086-О або її копія (тільки денна форма навчання).
  10. Документи або їх копії, які підтверджують особливі умови зарахування.

Отримання додаткових балів для вступу:

При вступі на спеціальність є можливість отримати додаткові бали за участь у олімпіаді, яка проходить у два етапи у Харківському націаональному автомобільно-дорожньому університеті, та в разі закінчення підготовчих курсів.

 

 

Область підготовки спеціалістів.  Фахівець, підготовлений для роботи в конструкторських бюро заводів з виробництва двигунів внутрішнього згоряння та їх агрегатів, що встановлюються на автомобілі, трактори, дорожньо-будівельні та інші машини, мотоцикли; у проектних і науково-дослідних інститутах, у спеціалізованих проектних фірмах різних форм власності.

Базові дисципліни. Фізика, математика, хімія, інформатика, теоретична механіка, опір матеріалів, теорія механізмів і машин, теорія технічних систем, нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка, деталі машин, екологія, технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство, теоретичні основи теплотехніки, електротехніка, електронна і мікропроцесорна техніка, гідравліка, гідро- і пневмопривід, технологічні основи машинобудування, економіка підприємств.

Дисципліни спеціальної підготовки. Теорія ДВЗ, конструкція і динаміка ДВЗ, системи ДВЗ, газова динаміка та агрегати наддуву; палива, мастила і охолоджуючі рідини, автоматичне регулювання ДВЗ, надійність ДВЗ, будова установок з ДВЗ, основи випробувань ДВЗ, САПР ДВЗ, електронне і мікропроцесорне управління ДВЗ, автомобілі і трактори, комп’ютерна підготовка, комп’ютерна графіка, маркетинг, прикладна теорія коливань, теорія і методи наукової творчості.

Випускаючою є кафедра ДВЗ, яку очолює д.т.н., проф. Прохоренко А.О.

Практична підготовка. В період навчання студенти проходять три види практик. Навчальна, метою якої є ознайомлення з роботою передових мотобудівних заводів і НДІ; технологічна, у процесі якої вивчаються передові технології виготовлення двигунів внутрішнього згоряння; експлуатаційно-конструкторська практика, на якій студенти знайомляться з роботою конструкторських бюро заводів та НДІ і методами експериментальних досліджень ДВЗ.

Місце роботи, працевлаштування. Після закінчення університету фахівці ДВЗ працюють на моторобудівних заводах, НДІ і КБ двигунів, автомобільних заводах, автопідприємствах, станціях технічного обслуговування автомобілів, в КБ і проектних організаціях,  комерційних відділах державних та приватних організацій і фірм, викладачами професійно-технічних училищ, вищих навчальних закладів першого та другого рівня акредитації.

Область підготовки спеціалістів. Фахівець, підготовлений для роботи в конструкторських бюро заводів з виробництва двигунів внутрішнього згоряння та їх агрегатів, що встановлюються на автомобілі, трактори, дорожньо-будівельні та інші машини, мотоцикли; у проектних і науково-дослідних інститутах, у спеціалізованих проектних фірмах різних форм власності, у вищих навчальних закладах.

Базові дисципліни.  Філософія, іноземна мова, правові основи та етика підприємницької діяльності, практичний маркетинг, інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств, інтелектуальна власність.

Дисципліни спеціальної підготовки. Сучасні технології проектування і дослідження ДВЗ, проблеми підвищення споживчих якостей ДВЗ, випробування ДВЗ, забезпечення надійності машин.

Випускаючою є кафедра ДВЗ, яку очолює д.т.н., проф. Прохоренко А.О.

Практична підготовка. Метою є ознайомлення з роботою передових моторобудівних заводів і НДІ; передовими технологіями виготовлення двигунів внутрішнього згоряння; з роботою конструкторських бюро заводів та НДІ і методами експериментальних досліджень ДВЗ. Закріплюється практична підготовка при проходженні науково-педагогічного стажування. Після закінчення присвоюється кваліфікація магістра-дослідника за фахом “Двигуни внутрішнього згоряння”.

Місце роботи, працевлаштування. Після закінчення університету фахівці працюють на моторобудівних заводах, НДІ і КБ двигунів, автомобільних заводах, автопідприємствах, станціях технічного обслуговування автомобілів, інженерами-конструкторами в КБ і проектних організаціях, інженерами-дослідниками, науковцями в НДІ, менеджерами в комерційних відділах державних та приватних організацій і фірм, експертами органів ДАІ та митниці, інженерами, завідувачами лабораторій,  викладачами в навчальних закладах.

Випускаючою є кафедра ДВЗ, яку очолює д.т.н., проф. Прохоренко А.О.

To top

Інформацію про правила вступу можна отримати

на сторінці новин кафедри

Наші випускники конкурентноздатні як працівники на таких підприємствах: