Здійснюємо підготовку фахівців для будь-яких напрямів діяльності

Галузь знань: «14 Електрична інженерія»

Спеціальність: «142 Енергетичне машинобудування»

(професійне спрямування «Двигуни внутрішнього згорання»)

 

Переваги спеціальності

Наші фахівці забезпечують роботу автомобільних енергетичних установок на протязі всього життєвого циклу – це проектування, виробництво, експлуатація і ремонт. Професія фахівця з ДВЗ дуже широко затребувана не тільки в нашій державі, але й у всьому світі. Так у світі нараховується близько 1,2 млрд автомобілів, енергетичні комплекси яких – це їх серце, надійна, економічна, безпечна робота якого забезпечується фахівцями – випускниками данної спеціальності. Від їх майстерності залежить висока паливна економічність, надійність, маневреність, екологічність, живучість і тривалий термін служби автомобільної енергетичної установки та всього транспортного засобу.

Основні дисципліни

У навчальному плані спеціальності переважають технічні дисципліни. Вивчаються нарисна геометрія, інженерна графіка, матеріалознавство, технологія конструкційних матеріалів, механіка матеріалів і конструкцій, деталі машин та основи конструювання, метрологія, стандартизація та сертифікація, термодинаміка та ін. Важливий курс, якому приділено чимало часу – управління технічними системами. Комплекс спеціальних дисциплін, що вивчають студенти вказаних освітньо-професійних програм, дає розуміння сучасного стану автомобільних енергетичних установок і методів їх проектування, виробництва і ремонту, готує майбутніх фахівців до самостійної діяльності. До їх числа відносяться: автомобільні двигуни внутрішнього згоряння, автомобільні газові турбіни, математичне моделювання і проектування автомобільних енергетичних установок, експлуатація, діагностика й випробування автомобільних енергетичних установок тощо.


Галузь підготовки фахівців.  Фахівець, підготовлений для роботи в конструкторських бюро заводів з виробництва двигунів внутрішнього згоряння та їх агрегатів, що встановлюються на автомобілі, трактори, дорожньо-будівельні та інші машини, мотоцикли; у проектних і науково-дослідних інститутах, у спеціалізованих проектних фірмах різних форм власності.

Базові дисципліни. Фізика, математика, хімія, інформатика, теоретична механіка, опір матеріалів, теорія механізмів і машин, теорія технічних систем, нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка, деталі машин, екологія, технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство, теоретичні основи теплотехніки, електротехніка, електронна і мікропроцесорна техніка, гідравліка, гідро- і пневмопривід, технологічні основи машинобудування, економіка підприємств.

Дисципліни спеціальної підготовки. Теорія ДВЗ, конструкція і динаміка ДВЗ, системи ДВЗ, газова динаміка та агрегати наддуву; палива, мастила і охолоджуючі рідини, автоматичне регулювання ДВЗ, надійність ДВЗ, будова установок з ДВЗ, основи випробувань ДВЗ, САПР ДВЗ, електронне і мікропроцесорне управління ДВЗ, автомобілі і трактори, комп’ютерна підготовка, комп’ютерна графіка, маркетинг, прикладна теорія коливань, теорія і методи наукової творчості.

Практична підготовка. В період навчання студенти проходять три види практик. Навчальна, метою якої є ознайомлення з роботою передових мотобудівних заводів і НДІ; технологічна, у процесі якої вивчаються передові технології виготовлення двигунів внутрішнього згоряння; експлуатаційно-конструкторська практика, на якій студенти знайомляться з роботою конструкторських бюро заводів та НДІ і методами експериментальних досліджень ДВЗ.

Місце роботи, працевлаштування. Після закінчення університету фахівці ДВЗ працюють на моторобудівних заводах, НДІ і КБ двигунів, автомобільних заводах, автопідприємствах, станціях технічного обслуговування автомобілів, в КБ і проектних організаціях,  комерційних відділах державних та приватних організацій і фірм, викладачами професійно-технічних училищ, вищих навчальних закладів першого та другого рівня акредитації.

Галузь підготовки фахівців. Фахівець, підготовлений для роботи в конструкторських бюро заводів з виробництва двигунів внутрішнього згоряння та їх агрегатів, що встановлюються на автомобілі, трактори, дорожньо-будівельні та інші машини, мотоцикли; у проектних і науково-дослідних інститутах, у спеціалізованих проектних фірмах різних форм власності, у вищих навчальних закладах.

Базові дисципліни.  Філософія, іноземна мова, правові основи та етика підприємницької діяльності, практичний маркетинг, інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств, інтелектуальна власність.

Дисципліни спеціальної підготовки. Сучасні технології проектування і дослідження ДВЗ, проблеми підвищення споживчих якостей ДВЗ, випробування ДВЗ, забезпечення надійності машин.

Практична підготовка. Метою є ознайомлення з роботою передових моторобудівних заводів і НДІ; передовими технологіями виготовлення двигунів внутрішнього згоряння; з роботою конструкторських бюро заводів та НДІ і методами експериментальних досліджень ДВЗ. Закріплюється практична підготовка при проходженні науково-педагогічного стажування. Після закінчення присвоюється кваліфікація магістра-дослідника за фахом “Двигуни внутрішнього згоряння”.

Місце роботи, працевлаштування. Після закінчення університету фахівці працюють на моторобудівних заводах, НДІ і КБ двигунів, автомобільних заводах, автопідприємствах, станціях технічного обслуговування автомобілів, інженерами-конструкторами в КБ і проектних організаціях, інженерами-дослідниками, науковцями в НДІ, менеджерами в комерційних відділах державних та приватних організацій і фірм, експертами органів ДАІ та митниці, інженерами, завідувачами лабораторій,  викладачами в навчальних закладах.

To top


Форми навчання

Денна

бакалавр: термін навчання 3 роки 10 місяців,

бюджетна форма і контракт, вартість навчання;

магістр: термін навчання 1 рік 4 місяці,

бюджетна форма і контракт, вартість навчання;

доктор філософії: термін навчання 4 роки,

бюджетна форма і контракт, вартість навчання.

Заочна

бакалавр: термін навчання 3 роки 10 місяців, вартість навчання;

магістр: термін навчання 1 рік 4 місяці, вартість навчання.

доктор філософії: термін навчання 4 роки, вартість навчання.


Документи для вступу

Документи, необхідні для вступу на спеціальність:

1. Заява встановленого зразка (роздруковується приймальною комісією).

2. Мотиваційний лист.

3. Документ державного зразка про здобутий освітній рівень (оригінал та його дві копії).

4. Шість фотокарток (розмір 3 × 4 см, без головного убору).

5. Чотири копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт або ID-картка з додатком).

6. Чотири копії ідентифікаційного коду.

7. Копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних).

8. Документи або їх копії, які підтверджують особливі умови зарахування.

 

 Отримання додаткових балів для вступу:

При вступі на спеціальність є можливість отримати додаткові бали в разі закінчення підготовчих курсів.

Регіональний коефіцієнт у цьому році складає 1,07!

 

Додаткову інформацію щодо ВСТУПУ 2022 можна отримати на сторінці ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

To top

Інформацію про правила вступу можна отримати

на кафедрі у відповідальної особи
тел. +38 050 583-00-45, Олександр Іванович

Наші випускники конкурентноздатні як працівники на таких підприємствах:

• на підприємствах та в проектних установах автомобілебудування, авіабудування, суднобудування та машинобудування;

• на рефрижераторних автомобілях, суднах морського та рибопромислового флоту;

• підприємствах торгівлі;

• на м’ясо-, рибо- та овочекомбінатах;

• хладокомбінатах;

• молокозаводах;

• птахофабриках;

• пивзаводах;

• ковбасних та хлібопекарних цехах;

• фірмах з продажу холодильного обладнання та систем кондиціювання;

• поліграфічних підприємствах.