Здійснюємо підготовку фахівців для будь-яких напрямів діяльності

Галузь знань: «14 Електрична інженерія»

Спеціальність: «142 Енергетичне машинобудування»

(професійне спрямування «Двигуни внутрішнього згорання»)


Форми навчання

Денна

бакалавр: термін навчання 3 роки 10 місяців,

бюджетна форма і контракт (вартість навчання 11100 грн./рік);

магістр: термін навчання 1 рік 4 місяці,

бюджетна форма і контракт (вартість навчання 11500 грн./рік);

доктор філософії: термін навчання 4 роки,

бюджетна форма і контракт (вартість навчання 13500 грн./рік).

Заочна

бакалавр: термін навчання 4 роки 10 місяців, вартість навчання 7800 грн./рік;

магістр: термін навчання 1 рік 4 місяці, вартість навчання 9130 грн./рік.

доктор філософії: термін навчання 4 роки, вартість навчання 10500 грн./рік.

Документи для вступу

Предмети ЗНО, необхідні для вступу на спеціальність:

Тести для вступу на бюджетну і контрактну форми:
1. українська мова та література,
2. математика,
3. фізика або іноземна мова.

Тести для вступу тільки на контрактну форму:
1. українська мова та література,
2. історія України,
3. іноземна мова або географія.

Документи, необхідні для вступу на спеціальність:

  1. Заява встановленого зразка.
  2. Атестат з додатком – оригінал та його дві копії.
  3. Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання – оригінал та його дві копії. 
  4. Роздруковані результати зовнішнього незалежного оцінювання – дві копії.
  5. 6 фотокарток (розмір 3 × 4 см, без головного убору).
  6. Дві копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт або ID-картка з додатком).
  7. Дві копії ідентифікаційного коду.
  8. Копія військового квитка або посвідчення про приписку.
  9. Медична довідка за формою 086-О або її копія (тільки денна форма навчання).
  10. Документи або їх копії, які підтверджують особливі умови зарахування.

Отримання додаткових балів для вступу:

При вступі на спеціальність є можливість отримати додаткові бали за участь у олімпіаді, яка проходить у два етапи у Харківському націаональному автомобільно-дорожньому університеті, та в разі закінчення підготовчих курсів.

 

 

Область підготовки спеціалістів.  Фахівець, підготовлений для роботи в конструкторських бюро заводів з виробництва двигунів внутрішнього згоряння та їх агрегатів, що встановлюються на автомобілі, трактори, дорожньо-будівельні та інші машини, мотоцикли; у проектних і науково-дослідних інститутах, у спеціалізованих проектних фірмах різних форм власності.

Базові дисципліни. Фізика, математика, хімія, інформатика, теоретична механіка, опір матеріалів, теорія механізмів і машин, теорія технічних систем, нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка, деталі машин, екологія, технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство, теоретичні основи теплотехніки, електротехніка, електронна і мікропроцесорна техніка, гідравліка, гідро- і пневмопривід, технологічні основи машинобудування, економіка підприємств.

Дисципліни спеціальної підготовки. Теорія ДВЗ, конструкція і динаміка ДВЗ, системи ДВЗ, газова динаміка та агрегати наддуву; палива, мастила і охолоджуючі рідини, автоматичне регулювання ДВЗ, надійність ДВЗ, будова установок з ДВЗ, основи випробувань ДВЗ, САПР ДВЗ, електронне і мікропроцесорне управління ДВЗ, автомобілі і трактори, комп’ютерна підготовка, комп’ютерна графіка, маркетинг, прикладна теорія коливань, теорія і методи наукової творчості.

Випускаючою є кафедра ДВЗ, яку очолює д.т.н., проф. Абрамчук Ф.І., Лауреат державної премії України.

Практична підготовка. В період навчання студенти проходять три види практик. Навчальна, метою якої є ознайомлення з роботою передових мотобудівних заводів і НДІ; технологічна, у процесі якої вивчаються передові технології виготовлення двигунів внутрішнього згоряння; експлуатаційно-конструкторська практика, на якій студенти знайомляться з роботою конструкторських бюро заводів та НДІ і методами експериментальних досліджень ДВЗ.

Місце роботи, працевлаштування. Після закінчення університету фахівці ДВЗ працюють на моторобудівних заводах, НДІ і КБ двигунів, автомобільних заводах, автопідприємствах, станціях технічного обслуговування автомобілів, в КБ і проектних організаціях,  комерційних відділах державних та приватних організацій і фірм, викладачами професійно-технічних училищ, вищих навчальних закладів першого та другого рівня акредитації.

Область підготовки спеціалістів. Фахівець, підготовлений для роботи в конструкторських бюро заводів з виробництва двигунів внутрішнього згоряння та їх агрегатів, що встановлюються на автомобілі, трактори, дорожньо-будівельні та інші машини, мотоцикли; у проектних і науково-дослідних інститутах, у спеціалізованих проектних фірмах різних форм власності, у вищих навчальних закладах.

Базові дисципліни.  Філософія, іноземна мова, правові основи та етика підприємницької діяльності, практичний маркетинг, інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств, інтелектуальна власність.

Дисципліни спеціальної підготовки. Сучасні технології проектування і дослідження ДВЗ, проблеми підвищення споживчих якостей ДВЗ, випробування ДВЗ, забезпечення надійності машин.

Випускаючою є кафедра ДВЗ, яку очолює д.т.н., проф. Абрамчук Ф.І. Лауреат державної премії України.

Практична підготовка. Метою є ознайомлення з роботою передових моторобудівних заводів і НДІ; передовими технологіями виготовлення двигунів внутрішнього згоряння; з роботою конструкторських бюро заводів та НДІ і методами експериментальних досліджень ДВЗ. Закріплюється практична підготовка при проходженні науково-педагогічного стажування. Після закінчення присвоюється кваліфікація магістра-дослідника за фахом “Двигуни внутрішнього згоряння”.

Місце роботи, працевлаштування. Після закінчення університету фахівці працюють на моторобудівних заводах, НДІ і КБ двигунів, автомобільних заводах, автопідприємствах, станціях технічного обслуговування автомобілів, інженерами-конструкторами в КБ і проектних організаціях, інженерами-дослідниками, науковцями в НДІ, менеджерами в комерційних відділах державних та приватних організацій і фірм, експертами органів ДАІ та митниці, інженерами, завідувачами лабораторій,  викладачами в навчальних закладах.

Випускаючою є кафедра ДВЗ, яку очолює д.т.н., проф. Абрамчук Ф.І., Лауреат державної премії України.

To top

Інформацію про правила вступу можна отримати

на сторінці новин кафедри

Наші випускники конкурентноздатні як працівники на таких підприємствах: