Проектна група

 

 

Перелік елементів фандрайзингу

Особлива увага співробітників кафедри приділяється наступним науковим темам:

1. 0121U109610 «Розробка енергоефективного машинного комплексу для транспортного забезпечення збройних сил та національної гвардії України».

2. 0121U109611 «Розробка комбінованої енергетичної установки на базі пневмодвигуна з використанням поновлювальних джерел енергії для міського автотранспорту».

3. Участь у проектах з міжнарожним фінансуванням

  3.1. CybPhys-Development of practically-oriented student-centred education in the field of modelling of Cyber-Physical Systems / Розвиток практично спрямованої орієнтованої на студентів освіти в галузі моделювання кібер-фізичних систем (609557-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP)

Керівник групи виконавців проекту від ХНАДУ: Внешняя ссылка открывается в новом окнеАндрій Вікторович Гнатов (сторінка у Внешняя ссылка открывается в новом окнеfacebook)

Підчас підготовки здобувачив третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти проектна група розглянула та врахувала пропозиції і побажання наступних учасників:

Інститут проблем машинобудування імені А.М. Підгорного НАН України

ХФ ДНУ "Український науково-дослідний інститут прогнозування і випробування техніки і технологій для сільського господарства імені Л. Погорілого"

Протоколи засідань групи забезпечення є внутрішними документами Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Для ознайомлення з протоколами необхідно звернутися до гаранта освітньо-наукової програми Корогодського Володимира Анатолійовича, д.т.н., професора кафедри двигунів внутрішнього згоряння.

Телефон: (057) 707-37-25
Адреса: вул. Ярослава Мудрого 25, кафедра  двигунів внутрішнього згоряння, ауд. 406
E-mail: dvs@khadi.kharkov.ua

Мониторинг якості освіти в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті зі спеціальності 142 "Енергетичне машинобудування" показав, що необхідно внести корегування в ОНП "Енергомашинобудування" на третьому рівні вищої освіти. 

Проект ОНП доступний за посиланням (ПОСИЛАННЯ НА ОНП 142)

Пропозиції щодо внесення додаткових складових в ОНП або оновлення складових програми можна надіслати через Внешняя ссылка открывается в новом окнеФОРМУ ЗВОРОТНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ, або по Внутренняя ссылка открывается в текущем окнеелектронній пошті. Дякуємо за співпрацю!

Сертифікат про акредитацію

Форма для зауважень та пропозицій щодо ОНП "Енергомашинобудування"