Перелік дисциплін для здобувачів ступеня доктора філософії

Обовязкові дисципліни
Методичне забезпечення курсу
Перелік дисциплін вільного вибору аспіранта