Підготовка Освітньої програми до первинної акредитації

На кінець червня - початок липня 2022 року здійснено погодження з відділом АСЯН, схвалення методичною радою та затвердження вченою радою ХНАДУ освітньої програми "Двигуни внутрішнього згорання" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Необхідність розробки цієї програми, її особливість і відмінність від вже акредитованих ОП за спеціальністю 142 "Енергетичне мащинобудування", а також дуже добре опрацювання, відмічено у відгуку, який надано провідним підприємством двигунобудівної галузі України - ДП "Харківське конструкторське бюро з двигунобудування"


To top