Абрамчук Федір Іванович

Народився в 1948 р. в с. Сошично, Камінь-Каширского району Волинської області Української РСР 

У 1972 році закінчив Харківський політехнічний інститут, факультет транспортного машинобудування за фахом "Двигуни внутрішнього згорання". Працює на автомобільному факультеті ХНАДУ з 2002 року. 

Кандидатську дисертацію на тему "Дослідження нестаціонарної теплопроводності поршня швидкохідного форсованого тракторного двигуна" захистив в 1978 р. 

Докторську дисертацію на тему "Основи підвищення термовтомленістної і тривалої міцності поршнів швидкохідних форсованих дизелів" захистив в 1993 р.

Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України за 2008 р.

 

Член спеціалізованих вчених рад:

  • Д26.059.03 в Національному транспортному університеті м. Київ.
  • Д64.059.1 в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті.

 

Публікації:

 

Лекційні курси:

  • Автомобільні двигун.
  • Конструкція і динаміка ДВЗ.
  • Гідродинамічна теорія змащування.

 

Напрями наукових досліджень :

  • Теплопередача в деталях камери згорання ДВЗ.
  • Напружено-деформований стан деталей камери згорання ДВЗ.
  • Втомна і тривала міцність деталей камери згорання ДВЗ.