Корогодський Володимир Анатолійович

 

Народився в 1966 р. в м. Мелітополь, Запорізької області, Української РСР 

У 1997 році закінчив Харківський державний політехнічний університет за спеціальністю “Двигуни внутрішнього згоряння”. Працює на автомобільному факультеті ХНАДУ з 2016 року. 

Кандидатську дисертацію на тему "Вдосконалення процесів сумішоутворення та згоряння в двигунах з іскровим запалюванням при безпосередньому вприскуванні палива" захистив в 2004 р. 

Докторську дисертацію на тему "Науковi основи перспективних робочих процесiв двигунiв з iскровим запалюванням при внутрiшньому сумiшоутвореннi" захистив в 2018 р.

 

Лекційні курси:

  • Основи теплотехніки

  • Термодинаміка і теплотехніка

  • Теоретичні основи теплотехніки та ДВЗ

  • Теорія ДВЗ

  • Теорія горіння

 

Публікації:

Монографії:

Корогодский В.А. Научные основы перспективных рабочих процессов двигателей с внутренним смесеобразованием и искровым зажиганием: монография / В.А. Корогодский. – Харьков: ХНАДУ, 2017. – 380 с.

 

Напрямок наукової діяльності: теплові двигуни та енергетичні установки.