Кузьменко Анатолій Петрович

 

Народився в 1984 р. в с.м.т Кириківка, Великописарівського району Сумської області. 

У 2007 році закінчив з відзнакою Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" , факультет транспортного машинобудування за фахом "Двигуни внутрішнього згорання", та здобув кваліфікацію інженера-механіка-дослідника. 

Того ж року вступив в аспірантуру  Харківського національного автомобільно-дорожного університету на кафедру  "Двигуни внутрішнього згорання".

Кандидатську дисертацію на тему "Покращення показників малолітражного газового двигуна з іскровим запалюванням за рахунок вибору параметрів, що визначають процес згоряння" захистив в 2012 р. 

 

З публікаціями можна ознайомитися за посиланнями:

 

Внешняя ссылка открывается в новом окнеGoogle Академія

Внешняя ссылка открывается в новом окнеScopus

Web of Science

Внешняя ссылка открывается в новом окнеORCID ID

 

Абрамчук, Ф. И. Выбор места и способа установки форсунок газовых двигателей для подачи сжиженного топлива во впускной коллектор / Ф. И. Абрамчук, А. П. Кузьменко, М. В. Бойчук // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; [редкол.: А. Н. Туренко (гл. ред.) и др.] – Харьков, 2016. – Вып. 39. – С. 127-130.

Абрамчук, Ф. И. Улучшение показателей двигателей путем подачи сжиженного топлива во впускной коллектор / Ф. И. Абрамчук, А. П. Кузьменко, М. В. Бойчук // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; [редкол.: Туренко А. Н. (гл. ред.) и др.]. – Харьков, 2017. – Вып. 41. – С. 67–70.

 Пат. 119818 Україна, МКИ F02M 21/00 (2017.01). Спосiб установки форсунки газового двигуна внутрiшнього згорання для подачi зрiдженого палива / Абрамчук Федiр Iванович, Кузьменко Анатолiй Петрович, Бойчук Максим Вiталiйович ; власники : Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т, Абрамчук Федiр Iванович, Кузьменко Анатолiй Петрович, Бойчук Максим Вiталiйович. - N u 2017 03751 ; заявл. 18.04.2017 ; опубл. 10.10.2017, Бюл. N 19.- 4 с.

 

Лекційні курси:

  • Системи ДВЗ.
  • Двигуни внутрішнього згоряння.
  • Двигуни автотранспортних засобів.
  • Системи керування та діагностування АТТС ДВЗ.

 

Напрями наукових досліджень:

  • Використання газових палив в якості моторного палива.
  • Дослідження процесів в мікролітражних двигунах.

 

 

Підвищення кваліфікації:

  • У 2018 р. брав участь у програмі Erasmus+, згідно якої проходив стажування в Бранденбургському технічному університеті (м. Котбус).