Воронков Олександр Іванович

 

Працює у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті з 1980 року.

У 1980 р. закінчив Харківський автомобільно-дорожній інститут, отримавши кваліфікацію інженера-механіка.

У 1994 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, у 1996 році присвоєно вчене звання доцента кафедри двигунів внутрішнього згоряння,

У 2017 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

Має досвід навчально-методичної та науково-дослідної роботи, перелік наукових та навчально-методичних праць містить 162 публікацій.

Керує аспірантурою та науково-дослідною роботою студентів з напрямку перспективні гибридні транспортні установки.

Є членом редакційної колегії збірника «Вісник ХНАДУ», провідним фахівцем Видавництва ХНАДУ.

Публікації: