Історія кафедри

Кафедра ФІЗИКИ в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті (ХНАДУ) була заснована в 1930 році, її роботу очолювали фахівці в галузі фундаментальної фізики. Першим завідувачем кафедри був доцент Борисоглібський С.В., а з 1936 по 1939 рокиВальтер А.К. – науковий співробітник Харківського фізико-технічного інституту АН УРСР, академік АН УРСР. У наступні роки кафедру очолювали Бурдун Т.Д., Милославський К.Е., Ляшенко Т.Н., Шпетний А.І., Мовчан С.П., Кононенко В.Г., П'ятак А.І. З листопада 2009 року кафедру фізики очолює доктор технічних наук, проф. Батигін Ю.В.

Поряд з навчальною роботою на кафедрі фізики проводилася і наукова робота.

Так в 1960-х роках під керівництвом доцента Баруткіна І.М. проводилися дослідження зносу деталей двигунів залежно від магнітної сприйнятливості моторного масла і кількості феромагнітних доповнень.

У 1970 році на кафедрі фізики проводили дослідження внутрішнього тертя і релаксаційних особливостей полі- і монокристалічних ниток (під керівництвом доц. Рабухіна В.В., доц. Ашаніна В.С, доц. Левандовського Б.І.).

У 1980-1992 роках під керівництвом доц. Ашаніна В.С. і доц. Степанова О.О. виконувалася робота «Вивчення комплексних фізико-хімічних способів інтенсифікації тверднення бетону». В результаті проведених досліджень авторським колективом був виготовлений комплекс апаратури для дослідження властивостей водних складових для створення бетонних систем та отримано 11 авторських свідоцтв.

У 1995-2003 роках під керівництвом проф. П'ятака О.І. виконувалися наукові дослідження взаємодії електромагнітних хвиль з іонізованою плазмою. Матеріали цих досліджень були представлені на кількох міжнародних конференціях з термоядерного синтезу та фізики плазми і опубліковані в міжнародних і вітчизняних наукових журналах.

Протягом 2000-2009 років проводилася робота з науково-дослідної тематики «Розробка екологічно чистого криогенного автомобіля», в яку очолювали проф. П'ятак А.І. та доц. Кудрявцев І.М.

З 2009 року на кафедрі фізики функціонує лабораторія електромагнітних технологій, очолювана проф. Батигіним Ю.В.

У лабораторії проводяться науково-дослідні роботи з розробки прогресивних технологій, пов'язаних з магнітно-імпульсним притяганням тонкостінних листових металів з практичним виходом на відновлення (безконтактне рихтування) пошкоджених елементів автомобільних кузовів з можливим збереженням захисного лакофарбового покриття.

Авторський колектив лабораторії бере активну участь у вітчизняних та міжнародних науково-технічних конференціях.

З 2009 по 2016 рік у вітчизняній і зарубіжній науково-технічній періодиці опубліковано понад 200 робіт. Видано 6 монографій. Чотири з них у закордонному видавництві.