Призначення

 1. Вивчення електрофізичних явищ, теоретичні та експериментальні дослідження, спрямовані на пропозицію, розробку та створення прогресивних оброблювальних технологій з використанням енергії імпульсних магнітних полів.
 2. Дослідно-експериментальна апробація елементної бази обладнання для практичної реалізації методів магнітно-імпульсної обробки металів для машинобудування, зокрема виробництва, відновлення та ремонту транспортних засобів.
 3. Пропозиція і розробка алгоритмів магнітно-імпульсних технологій для вирішення завдань оброблювального виробництва, відновлення (безконтактного рихтування) і ремонту транспортних засобів.

Завдання

 1. Пропозиція, розробка і створення дослідних зразків малогабаритних джерел потужності для керованого (дозованого) силового магнітно-імпульсного впливу на оброблюваний об'єкт.
 2. ропозиція, розробка і створення дослідних зразків інструментів магнітно-імпульсного силового впливу, що дозволяють виконувати виробничі операції, як з відштовхуванням, так і з притяганням тонкостінних листових металів.
 3. Тестове відпрацювання алгоритмів магнітно-імпульсних технологій у виробництві, відновленні і ремонті транспортних засобів. Формулювання технічних рекомендацій.

Практична спрямованість робіт

 1. Створення магнітно-імпульсних систем для зовнішнього вирівнювання вм'ятин на поверхні корпусів транспортних засобів без їх розбирання зі збереженням захисного лакофарбового покриття.
 2. Проектування та виготовлення дослідних зразків магнітно-імпульсних систем для технологічних операцій з формуванні виробів з тонкостінних металів, реалізація яких за допомогою традиційних методів представляється скрутною або неможливою.

Галузь застосування

Магнітно-імпульсні системи знайдуть широке застосування в різних областях оброблювального виробництва, наприклад:

 • в галузях з виробництва транспортних засобів: автомобіле-, авіа- і суднобудуванні;
 • у виробництвах з відновлення корпусів автомобілів або літаків без їх розбирання зі збереженням захисного лакофарбового покриття;
 • в машинобудуванні, коли за вимогами технології обробка виробу технічно можлива лише з одного боку, а також при зчленуванні металевих труб з неметалевими об'єктами, обтиску електричних проводів, штампуванню друкованих плат та ін.

Переваги

 1. Потужний безконтактний силовий вплив на оброблюваний об'єкт при мінімальних енергетичних витратах.
 2. Можливі виробничі операції (наприклад, формування металевих виробів, складання різних конструкцій та ін.), Виконання яких технічно неможливо за допомогою відомих технологій.
 3. Екологічна чистота.
 4. Силовий вплив може здійснюватися як з внутрішнього, так і з зовнішнього боку формованого виробу, що дозволяє створювати гнучкі виробничі технології.
 5. Зовнішнє безконтактне рихтування поверхні корпусу транспортного засобу з вм'ятинами не вимагає його розбирання, знімання внутрішніх механічних або електронних пристроїв, а також не порушує можливого захисного лакофарбового покриття.

Патентно-винахідницька діяльність за  2017 р.

1.  Ю.В. Батигін, Є.О. Чаплигін, О.С. Сабокар. Підвищувач напруги зарядного контуру магнітно-імпульсної установки. Патент України на корисну модель № 116184. 10.05.2017, Бюл. № 9.

2. Батигін Ю.В., Чаплигін Є.О., Сабокар О.С., Трішкін Є.В., Спосіб індукційного нагріву листових металів кузовних елементів автотранспортних засобів із миттєвим охолодженням, Патент України на корисну модель №113579, 10.02.2017, Бюл.№3.

3. Батигін Ю.В., Чаплигін Є.О., Сабокар О.С., Трішкін Є.В., Спосіб магнітно-імпульсної обробки металевих кузовних елементів транспортних засобів, Патент на корисну модель №112610, 26.12.2016, Бюл.№24.

 Патентно-винахідницька діяльність за  2016 р.

1. Батигін Ю.В., Чаплигін Є.О., Сабокар О.С., Перетворювач енергії зарядного контуру магнітно-імпульсної установки, Патент України на корисну модель, №110809, 25.10.2016, Бюл.№20.

2. Батигін Ю.В., Чаплигін Є.О., Сабокар О.С., Трішкін Є.В., Пристрій передпускового індукційного нагріву металевих вузлів та агрегатів транспортних засобів, Патент України на корисну модель №111725б 25.11.2016, Бюл.№22.

 Патентно-винахідницька діяльність за  2015 р.

1. Ю.В. Батигін, А.В. Гнатов, Є.О. Чаплигін, О.С. Сабокар. Спосіб індукційного нагріву елементів автомобільних кузовів. Патент України на корисну модель №95481. 25.12.2014, Бюл. №25

  2. Ю.В. Батигін, А.В. Гнатов, І.С. Трунова, Щ.В. Аргун, С.О. Шиндерук, О.С. Сабокар. Спосіб магнітно-імпульсного притягання металевих об’єктів суміщеним дисковим узгоджувальним пристроєм з подвійним вторинним розімкненим витком. Патент України на корисну модель №97396. 10.03.2015, Бюл. №5

   3. Ю. В. Батигін, А. В. Гнатов, І. С. Трунова, Щ. В. Аргун, С. О. Шиндерук., О.С. Сабокар. Суміщений дисковий узгоджувальний пристрій з подвійним вторинним розімкненим витком. Патент України на корисну модель №97647. 25.03.2015, Бюл. №6

    4. Ю. В. Батигін, А. В. Гнатов, Є.О. Чаплигін, Щ. В. Аргун, С. О. Шиндерук., О.С. Сабокар. Комплекс зовнішнього магнітно-імпульсного рихтування. Патент України на корисну модель №101413. 10.09.2015, Бюл. №17

     Патентно-винахідницька діяльність за  2014 р.

    1. Батыгин Ю.В., Гнатов А.В., Чаплыгин Е.А., Шиндерук С.А., Щиголева С.А. Индукторная система с двумя прямоугольными витками и тонким экраном. Патент України на корисну модель №87808. 25.02.2014. Бюл. №4.

     2. Батыгин Ю.В., Гнатов А.В., Чаплыгин Е.А., Шиндерук С.А., Сабокарь О.С. Спосіб магнітно-імпульсного притягання тонкостінних листових металів багатовитковою круговою індукційною індукторною системою. Патент України на корисну модель №92037. 25.07.2014. Бюл. №14.

      3. Батыгин Ю.В., Гнатов А.В., Чаплыгин Е.А., Шиндерук С.А., Сабокарь О.С. Багатовитковова кругова індукційна індукторна система для магнітно-імпульсного притягання тонкостінних листових металів. Патент України на корисну модель №92436. 11.08.2014. Бюл. №15.

       4. Батыгин Ю.В., Гнатов А.В., Трунова И.С., Аргун Щ.В., Шиндерук С.А., Сабокарь О.С. Суміщений дисковий узгоджувальний пристрій з електродинамічною демпферною конструкцією. Патент України на корисну модель №92659. 26.08.2014. Бюл. №16.

        5. Батыгин Ю.В., Гнатов А.В., Трунова И.С., Аргун Щ.В., Шиндерук С.А., Сабокарь О.С. Спосіб магнітно-імпульсного притягання металевих об’єктів суміщеним дисковим узгоджувальним пристроєм з електродинамічною демпферною конструкцією. Патент України на корисну модель №92660. 26.08.2014. Бюл. №16.

         Патентно-винахідницька діяльність за  2013 р.

        1. Пат. 76845 України, В21 Д 26/14. Спосіб магнітно-імпульсної обробки тонкостінних металів уніполярними імпульсами струму / Батигін Ю. В., Гнатов А. В., Чаплигін Є. О., Аргун Щ. В., Дзюбенко О. А., Бондар С. В. ; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун-т. – № u2012 06162 заявл. 22.05.2012; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1.
        2. Пат. 76605 України, В21 Д 26/14. Узгоджувальний пристрій - дискова конструкція з масивним розімкнутим вторинним витком / Батигін Ю. В., Гнатов А. В., Чаплигін Є. О., Аргун Щ. В., Трунова І. С., Смирнов Д. О. ; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун-т. – № u2012 07541 заявл. 20.06.2012; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1.
        3. Пат. 76606 України, В21 Д 26/14. Спосіб магнітно-імпульсного притягання металевих об'єктів одновитковим цілиндричним індуктором, розділеним на дві гілки / Батигін Ю. В., Гнатов А. В., Чаплигін Є. О. ; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун-т. – № u2012 07547 заявл. 20.06.2012; опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1.

        Патентно-винахідницька діяльність за  2011-2012 р.

        1. Пат. 96335 України, В21 Д 26/14. Спосіб вимірювання питомої електропровідності листових металів / Батигін Ю. В., Гнатов А. В., Смірнов Д. О. ; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун-т. – № а 200913091 заявл. 16.12.2009; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 20.
        2. Пат. 61417 Україна, В21 D 26/14. Генератор багатократних імпульсів струму для обробки металів тиском імпульсного магнітного поля / Батигін Ю. В., Гнатов А. В., Чаплигін Є. О., Гнатова Щ. В., Трунова І. С.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун-т. – № u2010 13096 ; заявл. 04.11.2010; опубл. 25.07.2011, Бюл. № 14.
        3. Пат. 61088 України, В21 Д 26/14. Генератор багаторазових імпульсів струму для магнітно-імпульсної обробки металів з розгалуженим колом комутуючих пристроїв / Батигін Ю. В., Гнатов А. В., Чаплигін Є. О., Воробйов В. В.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун-т. – № u2010 12932 заявл. 01.11.2010; опубл. 11.07.2011, Бюл. № 13.
        4. Пат. 68745 України, В21 Д 26/14. Спосіб магнітно-імпульсної обробки тонкостінних металевих заготовок / Батигін Ю. В., Гнатов А. В., Чаплигін Є. О., Трунова І. С., Аргун Щ. В.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун-т. – № u 2011 11225 заявл. 21.09.2011; опубл. 10.04.2012, Бюл. № 7.
        5. Пат. 69467 України, В21 Д 26/14. Спосіб магнітно-імпульсної обробки тонкостінних металевих заготівок з використанням узгоджувального пристрою / Батигін Ю. В., Гнатов А. В., Чаплигін Є. О., Трунова І. С., Аргун Щ. В., Смірнов Д. О., Щиголева С. А.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун-т. – № u2011 13344 заявл. 14.11.2011; опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8.
        6. Пат. 70055 України, В21 Д 26/14. Спосіб магнітно-імпульсної притягання металевих об’єктів  одновитковою індукторною системою з тонким екраном / Батигін Ю. В., Гнатов А. В., Чаплигін Є. О., Аргун Щ. В., Гопко А. В., Дробінін О. М; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун-т. – № u 2011 13398 заявл. 14.11.2011; опубл. 25.05.2012, Бюл. № 10.
        7. Пат. 70734 України, В21 Д 26/14. Спосіб магнітно-імпульсного притягання металевих об'єктів двовитковою круговою індукторною системою з тонким екраном / Батигін Ю. В., Гнатов А. В., Чаплигін Є. О., Гопко А. В., Щиголева С. А., Дробінін О. М; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун-т. – № u2011 14018 заявл. 28.11.2011; опубл. 25.06.2012, Бюл. № 12.
        8. Пат. 73732 України, В21 Д 26/14. Узгоджувальний пристрій – циліндричний, з одним тонкостінним вторинним розімкнутим витком / Батигін Ю. В., Гнатов А. В., Аргун Щ. В, Чаплигін Є. О., Трунова І. С., Гопко А. В., Дробінін О. М; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун-т. – № u2012 02177 заявл. 24.02.2012; опубл. 10.10.2012, Бюл. № 19.
        9. Пат. 73733 України, В21 Д 26/14. Генератор багаторазових уніполярних імпульсів струму для магнітно-імпульсної обробки металів / Батигін Ю. В., Гнатов А. В., Аргун Щ. В, Чаплигін Є. О., Дзюбенко О. А., Дробінін О. М; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун-т. – № u2012 02178 заявл. 24.02.2012; опубл. 10.10.2012, Бюл. № 19.
        10. Пат. 73863 України, В21 Д 26/14. Спосіб передпускового нагріву металевих елементів автомобільних конструкцій / Батигін Ю. В., Бажинов О. В., Гнатов А. В., Сабокар О. С.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун-т. – № u20121 03574 заявл. 26.03.2012; опубл. 10.10.2012, Бюл. № 19.
        11. Пат. 74736 України, В21 Д 26/14. Спосіб магнітно-імпульсного притягання металевих об’єктів заготівок одновитковим прямокутним індуктором, що складається з двох паралельних гілок та розташований над допоміжним екраном / Батигін Ю. В., Гнатов А. В., С. О. Щиголєва, Є. О. Чаплигін, А.В. Гопко, О. М. Дробінін.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун-т. – № u2012 04717 заявл. 17.04.2012; опубл. 12.11.2012, Бюл. № 21.
        12. Пат. 75790 України, В21 Д 26/14. Спосіб магнітно-імпульсного притягання металевих об'єктів суміщеним дисковим погоджувальним пристроєм з демпферною конструкцією / Батигін Ю. В., Гнатов А. В., Є.О. Чаплигін, Щ.В. Аргун, І.С. Трунова, С.О. Щиголєва.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун-т. – № u2012 07313 заявл. 15.06.2012; опубл. 10.12.2012, Бюл. № 23. 
        13. Пат. 75791 України, В21 Д 26/14. Суміщений дисковий погоджувальний пристрій з демпферною конструкцією / Батигін Ю. В., Гнатов А. В., Є.О. Чаплигін, Щ.В. Аргун, І.С. Трунова, С. О. Щиголєва.; заявник та патентовласник Харківський нац. автом.-дорожн. ун-т. – № u2012 07316 заявл. 15.06.2012; опубл. 10.12.2012, Бюл. № 23.

           Патентно-винахідницька діяльність за  2009-2010 рр. 

        1. Батигін Ю.В., Бондаренко О.Ю., Хавін В.Л., Спосіб магнітно-імпульсної обробки металевих заготовок. Патент України на корисну модель № 05436. 07.08.2009.Бюл.№20.
        2. Батигін Ю.В., Бондаренко О.Ю., Гнатов А.В., Сєріков Г.С.,Чаплигін Є.О., Генератор багаторазових імпульсів струму для магнітно-імпульсної обробки металів. Патент України на корисну модель № 44933. 26.10.2009. Бюл.№20.
        3. Батигін Ю.В., Гнатов А.В., Сєриков Г.С., Драченко С.О., Спосіб магнітно-імпульсного притягання металевих об'єктів прямокутним індуктором, з двома розрізами. Патент України на корисну модель №53968 .25.10.2010, Бюл. №20.
        4. Батигін Ю.В., Гнатов А.В., Сєриков Г.С., Драченко С.О., Чаплигін Є.О.,  Узгоджувальний пристрій-циліндричний з двома співвісними вторинними витками. Патент України на корисну модель №53969.25.10.2010, Бюл. №20.

          Патентно-винахідницька діяльність за 2005-2009 р.

        1. С.І.Бондаренко, І.М.Кудрявцев, О.І.П’ятак, Б.М.Муринець-Маркевич, Ю.В.Дем’яненко.  Патент України № 25006 від 25.07.2007 „Силова установка транспортного засобу”
        2. Батигін Ю.В., Лавінський В.І., Хавін В.Л., Спосіб магнітно-імпульсної обробки тонкостінних металевих заготовок.Патент України №74394. 15.12.2005. Бюл. №12.
        3. Батигін Ю.В., Лавінський В.І., Хавін В.Л., Спосіб магнітно-імпульсної обробки тонкостінних металевих заготовок.Патент України №74909. 15.02.2006. Бюл. №2.
        4. Батигін Ю.В., Лавінський В.І., Хавін В.Л., Хименко Л,Т, Спосіб магнітно-імпульсної обробки   тонкостінних    металевих   заготовок.  Патент України №75676. 15.05.2006. Бюл. №5.
        5. Батигін Ю.В., Лавінський В.І., Хавін В.Л., Спосіб виготовлення друкованих плат. Патент України №76790. 15.09.2006. Бюл. №9.
        6. Батигін Ю.В., Бондаренко О.Ю., Лавінський В.И., Хавін В.Л., Установка для магнітно-імпульсної обробки металів серією імпульсів. Патент України на корисну модель №29175. 10.01.2008. Бюл. №1.
        7. Батигін Ю.В., Бондаренко О.Ю., Чаплигін Є.О., Спосіб магнітно-імпульсної обробки металевих заготівок методом притягання до індуктора. Патент України на корисну модель №31751. 25.04.2008. Бюл. №8, 2008.
        8. Батигін Ю.В., Бондаренко О.Ю., Сєріков Г.С., Спосіб магнітно-імпульсної обробки металевих   заготівок.  Патент   України   на   корисну   модель №31752. 25.04.2008. Бюл. №8, 2008.
        9. Батигін Ю.В., Чаплигін Є.О., Сєріков Г.С., Індуктор для магнітно-імпульсного формування кутів у вигнутих листових металевих заготівках. Патент України на корисну модель №31309. 10.04.2008. Бюл. №7, 2008.
        10. Батигін Ю.В., Бондаренко О.Ю., Хавін В.Л., Спосіб магнітно-імпульсної обробки металевих заготовок. Патент України на корисну модель № 2009 05436. 07.08.2009.
        11. Батигін Ю.В., Бондаренко О.Ю., Гнатов А.В., Сєріков Г.С., Чаплигін Є.О., Генератор багаторазових імпульсів струму для магнітно-імпульсної обробки металів. Патент України на корисну модель № 44933. 26.10.2009. Бюл.№20.

        Монографії

        1. А.Н. Туренко, Ю.В. Батыгин, А.В. Гнатов, Импульсные магнитные поля для прогрессивных технологий. Том 3. Теория и эксперимент притяжения тонкостенных металлов импульсными магнитными полями. Харків: ХНАДУ, 2009 – 240 с.

        2. Ю.В. Батыгин, А.Н. Туренко, А.В. Гнатов, Прогрессивные технологии. Теория и эксперимент притяжения тонкостенных металлов импульсными магнитными полями. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011 – 238 с.

        3. Ю.В. Батыгин, А.В. Гнатов, Е.А. Чаплыгин, Импульсные магнитные поля для прогрессивных технологий. Магнитно-импульсные технологии для формовки кузовных элементов автомобиля. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012 – 208 с.

        4. Ю.В. Батыгин, А.В. Гнатов, Е.А. Чаплыгин, Импульсные магнитные поля для прогрессивных технологий. Магнитно-импульсные технологии бесконтактной рихтовки кузовных элементов автомобиля. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012 – 242 с.

        5. А.В. Гнатов, Анализ электродинамических процессов в цилиндрических индукторных системах – инструментах магнитно-импульсной рихтовки. Харьков: ХНАДУ, 2013.– 292 с.

        6. Ю. В. Батыгин, А. В. Гнатов, Е. А. Чаплыгин, Щ. В. Аргун,     Магнитно-импульсная установка для внешней рихтовки панелей автомобилей. Х.: ФЛП Бровин А. В., 2015. – 172 с.

        7.  Ю. В. Батыгин, А. В. Гнатов, Е. А. Чаплыгин, И. С. Трунова,   Согласующие устройства для инструментов внешней магнитно-импульсной рихтовки кузовных панелей автомобилей. Х.: ФЛП Бровин, 2015. –180 с.

        8. Ю. В. Батыгин, Е. А. Чаплыгин, М. В. Барбашова Методы измерения электрофизических параметров листовых металлов в МИОМ.  LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016 – 208 с.

        9. Е. А. Чаплыгин Цилиндрические индукторные системы с притягивающим экраном - инструменты магнитно-импульсной рихтовки. Теория, эксперимент. 2017 г. -124 с.

        Навчальна література

        1. Ю.В. Батигін, А.В. Гнатов, Є.А. Чаплигін, Прогресивні технології в автотранспортних засобах. – Ч. 1: Фізичні основи магнітно-імпульсних технологій для формовки кузовних елементів автомобіля. Харків: ХНАДУ, 2011.– 160 с.

        2. Ю.В. Батигін, А.В. Гнатов, Є.А. Чаплигін, І.С. Трунова, Прогресивні технології в автотранспортних засобах. – Ч. 2: Фізичні основи магнітно-імпульсних технологій безконтактного рихтування кузовних елементів автомобіля. Харків: ХНАДУ, 2011.– 176 с.

        3. Ю. В. Батигін, А. В. Гнатов, Є.О. Чаплигін, І. С. Трунова, Щ. В.Аргун,              О. Ф. Єрьоміна, Фізичні основи прогресивних магнітно-імпульсних технологій в виробництві та ремонті АТЗ. Харків: ХНАДУ, 2013 – 336 с. 

        Контакти

        Адреса: 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25

        Як нас знайти: ст. м. Пушкінська, головний корпус ХНАДУ, праве крило, 3 поверх, кімната 301

        Телефон: +(380)57-707-37-27