У файловому архіві кафедри фізики розміщені:

Конспекти лекцій - 22
Методичні вказівки та завдання до практичних і лабораторних робіт-12
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт
Робочі програми навчальної дисципліни для всіх спеціальностей, на яких вивчається фізика
Відеофрагменти з дісципліни