Дисципліни кафедри для різних спеціальностей

спеціальність 274 - "Автомобільний транспорт":

спеціальність 126 - "Інформаційні системи та технології":

 • Бакалавр

спеціальність 133 - "Галузеве машинобудування":

  1. Експлуатація і обслуговування машин;
  2. Експлуатаційні матеріали.

  спеціальність 142 - "Енергетичне машинобудування":

  1. Експлуатація і обслуговування машин;
  2. Експлуатаційні матеріали.

  спеціальність 131 - "Прикладна механіка": 

  1. Технічна експлуатація машин;
  2. Експлуатація машин та експлуатаційні матеріали.

  спеціальність 141 - "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка":

  1. Теорія експлуатації автомобілів.

  спеціальність «Професійна освіта»: спеціалізація 015.20 «Транспорт»

  1. Технічна експлуатація автомобілів.  

  спеціальність 275 - "Транспортні технології":

  1. Основи експлуатації транспортних засобів.

  Курсові, дипломні роботи та проекти.

  В навчальному процесі студенти кафедри ТЕСА виконують курсові роботи та проекти з наступних дисциплін:

  • Технічна експлуатація автомобілів - курсова робота.
  • Основи проєктування підприємств автомобільного транспорту - курсовий проект.

  Дипломні роботи студентів мають велике різноманіття тематик наукового спрямування, дослідницького та проектного направлення і доступні за посиланням.

  • Волков В.П., Марков О.Д., Матейчик В.П. Інжиніринг систем автосервісу (2021).
  • Волков В.П., Внукова Н. В., Грицук І.В., Позднякова О.І., Волкова Т.В. Екобезпека та ресурсозбереження при утилізації автомобілів (2021).
  • Волков В.П., Матейчик В.П., Грицук І.В., Мармут І.А., Волкова Т.В., Володарець М.В. Моніторинг технічного стану автомобіля в життєвому циклі (2019).
  • Мигаль В.Д., Мигаль В.П. Методы технической диагностики автомобилей (2018).
  • Мигаль В.Д. Мехатронні та телематичні системи автомобіля (2017).
  • Мигаль В.Д. Системы контроля и диагностирования автомобиля (2017).
  • Волков В.П., Мармут І.А., Бєлов В.І., Кривошапов С.І. Проектування підприємств автомобільного транспорту (2014).
  • Мигаль В.Д. Техническая диагностика автомобильных двигателей (в 3-х томах) (2014).
  • Мигаль В.Д. Теория технической диагностики транспортных машин (2014).
  • Мигаль В.Д. Техническая диагностика автомобилей. Теоретические основы (2014).
  • Мигаль В.Д., Мигаль В.П. Методы технической диагностики автомобилей (2014).
  • Волков В.П., Матейчик В.П., Смешек М., Комов П.Б., Грицук І.В., Волкова Т.В., Комов Є.А. Інформаційні технології в технічній експлуатації автомобілів (2014).
  • Волков В.П., Скляров Н.В., Скляров В.Н., Волкова Т.В. Автомобиль. Автоматизация управления (2014).
  • Мигаль В.Д., Мигаль В.П. Техническая диагностика автомобилей: справочное пособие (в 6 томах) (2013).
  • Мигаль В.Д., Мигаль В.П. Методы технической диагностики автомобилей (2013).
  • Скляров В.Н., Волков В.П., Скляров Н.В., Руденко И.Д., Сергиенко Н.Е. Автомобиль. Особенности конструкции (2013).
  • Волков В.П., Мармут I.А., Мигаль В.Д., Пойда А.М., Самородов В.Б., Наглюк І.С., Дитятьєв О.В., Сараєва І.Ю., Кривошапов С.І., Мастепан С.М., Зенкін Є.Ю., Горбік Ю.В., Павленко В.М., Торяник С.А., Бєлов В.І., Зибцев Ю.В., Безрідний В.В., Булгаков М.П., Попов В.М. Зуєв В.О. Наглюк М.І., Комов Є.О. Ставицький О.Ю. Лабораторний практикум з технічної експлуатації автомобілів (2013).
  • Волков В.П., Мармут I.А., Мигаль В.Д., Пойда А.М., Самородов В.Б., Наглюк І.С., Дитятьєв О.В., Сараєва І.Ю., Кривошапов С.І., Мастепан С.М., Зенкін Є.Ю., Горбік Ю.В., Павленко В.М., Торяник С.А., Бєлов В.І., Зибцев Ю.В., Безрідний В.В., Булгаков М.П., Попов В.М. Зуєв В.О. Наглюк М.І., Комов Є.О. Кузнецов Р.М., Сергієнко М.Є., Ставицький О.Ю. Лабораторний практикум з технічної експлуатації автомобілів (2012).
  • Мигаль В.Д. Средства информационных систем автомобиля (2012).
  • Мигаль В.Д. Техническая безопасность автомобилей (2012).
  • Волков В.П., Мармут І.А., Наглюк І.С. [і др.] Експлуатаційні матеріали (2011).
  • Волков В.П., Мармут І.А., Мигаль В.Д. [і др.] Основи технічного діагностування автомобілів: Лабораторний практикум (2011).
  • Волков В.П., Мармут І.А., Дитятьєв О.В. [і др.] Технічна експлуатація автомобілів : Лабораторний практикум (2011).
  • Волков В.П., Вільський Г.Б.. Теорія руху автомобіля (2010).
  • Волков В.П., Міщенко В.М., Кравченко О.П., Шаша І.К., Мармут І.А., Міщенко А.В., Байцур М.В., Сараєва І.Ю. Технологічне обладнання для підприємств автомобільного транспорту (2009).
  • Волков В.П., Белоусов Е.В., Шпаков В.И., Рудометкин В.П., Савчук В.П., Мармут И.А., Кривошапов С.И. Проектирование предприятий автомобильного транспорта (2008).
  • Волков В.П., Подригало М.А., Мищенко В.М., Альокса М.М. Технологія наукових досліджень (2008).
  • Волков В.П., Кравченко А.П. Автомобиль: Теория эксплуатационных свойств (2008).
  • Волков В.П., Подригало М.А., Мишенко В.М. Теорія і методи наукових досліджень (2007).
  • Волков В.П., Мігаль В.Д. Технічна кібернетика транспорта (2007).
  • Волков В.П., Мігаль В.Д. Теорія і методи наукової творчості (2007).
  • Мигаль В.Д. Теорія і методи наукової творчості (2007).
  • Мигаль В.Д. Технічна кібернетика транспорту (2007).
  • Мигаль В.Д. Основи технічної діагностики автомобілів. Апаратні засоби вібраційного діагностування (2007).
  • Мигаль В.Д. Технологія наукових досліджень. Методи системного підходу і моделювання (2007).
  • Говорущенко М.Я., Варфоломєєв В.М., Волошина Н.А. Проектне забез-печення формування виробничо-технічної бази підприємств автомобільного транспорту (2005).
  • Говорущенко Н.Я., Варфоломеев В.Н. Экономическая кибернетика транспорта (2000).
  • Говорущенко Н.Я., Туренко А.Н. Системотехника транспорта (1999).
  • Говорущенко Н.Я., Туренко А.Н.. Системотехника транспорта (на примере автомобильного транспорта) (1998).