Бакалавр:

 1. Вступ до фаху;
 2. Експлуатаційні матеріали;
 3. Теорія і методи наукової творчості;
 4. Технологічна практика;
 5. Технічна експлуатація автомобілів;
 6. Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів;
 7. Виробнича (переддипломна) практика;
 8. Державна атестація (ДП);
 9. Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту;
 10. Основи технічної діагностики автомобілів;
 11. ТЕА з мікропроцесорними системами керування;
 12. Фірмове обслуговування автомобілів;
 13. Організація автосервісу.

Магiстр:

 1. Технологія наукової творчості;
 2. Теорія експлуатації автомобілів;
 3. Технічна кібернетика транспорту;
 4. Методи планування та обробки результатів експерименту;
 5. Моніторінг ефективності експлуатації автомобілів;
 6. Науково-дослідне стажування;
 7. Технічна експлуатація автомобілів з альтернативними джерелами енергії;
 8. Дипломне проектування