На кафедрі ТЕСА відбувся захист магістерских робіт

Минулого тижня на кафедрі Технічної експлуатації та сервісу автомобілів відбувся захист магістерських робіт випускників шостого курсу.

Робота екзаменаційної комісії із захисту дипломних робіт магістрів з освітньої програми «Автомобільний транспорт» проходила у період з 20.12.2022 по 23.12.2022. Склад екзаменаційної комісії: Верхломчук Віталій Валерійович – керівник відділу післяпродажного обслуговування Тойота-Центр «Арт-Сіті», м. Харків; Волков Володимир Петрович – заступник голови, завідувач кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів (ТЕСА) ім. М.Я. Говорущенка; Мармут Ігор Арнольдович – доцент кафедри ТЕСА ім. М.Я. Говорущенка; Непран Андрій Володимирович – доцент кафедри економіки і підприємництва; Коваль Андрій Олександрович – доцент кафедри метрології та безпеки життєдіяльності. Секретарі комісії: Кривошапов Сергій Іванович, Горбік Юрій Васильович – доценти кафедри ТЕСА ім. М.Я. Говорущенка. Захист відбувався у on-line режимі на навчальному сайті ХНАДУ за допомогою ресурсу Zoom. Захисти кваліфікаційних робіт відбулися без зривів та аварійних відключень. Всі здобувачі та члени комісії були на зв‘язку. Захистилося 27 здобувачів: отримали оцінки «відмінно» – 8 чол., «добре» – 15 чол., задовільно – 4 чол. Аналіз тематики дипломних робіт магістрів показав, що вона вирішує актуальні питання автомобільного транспорту: удосконалення обслуговування систем, що забезпечують безпеку руху автомобілів; охорона навколишнього середовища; удосконалення обслуговування паливних системи, систем запалювання; використання альтернативних видів палива і нормування витрат палива; удосконалення методів загального діагностування чи діагностування окремих систем, вузлів і механізмів; удосконалення технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Один студент (Нескреба Е.Є.) отримав диплом з відзнакою, 6 випускників рекомендовано до вступу у аспірантуру (Александрова О.С. – керівник доц. Мармут І.А., Нескреба Е.Є. – керівник проф. Карпенко В.О., Кизима В.В. – керівник проф. Волков В.П., Манзюк В.М. – керівник проф. Волков В.П., Бай Яссір – керівник доц. Мармут І.А., Усмонов Е.А. – керівник доц. Зенкін Є.Ю.). Матеріали магістерських робіт цих здобувачів рекомендовано до опублікування. Випускника Едуарда Нескребу прийнято викладачем на кафедру ДМ і ТММ. Кафедра вітає усіх випускників з успішним захистом кваліфікаційних робіт, бажає мирного неба, натхнення та успіхів у подальшій професійній діяльності.


To top