Спеціальність 131 «Прикладна механіка» спеціалізація Інженерія логістичних систем. Освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, магістр

Розробка виробничих логістичних систем, логістичних систем для складування, розподілу та доставки різних товарів в усіх галузях виробництва і надання послуг.  

Напрям підготовки ”Професійна освіта. Метрологія, стандартизація, сертифікація” Освітньо-кваліфікаційні рівні:бакалавр, магістр

Напрям підготовки ”Професійна освіта. Транспорт” Освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, магістр

Контакти

Кафедра технології машинобудування і ремонту машин

Зав. кафедрою Подригало Михайло Абович

Тел. 050-30-116-58

АДРЕСА:

61002, Україна, м.Харків,

вул. Ярослава Мудрого, 25

Тел. +38 (057) 707-37-33

E-mail: tmirm@remove-this.ukr.remove-this.net

Черговий приймальної комісії:

Тел. 099-22-43-724, 097-15-97-762

(callback)

Кращі наші студенти  проходять стажування за кордоном

КРОКУЙ ВПЕВНЕНО ДО УСПІХУ БЕЗ ПРОБЛЕМ - БУДЬ ІНЖЕНЕРОМ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ!

Найкраща базова спеціальність для майбутніх керівників підприємств в умовах міжнародної інтеграції України!