Подригало Михайло Абович

Народився 26 жовтня 1951 р. Закінчив Харківський автомобільно-дорожній інститут, 1973 р., спеціальність «Автомобільний транспорт».

Подригало Михайло Абович займає посаду завідувача кафедри технології машинобудування і ремонту машин з 1995 року та приймає активну участь у науково-технічної діяльності університету. За цей час з його участю надруковано 987 наукових праць (з них отримано 140 авторських свідоцтв на винаходи, патентів на корисну модель та на винаходи. Підготував 21 кандидата наук та 9 докторів наук.

За час керівництва кафедрою ТМ і РМ на кафедрі було підготовлено 18 докторів наук та близько 40 кандидатів наук.

У 1973 році з відзнакою закінчив Харківський автомобільно-дорожній інститут і отримав кваліфікацію інженера – механіка автомобільного транспорту. З 1973р. по 1979 р. працював на виробництві, обіймав посади майстра авторемонтного заводу, інженера конструктора ІІІ категорії заводу тракторних самохідних шасі та спеціального конструкторського і технологічного бюро електробуріння.

З 1979 року і по даний час працював в ХАДІ , ХГАДТУ та ХНАДУ на посадах старшого інженера, молодшого наукового співробітника, асистента каф. автомобілів, асистента та доцента кафедри Деталей машин та ТММ.

З 1995 року - завідувач кафедри технології машинобудування і ремонту машин. Кандидатську дисертацію захистив у 1981 році, а докторську- у 1994 році. Вчене звання доцента присвоєно у 1989 році, а професора - у 1996 році.

Під час роботи в університеті читав наступні курси: «Деталі машин і ПТУ», «Теорія машин та механізмів», «Взаємозамінність та технічні вимірювання», «Надійність машин», «Основи наукових досліджень». На основі власних досліджень та результатів, що отримано науковою школою М.А. Подригало створено два авторських курси: «Динаміка машин з пружними ланками» та «Нове в теорії експлуатаційних властивостей автомобілів та тракторів» За участю М.А. Подригало видано більш, ніж 30 наукових монографій та навчальних посібників.

Подригало М. А. активно працює з військовими навчальними закладами (НАНГУ та ХНУПС) і військовими науково- дослідними установами по проблемам удосконалення військової автомобільної техніки.

За останні 20 років на кафедрі військовими захищено 18 кандидатських і 2 докторські дисертації. Подригало М.А. багато років займається підготовкою науково- педагогічних кадрів.

Працював вченим секретарем спеціалізованої докторської вченої ради, членом експертної ради ВАК України . У різні часи був членом 4 спеціалізованих вчених рад вищих навчальних закладів м. Харкова.

На даний час виконує обов`язки замісника голови спеціалізованої докторської вченої ради, що створено у ХНАДУ.