Солодов Валерій Григорович


завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук

 


Освіта:

 • Магістр зі спеціальності «Механіка» від Харківського державного Університету ім. Каразіна, Харків, Україна (1971)
 • Кандидат технічних наук зі спеціальності «Турбінобудування» від Харківського національного політехнічного університету, Харків, Україна (1981)
 • Доктор технічних наук зі спеціальності «Турбінобудування» від Харківського національного політехнічного університету, Харків, Україна (1995)

Професійна кар’єра:

 • Харківський авіаційний інститут, Харків,Україна, Інженер-дослідник, науковий співробітник (1973-1975)
 • Інститут Проблем машинобудування НАН України Харків, Україна; Аспірант відділу аеродинаміки енергомашин (1976-1980)
 • Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет, Харків, Україна. доцент кафедри «Теоретична механіка і гідравліка» (1975-1985)
 • Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет, Харків, Україна. доц., завідувач кафедри «Теоретична механіка і гідравліка» (1985-1997)
 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків, Україна. проф., завідувач кафедри «Теоретична механіка і гідравліка» (1997-т.ч.)
 • Національний технічний університет «ХПІ», Харків, Україна. професор кафедри «Гідравлічні машини» (2014-т.ч.)

Мови:

 • Англійська - добре
 • Португальська - добре
 • Російська - рідна
 • Українська - рідна

Участь у наукових спецрадах:

 • Член спеціалізованої вченої ради при Харківському національному політехнічному університеті, Харків, Україна, Д64.050.11 (з 1998)
 • Член спеціалізованої вченої ради при Харківському національному авіаційно-космічному університеті, Харків, Україна, Д64.062.02 (з 2001)

Досвід викладання:

 • Будівельна механіка
 • механіка твердого тіла
 • механіка суцільних середовищ
 • механіка рідин та газів
 • гідравліка тепло- масо- перенос
 • чисельні методи в механіці рідин та газів
 • турбінобудування
 • промислова аеродинаміка

Наукова діяльність:

Більш як 35 років досвіду в моделюванні і дослідженнях в галузі газодинаміки внутрішніх і зовнішніх течій в турбінному обладнанні, промислових пристроях, авіаційній аеродинаміці, автомобільній аеродинаміці тощо. Спеціальні теми. Тепло- масо- перенос у високошвидкісних багатофазних течіях. Нестійкості у двохфазних газорідинних течіях і механізм їх пригнічення. Аеродинамічна взаємодія турбінного ступеня і підключених великомасштабних підводящих чи відводячи пристроїв. Моделювання турбулентних в’язких течій.

Виконані проекти останніх років, що фінансовані:

 • СпівКерівник, Парові турбіни, “Diagnostika Machin” Ltd, Гданськ, Польща (1997-2001)
 • Керівник, Парові турбіни, General Electric Power Systems, Schenectady, USA (2001-2002)
 • Керівник, Парові турбіни, General Electric Power Systems, GE ETEC, Москва (2003-2004)
 • Керівник, Газові турбіни морського базування, «Машпроєкт-Зоря», Миколаїв, Україна (2001-2003)
 • Керівник, Моделювання турбулентних течій з фазовими і хімічними процесами. Проект, фінансований урядом України (2003-2004)
 • Керівник, Парові турбіни, Клапани високого тиску, General Electric Power Systems, GE ETEC, Москва (2004-2005)
 • Керівник, Парові турбіни, Клапани високого тиску, General Electric Power Systems, GE ETEC, Москва (2005-2007)
 • Керівник, Двигуни внутрішнього згоряння, СКБД, Харків, Україна (2006-2007)
 • Керівник, Моделювання процесів згоряння, стимульованих плазмою розряду. Проект, фінансований урядом України (2007-2009)
 • Керівник, Парові турбіни, TURBOATOM, Харків, Україна (2008-2010)
 • Керівник, Вплив атмосферних викидів від транспортного руху на навколишнє середовище. Проект, фінансований урядом України (2010-2012)
 • Керівник, Парові турбіни, TURBOATOM, Харків, Україна (2011)
 • Керівник, Парові турбіни, TURBOATOM, Харків, Україна (2012)
 • Керівник, Парові турбіни, TURBOATOM, Харків, Україна (2013)
 • Керівник, Парові турбіни, ЗАО»УТЗ», Екатеринбург, Росія (2013-2014)
 • Керівник, Парові турбіни, TURBOATOM, Харків, Україна (2014)
 • Керівник, Парові турбіни, TURBOATOM, Харків, Україна (2015)
 • Відп. виконавець, Дослідження впливу транспортних потоків на атмосферне повітря в умовах щільної міської забудови. Проект, фінансований урядом України (2017-2019)

Підготовлені кандидати і доктори наук:

 • 2 кандидати технічних наук, 1 доктор технічних наук

Наукові публікації – більш 150. 
Книги

 • Шубенко А.Л., Швецов В.Л., Голощапов В.Н., Солодов В.Г., Алехина С.В. Совершенствование термо-газодинамических характеристик проточных частей мощных паровых турбин. Харків, Цифрова друкарня №1, 2013. – 172с.
 • Солодов В.Г. Моделирование турбулентности. Расчет больших вихрей. Харків, вид-во ХНАДУ, 2011, 167с.
 • Солодов В.Г., Зайцев Б.П., Онищенко В.М., Романенко Л.Г. Механіка тіл, матеріалів і машин / Навчальний посібник для технічних університетів. Харків, ХНАДУ, 2009. –640с.
 • Солодов В.Г., Авершин А.Г., Стародубцев Ю.В., Хандримайлов А.О., Шипенко О.М. Теоретична механіка. Теорія и задачі: Навчальний посібник. – Харків: ХНАДУ, 2007. – 212 с.
 • Солодов В.Г., Тропіна A.A. Процессы переноса в сплошных средах. Курс лекцій для технічних університетів. Харків: ХНАДУ, 2002. – 120 с.
 • Романенко Л.Г., Солодов В.Г. Теоретическая механика. Підручник для технічних університетів. Харків: ХНАДУ, 2003. – 287 с.

ОСТАННІ НАУКОВІ РОБОТИ 
Головні рецензовані статті останніх років в журналах

 • Солодов В.Г., Швецов В.Л., Конев В.А. Численная модель проточной части ЦНД мощной паровой турбины с учетом протечек. ISSN 2078-774X. Вісник НТУ «ХПІ». 2017. 8(1230) стор 6-12.
 • Солодов В.Г. Современное состояние проблемы моделирования крупномасштабной турбулентности, ISSN 2078-774X. Вісник НТУ «ХПІ». Гідравличні машини і гідроагрегати, 2016. №20(1192) С. 108-115c.
 • Солодов В.Г., Хандримайлов А.А., Швецов В.Л., Кожешкурт И.И., Конев В. А. Исследование аэродинамических и энергетических характеристик отсека ступеней с патрубком паровпуска ЦНД мощной паровой турбины с учетом протечек ISSN 2078-774X. Вісник НТУ «ХПІ». 2016. №8 С. 6-15c.
 • Solodov V.G., Khandrymailov А.А., Кultishev А.Yu., Stepanov М.Yu. and Yamaltdinov А.А. Modernization of Exhaust Hood of Low-Pressure Cylinder of a Cogeneration Turbine Т- 250/300-23.5 // Thermal Engineering, 2015, Vol. 62, No. 14, pp. 1048–1054. ISSN 0040_6015,© Pleiades Publishing, Inc., 2015.
 • Shvetsov V.L., Коjeshkurt I.I., Коnev V.A., Solodov V.G., Khandrimailov А.А., Investigation of Aerodynamical and Energy Characteristics of the Exhaust Compartment of L.P.C.. // Reports of NTU “KhPI” , № 15(1124), 2015, р.41-50. (In Russian) ISSN 2078-774X.
 • Shvetsov V.L., Коjeshkurt I.I., Коnev V.A., Solodov V.G., Khandrimailov А.А., Investigation of Aerodynamical and Energy Characteristics of the Exhaust Compartment of L.P.C for a range of regimes ISSN 2078-774X. Reports of NTU “KhPI”, № 16(1126), 2015, р.5-13. (In Russian).
 • Shvetsov V.L., Коjeshkurt I.I., Коnev V.A., Solodov V.G., Khandrimailov А.А., Investigation of Aerodynamical and Energy Characteristics of the Exhaust Compartment of L.P.C.. // Reports of NTU “KhPI” , № 15(1124), 2015, р.41-50. (In Russian) ISSN 2078-774X.
 • Shvetsov V.L., Коjeshkurt I.I., Коnev V.A., Solodov V.G., Khandrimailov А.А., Gasdynamical Analysis of Efficiency of Shutoff Valves With Steam Sieves for Turbine К-220-44 Type // Journal of Mechanical Engineering, V. 15, No.3-4, 2012. P. 16-21 (In Russian).
 • Shvetsov V.L., Коvalsky A.E., Кartmasov V.A., Solodov V.G., Коjeshkurt I.I., Kоnev V.A., Combined Antierosion Protection of Rotor Blades of the Last Stages of Large Steam Turbines. // Reports of NTU “KhPI” , № 13(1056), 2014, р.11-20. (In Russian).
 • Shvetsov V.L., Коjeshkurt I.I., Коnev V.A., Solodov V.G., Khandrimailov А.А., Investigation of Aerodynamical and Energy Characteristics of the Exhaust Compartment of L.P.C. «Stage – Diffuser». // Reports of NTU “KhPI” , № 12(1055), 2014, р.12-20. (In Russian).
 • Solodov V.G., Khandrymailov А.А., Кultishev А.Yu., Stepanov М.Yu. and Yamaltdinov А.А. Numerical Analysis of Serial Design of T-250/300-25 Cogeneration Turbine L.P.C. Exhaust Hood,Thermal Eng., 61, 868–872 (2014) Teploenergetika, 2014, No12, р.2-6, Russia.
 • Shvetsov V.L., Коjeshkurt I.I., Коnev V.A., Boiko А.V., Usatiy А.P., Solodov V.G., Khandrimailov А.А., Improvement of High Pressure Cylinder of a Turbine К-220-44-2М for NPP «Loviisa», Teploenergetika, 2013, p.22-29, Russia.
 • Аvershin А.G., Solodov V.G.. Principles of aerodynamic design of the external form of ecomobile for competitions «SHELL ECO-MARATHON» // Eastern-European Journal of Advanced Technologies № 4/7 (58), 2012, р.21-26. (In Russian).
 • Солодов В.Г., Хандримайлов А.А., та ін. //Опыт аэродинамического совершенствования конструкции отсека «ЦСД-ЦНД1» паровой турбины К-325-23,5 // Вестник Национального техн. университета "ХПИ", № 2, 2010, стр.22-31.
 • Солодов В.Г., Хандримайлов А.А. Численная модель сжимаемого вязкого турбулентного течения во впускных каналах и цилиндрах поршневых двигателей. Часть 1. Численный метод // Двигатели внутреннего сгорания: Науч.–техн. журнал. – Харьков: НТУ “ХПИ”. – 2009. – №1. – C. 37 – 41
 • Хандримайлов А.А., Солодов В.Г. Численная модель сжимаемого вязкого турбулентного течения во впускных каналах и цилиндрах поршневых двигателей. Часть 2. Верификация // Двигатели внутреннего сгорания: Наук.–техн. журнал. – Харків: НТУ “ХПИ”. – 2009. – №2. – C. 16 – 20.
 • Хандримайлов А.А., Солодов В.Г. Численное моделирование сжимаемых вязких турбулентных течений во впускных каналах и цилиндрах поршневых двигателей/ В кн. Аэродинамика: Проблемы и перспективы, Харьков, НАУ “ХАИ”, 2006, с212-233.
 • Starodubtsev Yu.V., Gogolev I.G., Solodov V.G. Numerical 3D Model of Viscous Turbulent Flow in One Stage Gas Turbine and Its Experimental Validation // J. of Thermal Science.- 2005, Vol.14, No.2.-pp.136-141. Article ID: 1003-2169(2005)02-0136-06.
 • Solodov V.G., Starodubtsev Yu.V., Isakov B.V., Fedan V.T. Experimental and Numerical Study of Gas Dynamics of Pipe of Gas Turbine Unit // J. of Thermal Science.-2004, №.1.- pp.34-40.
 • Starodubtsev Yu.V., Gogolev I.G., Solodov V.G. Numerical 3D Model of Viscous Turbulent Flow in One Stage Gas Turbine and Its Experimental Validation // J. of Thermal Science.- 2005, Vol.14, No.2.-pp.136-141. Article ID: 1003-2169(2005)02-0136-06.
 • Solodov, V.G. and Starodubtsev, Yu.V., 2002, The Scientific Application Software MTFS® for Calculation of 3D Viscous Turbulent Liquid and Gas Flows in Arbitrary Shape Domains. Certificate of State Registration of Copyrights, Ukrainian State Agency of Copyrights and Related Rights, #5921, 07.16.2002 (In Ukrainian).
 • Солодов В.Г., Стародубцев Ю.В. Опыт моделирования сжимаемых вязких турбулентных течений во входных и выходных устройствах турбомашин. Пробл. машиностроения, т. 5, No.1, 2002. С. 29-38.
 • Solodov, V.G.,” The Gas Dynamics of the Exhaust Diffusers: Computational Aspects”, TASK Quarterly, 5, №11, p. 495-518, 2001. (Invited Lecture for CFD Summer School on behalf of 5th ISAIF).
 • Солодов В.Г., Скорый Ю.В. и Руднев Ю.И. Влияние гомогенной/гетерогенной конденсации на нестационарное течение в осерадиальном диффузоре. Вестник Национального техн. университета "ХПИ",вип. 111, 2000, стор.110-116.

Дисертації

 • Солодов В.Г. Теоретичні основи математичного моделювання аеродинамічної взаємодії турбінного ступеню і підводящих та відводящих пристроїв проточної частини. Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук за спеціальністю «Турбомашини і турбоустановки», НТУ ХПІ, Харків,Україна, 1995.
 • Солодов В.Г. Дослідження просторових транс звукових течій ідеального газу в решітках турбомашин. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Турбомашини і турбоустановки», НТУ ХПІ, Харків,Україна, 1981.
 • Солодов В.Г. Інваріанти теорії аксиально-симетричної турбулентності у магнітогідродинаміці. Дисертація на здобуття вченого ступеня магістра, Харківський державний університет ім.Каразіна, 1971.

 

 

 

 

 

 

 

 

ORCID

Google Scholar

 

Контакти

роб. тел.: +38057 707 37 30

Робоча адреса: Україна, 61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого 25, 3 поверх, ліве крило, кабінет 340

email: solodov@khadi.kharkov.ua; solodov.v@gmail.com