Автомобіль і Електроніка. Сучасні технології

На базі кафедри видається електронний журнал Автомобіль і Електроніка. Сучасні технології 

Журнал засновано в 2011 р. кафедрою Автомобільної електроніки, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

ISSN: 2226-9266

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України наказом Міністерства освіти і науки України №1528 від 29.12.2014

Сайт журналу:  http://veit.khadi.kharkov.ua/

В журналі публікуються матеріали теоретичних та практичних досліджень присвячених перспективним напрямкам розвитку автомобільної електроніки, впровадженню та удосконаленню гібридних та електромобілів, моделюванню транспортних процесів і систем, інформаційним технологіям й інтелектуальним системам на транспорті, сучасним технологіям діагностики систем і агрегатів транспортних засобів. Журнал також включає матеріали доповідей учасників Міжнародної науково-технічної конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології».

Мови видання: українська, російська, англійська

Періодичність: 2 рази на рік

Індексація в міжнародних наукометричних базах даних: видання індексується в Index CopernicusGoogle Scholar.