Навчальний процес

На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

На кафедрі здійснюється підготовка студентів до участі у Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах та конкурсів  - розділ «Студентське життя» 

 

Студенти долучаються до захоплюючого наукового життя лабораторії кафедри АВТОМОБІЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ.
Вони також є співавторами наукових статей, виступають з доповідями на щомісячному семінарі, який проводиться на кафедрі фізики та приймають участь у наукових конференціях.

Навчальні посібники та методичні вказівки

Навчально-методична робота

  1. Лабораторний практикум з дисциплін «Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка» і «Електроніка та мікросхемотехніка» (розділ «Електроніка») для студентів спеціальностей 8.090210, 8.090211, 8.090214, 8.092201, 8.092501. Сріков С.А., Панікарська A.C., Калмиков В.І., Дзюбенко A.A. - Харків: видавництво ХНАДУ, 2005. - 82 с.
  2. Дзюбенко А.А., Серікова Е.А., Сєріков С.А. Лабораторний практикум з дисциплін «Елементарна база електронних пристроїв» «Електроніка та мікросхемотехніка». - Харків: ХНАДУ, 2012. - 83 с.
  3. Сєріков С.А. Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Елементна база електронних пристроїв» / С.А. Сєріков, О.А. Дзюбенко, Е.А. Серікова. - Харків: ХНАДУ, 2012 року - 28 с.
  4. Дзюбенко А. А. Елементна база електронних пристроїв / А. А. Дзюбенко, Щ. В. Аргун, І. С. Трунова - Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing 2017 - 246 с. Розглянуто пристрої і параметри пасивних і активних елементів електронних пристроїв в дискретному і інтегральному виконаннях. Широко розглянуто застосування резисторів спеціального призначення, особливості вибору типу і параметрів елементів для конкретної практичної задачі. Дано фізичні основи роботи напівпровідникових приладів, пристрій, принцип роботи, параметри, характеристики та способи включення в електричний ланцюг напівпровідникових діодів, транзисторів і тиристорів. Акцентовано увагу на особливостях практичного застосування елементів. Рекомендовано для студентів електротехнічних спеціальностей ВНЗ, інженерно-технічних працівників.
  5. Дзюбенко А.А. Поліпшення паливно-економічних і екологічних показників автомобіля - Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing. - ISBN: 978-620-2-01619-3. - 2017 - 203 с.

Анотація: На паливну економічність і екологічну безпеку автомобіля істотний вплив роблять умови його експлуатації. Вирішення проблеми підвищення екологічної безпеки двигунів внутрішнього згоряння значно ускладнюється у зв'язку з необхідністю пошуку компромісних рішень по паливно-екологічного комплексному критерію. Тому більшість технічних заходів, спрямованих на зниження забруднення навколишнього середовища викидами відпрацьованих газів автомобілів, не є оптимальними. Це пов'язано з погіршенням паливної економічності двигунів при забезпеченні низької токсичності. Метою даної роботи є поліпшення паливно-економічних і екологічних показників автомобіля за рахунок адаптивної настройки параметрів систем управління запалюванням під конкретні умови експлуатації автомобіля.

Участь у міжнародніх проектах и ​​програмах: Дзюбенко О.А. ERASMUS +, KA107_2016, ERASMUS-Code: D COTTBUS03 Спільні дослідження з іноземними партнерами: Дзюбенко О.А. дослідження процесів згоряння в двігуні Ванкеля з багато-іскровою системою запалювання (ХНАДУ-BTU-WANKEL SUPERTEC) Робота викладачів у закордонний вишах, (читання лекцій, тощо): Дзюбенко О.А. читання лекцій в Бранденбурзьких технічному університеті (м. Котбус, Німеччина) з 03.02.2018р. по 10.02.2018р. та з 09.07.2018р. по 13.07.2018р.