Науково-дослідна лабораторія електромагнітних технологій

Призначення

 1. Вивчення електрофізичних явищ, теоретичні та експериментальні дослідження, спрямовані на пропозицію, розробку та створення прогресивних оброблювальних технологій з використанням енергії імпульсних магнітних полів.
 2. Дослідно-експериментальна апробація елементної бази обладнання для практичної реалізації методів магнітно-імпульсної обробки металів для машинобудування, зокрема виробництва, відновлення та ремонту транспортних засобів.
 3. Пропозиція і розробка алгоритмів магнітно-імпульсних технологій для вирішення завдань оброблювального виробництва, відновлення (безконтактного рихтування) і ремонту транспортних засобів.

Завдання

 1. Пропозиція, розробка і створення дослідних зразків малогабаритних джерел потужності для керованого (дозованого) силового магнітно-імпульсного впливу на оброблюваний об'єкт.
 2. ропозиція, розробка і створення дослідних зразків інструментів магнітно-імпульсного силового впливу, що дозволяють виконувати виробничі операції, як з відштовхуванням, так і з притяганням тонкостінних листових металів.
 3. Тестове відпрацювання алгоритмів магнітно-імпульсних технологій у виробництві, відновленні і ремонті транспортних засобів. Формулювання технічних рекомендацій.

Практична спрямованість робіт

 1. Створення магнітно-імпульсних систем для зовнішнього вирівнювання вм'ятин на поверхні корпусів транспортних засобів без їх розбирання зі збереженням захисного лакофарбового покриття.
 2. Проектування та виготовлення дослідних зразків магнітно-імпульсних систем для технологічних операцій з формуванні виробів з тонкостінних металів, реалізація яких за допомогою традиційних методів представляється скрутною або неможливою.

Галузь застосування

Магнітно-імпульсні системи знайдуть широке застосування в різних областях оброблювального виробництва, наприклад:

 • в галузях з виробництва транспортних засобів: автомобіле-, авіа- і суднобудуванні;
 • у виробництвах з відновлення корпусів автомобілів або літаків без їх розбирання зі збереженням захисного лакофарбового покриття;
 • в машинобудуванні, коли за вимогами технології обробка виробу технічно можлива лише з одного боку, а також при зчленуванні металевих труб з неметалевими об'єктами, обтиску електричних проводів, штампуванню друкованих плат та ін.

Переваги

 1. Потужний безконтактний силовий вплив на оброблюваний об'єкт при мінімальних енергетичних витратах.
 2. Можливі виробничі операції (наприклад, формування металевих виробів, складання різних конструкцій та ін.), Виконання яких технічно неможливо за допомогою відомих технологій.
 3. Екологічна чистота.
 4. Силовий вплив може здійснюватися як з внутрішнього, так і з зовнішнього боку формованого виробу, що дозволяє створювати гнучкі виробничі технології.
 5. Зовнішнє безконтактне рихтування поверхні корпусу транспортного засобу з вм'ятинами не вимагає його розбирання, знімання внутрішніх механічних або електронних пристроїв, а також не порушує можливого захисного лакофарбового покриття.

Відеосюжети ілюструють наші теперішні досягнення в експериментах з магнітно-імпульсного притягання тонкостінних листових металів, особливостями якого є відсутність механічних контактів, локалізація і дозування силового впливу на задану ділянку оброблюваного об'єкта, та індукційного нагрівання для ремонтних технологій автомобільного транспорту