Батигін Юрій Вікторович

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної Академії України

доктор технічних наук, професор, вчений ступінь за спеціальністю – «Техніка сильних електричних та магнітних полів», вчене звання – за кафедрою «Вища математика», за фахом – інженер-електрофізик.

Енциклопедія Сучасної України, Том 2

У магнітно-імпульсній обробці тонкостінних металів з товщиною значно меншою за глибину проникнення поля у відповідне провідне середовище є засновником нових наукових напрямків:

  • формування просторово-часового розподілу напруженості магнітного поля для підвищення сил тиску;
  • перехід до низьких робочих частот  магнітних полів для ефективного збудження сил електродинамічного та магнітного притягнення.

Останні наукові інтереси спрямовані на створення принципово нових джерел електромагнітної енергії з ефіру навколишнього середовища, ідейна складова яких була запропонована більш століття назад Великим Електрофізиком – Nicola Tesla.

На сьогодні має понад 200 наукових вітчизняних та зарубіжних публікацій, серед яких 8 наукових монографій, виданих в Україні та у Західній Європі.

Найбільш значущими є наступні видання.

  1. Импульсные магнитные поля для прогрессивных технологий. Харьков: Изд. НТУ «ХПИ». 2001. – 273с.
  2. Теория и эксперимент магнитно-импульсного притяжения тонкостенных металлов. Харьков: Изд. ХНАДУ. 2009. – 245с.
  3. Electromagnetic Metal Forming for Advanced Processing Technologies. Springer International Publishing AG. 2018. – 99P.

Google Scholar  Внешняя ссылка открывается в новом окнеhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=lfYrJk4AAAAJ&hl=ru

Методічний кабінет

Внешняя ссылка открывается в новом окнеhttp://files.khadi.kharkov.ua/sotsialna-merezha/8580-batyhin715/profile.html