Наукова діяльність

Зараз на кафедрі ведеться науково-дослідна робота за напрямками "Механіка деформівного твердого тіла" і "Автомобільний транспорт". Відзначимо наступні предмети дослідження в рамках вказаних напрямків:

 • поліпшення стійкості і керованості автомобілів; 
 • створення дискових гальм для тракторів і підвищення їх надійності та ресурсу; 
 • забезпечення покращання зчіпних якостей шин і підвищення їх ресурсу; 
 • дослідження процесів шумоутворення при взаємодії шини з дорожньою поверхнею з метою зниження загального рівня шуму та впливу експлуатаційних та конструктивних факторів на ресурс автомобільних шин;
 • створення гідравлічних пресів для пресування книжкових блоків на книговидавничих фабриках.
 • побудова рішень прямих нестаціонарних задач теорії пружності, на базі яких можливо реалізувати побудову рішень некоректних задач динаміки (з визначення діючих навантажень та управління деформованим станом елементів конструкцій);
 • розробка ефективних способів вирішення конкретних задач ідентифікації зовнішніх імпульсних навантажень, які діють на елементи конструкцій у вигляді стрижнів, пластин, мембран, оболонок;
 • розробка методів активного та пасивного віброзахисту при нестаціонарному навантаженні елементів конструкцій;
 • розробка способів математичного моделювання управління (регулювання) деформованим станом елементів конструкцій канонічних форм за допомогою введення додаткових систем імпульсних навантажень і оцінка можливостей такого управління. 

Наукові результати: 

 • розроблені рекомендації заводам-виробникам щодо зменшення рівня шуму і збільшення ресурсу та надійності проектованих шин; 
 • досліджено нестаціонарне деформування елементів конструкцій, в тому числі таких, що знаходяться на пружній основі, контактують з приєднаними масами, підкріплені ребрами жорсткості та взаємодіють між собою;
 • створено комплекс методів ідентифікації нестаціонарних навантажень, що діють на елементи конструкцій канонічних форм, на підставі рішення некоректних задач теорії пружності; 
 • створені математичні моделі з управління нестаціонарним деформуванням стрижнів, пластин і оболонок.

За вказаним напрямком діє аспірантура під керівництвом проф., Д.т.н. Карпенко В.А.("Автомобільний транспорт") та проф., Д.т.н. Янютін Є.Г. ("Механіка деформівного твердого тіла"). 

На кафедрі крім співробітників та аспірантів науковою роботою займаються студенти-відмінники, які в майбутньому будуть поповнювати штат аспірантів, наукових співробітників і викладачів кафедри та університету. 

Всього за час існування кафедри її співробітниками були підготовлені і захищені 5 докторських і 14 кандидатських дисертацій