Навчальна робота

Навчальну роботу кафедра вела на всіх факультетах університету по наступних дисциплінах: "Теорія механізмів і машин", "Деталі машин і підйомно-транспортне устаткування", "Гідравліка", "Механіка" і "Прикладна механіка".

Останніми роками в університеті відкриті нові спеціальності немеханічного профілю, які кафедра не обслуговує. Тому зараз, в основному, кафедра веде учбовий процес на автомобільному і механічному факультетах, а також на відповідних спеціальностях факультету заочного навчання з дисциплін: "Теорія механізмів і машин", "Деталі машин" і "Прикладна механіка". В невеликому об'ємі також викладається "Технічна механіка" для окремих спеціальностей факультету транспортних систем.

Зараз на кафедрі використовується багато методичних вказівок, складених за останні роки. Серед них слід зазначити наступні:

  1. Перегон В. А., Коряк А. А. Методические указания к лабораторным ра-ботам по курсу «Теория механизмов и машин» – Харьков: Изд-во ХНАДУ, 2018. – 39 с.
  2. Перегон В. А., Бобошко А. А., Воропай А. В., Поваляев С. И., Егоров П. А. Методические указания и задания к курсовой работе, СРС и практиче-ским занятиям по дисциплине «Детали машин» – Харьков: Изд-во ХНАДУ, 2018. – 32 с.
  3. Перегон В. А., Карпенко В. О., Коряк О. О., Шарапата А. С. Методичні вказівки і завдання до КП з дисципліни «Деталі машин» (електронне видання, files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/detalej-mashin-i-tmm/item/download/16549_21838b0921af446e3617e118d07a811a.html) – Харьков: ХНАДУ, 2019. – 40 с.
  4. Та інші...

Можна сказати, що учбовий процес на кафедрі забезпечений, в основними, власними літературними розробками. Це особливо важливо тому, що за останні 10 років бібліотека університету майже не поповнюється технічною літературою.

Для проведення навчальної і наукової робіт силами кафедри створено два комп'ютерні класи курсового проектування (ауд. 236 і 238), які укомплектовані сучасними комп'ютерами, сканерами, принтерами, плотером формату А1, копіювальними апаратами і т.п. Всі комп'ютери підключені до локальної комп'ютерної мережі (домен DM) і до світової мережі Internet. А головне, вся ця техніка призначена в першу чергу для студентів.

Зараз в комп'ютерних класах кафедри всі охочі студенти (але як правило це студенти, які вчаться на "добре" і "відмінно"), з використанням середовищ AutoCAD, MathCAD, Word, Excel і ін., виконують курсові і дипломні проекти, розрахунково-графічні роботи, ін. В середньому за рік через комп'ютерні класи кафедри проходять більш ніж 100 студентів II-V курсів.

За час роботи комп'ютерних класів накопичена велика архівна база студентських курсових проектів по ТММ і деталям машин, прикладної механіки і т.п. Найближчим часом планується видати альбоми зразків курсових проектів, який дозволить значно поліпшити проектну студентську продукцію, скоротити рутинні операції під час проектування і підвищити рівень конструкторської підготовки молодих фахівців.

Окрім комп'ютерних класів кафедра пишається лабораторією деталей машин, яка оснащена сучасним комплексом лабораторних машин, приладів і установок, блоком БПС, аналогово-цифровым перетворювачем, персональним комп'ютером.

Загалом можна сказати, що кафедра деталей машин і ТММ одна з самих оснащених в усіх відношеннях в університеті.

Слід також відзначити, що за останні чотири роки на олімпіадах України по ТММ студенти університету займають призові місця.