Карпенко Володимир Олександрович

Професор, доктор технічних наук, професор
Досвід викладання:
  • Прикладна механіка
  • Деталі машин та ПТО
  • Деталі машин та ОК
  • Теорія механізмів і машин
Наукові досягнення:

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.10 - "Експлуатація автомобільного транспорту" на тему «Вплив умов експлуатації та конструктивних параметрів шини на її ресурс» (Харківський автомобільно-дорожній інститут, м. Харків, 1987 р.)

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук за спеціальністю  20.02.14 – "Озброєння і військова техніка" на тему «Забезпечення необхідних тактико-технічних характеристик армійських колісних машин в процесі їх розробки та модернізації». (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,  м. Харків, 2002 р. )

Опублікував понад 100 наукових праць, з яких можна виділити 8 монографій (у тому числі 1 одноосібну), два авторських свідоцтва, 3 статті у міжнародних журналах.

Керівник наукової школи за фахом «Експлуатація та ремонт засобів транспорту». 

Дослідження присвячені вдосконаленню експлуатаційних та конструктивних параметрів автомобільних шин. За напрямом підготовлено 4 кандидата технічних наук, ведеться робота з аспірантами та студентами.

Наукові публікації:
  • Александров Е.Е. Динамика транспортно-тяговых колесных и гусеничных машин : монография /  Е.Е.Александров, Д.О.Волонцевич, В.А.Карпенко, А.Т.Лебедев, В.А.Перегон, В.Б.Самородов, А.Н.Туренко; Под ред. А.Н. Туренко. - Харьков : Издательство ХГАДТУ (ХАДИ), 2001. - 642 с.
  • Перегон В. А. Механика шины : монография / В.А.Перегон, В.А.Карпенко, Л.П.Гречко, Ю.П.Макеев. – Харьков: Изд-во ХНАДУ, 2011. – 404 с.
  • Карпенко В. А. Колебания и виброакустика автомобильной шины / В.А.Перегон, В.А.Карпенко, А.А.Коряк, Е.И.Позднякова, А.Н.Левченко, А.А.Загородний, И.М.Баранник // Харьков: Изд-во "Лидер", 2017. – 360 с.
  • Mikhail Podrigalo,  Anatoliy Turenko, Viktor Bogomolov, Dmytro Klets, Oleg Sergiyenko, Volodymyr Karpenko, Igor V. Gritsuk, Oleksandr Turenko, Andrii Korobko, Nickolay Bulgakov, Oleksandr Boboshko, “Increase of Stability for Motor Cars in Service Braking,” SAE Technical Paper 2018-01-1880, 2018, doi:10.4271/2018-01-1880.

Додаткова інформація:

Різнобічні захоплення і здоровий спосіб життя дозволяють Володимиру Олександровичу займатися спортом і подорожувати. Має дружну сім'ю і зараз бере активну участь у вихованні онуків.

Контактні дані

Адреса електронної пошти

karpenko4dm@remove-this.gmail.remove-this.com

Профіль вченого

Внешняя ссылка открывается в новом окнеORCID