Освітньо-професійна програма "Автомобільний транспорт"

Освітня програма

Автомобільний транспорт

Галузь знань

27 "Транспорт"

Мова викладання

Українська

Освітній ступінь

Магістр

Спеціальність

274 "Автомобільний транспорт"

Форма навчання

Денна, заочна