НА КАФЕДРІ ФУНКЦІОНУЮТЬ НАУКОВІ ШКОЛИ

 • «Функціональна стабільність автомобілів і тракторів»  (під керівництвом Лауреата Державної премії в галузі науки і техніки проф., д.т.н. Подригало М.А., проф., д.т.н. Абрамова Д.В. та д.т.н., доц. Тарасова Ю.В.).

НАУКОВІ НАПРЯМКИ КАФЕДРИ 

 • Динаміка руху машин та забезпечення її  функціональної стабільності на етапах проектування, виробництва та експлуатації (під керівництвом проф. Подригало М.А., доц. Тарасова Ю.В., проф. Абрамова Д.В., доц. Коробко А.І.).
 • Надійність та якість автотранспортних конструкцій в проектуванні, виробництві та експлуатації (під керівництвом проф. Полянського О.С., проф. Дубініна Є.О., проф. Молодана А.О.).
 • Системно-процесний інжиніринг технічних об’єктів в CALS-циклах (під керівництвом проф. Дудукалова Ю.В., проф. Молодана А.О.).

ОСНОВНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 • теоретичні основи динаміки автомобілів і тракторів, функціональної     стабільності експлуатаційних властивостей. Запропоновано метод парціальних   прискорень в додатку до динаміки мобільних машин;
 • методи оцінки показників маневреності колісних машин, а саме динамічності, керованості та стійкості проти заносу узмінних експлуатаційних умовах;
 • підвищення  конструктивної  міцності  сталевих  виробів поверхневими  методами впливу;
 •  нові  технології  ремонту  деталей  автомобілів,  визначено  оптимальні  режими технологічних операцій відновлення деталей;
 •  методи і засоби  неруйнівного  контролю  механічних і експлуатаційних   властивостей матеріалів;
 •  методологія   оцінки   безвідмовності  і  довговічності   конструкційних  елементів автомобілів і тракторів;
 •  комплект нормативних матеріалів з надійності автотранспортної техніки.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ всеукраїнського науково-практичного онлайн-семінару «ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ТА РЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ» 24 травня 2022 р.

ПРОГРАМА всеукраїнського науково-практичного онлайн-семінару «ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ТА РЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ» 24 травня 2022 р.

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ 83-ої Міжнародної наукової конференції студентів університету секція ”Технології машинобудування і ремонту машин” 12-16 квітня 2021 р.

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ 82-ої Міжнародної наукової конференції студентів університету секція ”Технології машинобудування і ремонту машин". 21-24 квітня 2020 р.

ПРОГРАМА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ  СТАБІЛЬНОСТІ АВТОМОБІЛІВ ТА ТРАКТОРІВ» 22 травня 2019 р.

МАТЕРІАЛИ всеукраїнського науково-практичного семінару ”Забезпечення функціональної стабільності автомобілів та тракторів” 22 травня 2019 р.

ПРОГРАМА 81-ї міжнародної студентської наукової конференції 1–5 квітня 2019 р.

ПРОГРАМА 80-ї міжнародної студентської наукової конференції 2 квітня – 6 квітня 2018 р.

ПРОГРАМА 79-ї міжнародної студентської наукової конференції 27 березня – 31 березня 2017 р.

ПРОГРАМА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ – ВИКЛИКИ ЧАСУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 21 березня 2017 р.

МАТЕРІАЛИ науково-методичних конференцій: ”Особливості викладання фахових дисциплін технічних спеціальностей – виклики часу та перспективи” 21 березня 2017 р.

Програма міжнародної науково-практичної конференції " Автомобільний транспорт і автомобілебудування. Новітні технології і методи підготовки фахівців" 19-20 жовтня 2017 р.

НАУКОВІ ПРАЦІ Міжнародної науково-практичної конференції «Автомобільний транспорт і автомобілебудування. Новітні технології і методи підготовки фахівців» 19–20 жовтня 2017 р.