НА КАФЕДРІ ФУНКЦІОНУЮТЬ НАУКОВІ ШКОЛИ

 • «Функціональна стабільність автомобілів і тракторів»  (під керівництвом Лауреата Державної премії в галузі науки і техніки проф., д.т.н. Подригало М.А., проф., д.т.н. Абрамова Д.В. та д.т.н., доц. Тарасова Ю.В.).

НАУКОВІ НАПРЯМКИ КАФЕДРИ 

 • Динаміка руху машин та забезпечення її  функціональної стабільності на етапах проектування, виробництва та експлуатації (під керівництвом проф. Подригало М.А., доц. Тарасова Ю.В., проф. Абрамова Д.В., доц. Коробко А.І.).
 • Надійність та якість автотранспортних конструкцій в проектуванні, виробництві та експлуатації (під керівництвом проф. Полянського О.С., проф. Дубініна Є.О., проф. Молодана А.О.).
 • Системно-процесний інжиніринг технічних об’єктів в CALS-циклах (під керівництвом проф. Дудукалова Ю.В., проф. Молодана А.О.).

ОСНОВНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 • теоретичні основи динаміки автомобілів і тракторів, функціональної     стабільності експлуатаційних властивостей. Запропоновано метод парціальних   прискорень в додатку до динаміки мобільних машин;
 • методи оцінки показників маневреності колісних машин, а саме динамічності, керованості та стійкості проти заносу узмінних експлуатаційних умовах;
 • підвищення  конструктивної  міцності  сталевих  виробів поверхневими  методами впливу;
 •  нові  технології  ремонту  деталей  автомобілів,  визначено  оптимальні  режими технологічних операцій відновлення деталей;
 •  методи і засоби  неруйнівного  контролю  механічних і експлуатаційних   властивостей матеріалів;
 •  методологія   оцінки   безвідмовності  і  довговічності   конструкційних  елементів автомобілів і тракторів;
 •  комплект нормативних матеріалів з надійності автотранспортної техніки.

Від науково-дослідної роботи студента до захисту кандидатських і докторських дисертацій