Спеціальності кафедри

Пріоритетним спрямуванням роботи  кафедри «Технології машинобудування та ремонту машин»  є підготовка студентів за спеціальностями:

  • напрям підготовки бакалавра «Прикладна механіка» (131), 

спеціальність «Інженерія логістичних систем» (131);

  • напрям підготовки бакалавра «Професійна освіта» (015.20),  

спеціальність « Транспорт» (015.20);

  • напрям підготовки бакалавра “Професійна освіта” (015.13),   

спеціальність «Метрологія, стандартизація та сертифікація» (015.13).

Практика

На промислових підприємствах р. Харкова організовані і успішно працюють філіали кафедри:

  • на авторемонтних заводах №110 і №126;
  • на машинобудівних виробничих об'єднаннях "Завод Червоний Жовтень", ХЗСШ, ХЗТД, Завод ним. Малишева.

На цих підприємствах організовані студентські конструкторсько-технологічні бюро, в яких студенти 4-5 курсів приймають участь у виконанні реальних розробок по замовленнях виробництва. Керівництво підприємств має нагоду запросити до себе самих здатних студентів для подальшої роботи.

ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до навчальної практики студентів в галузі -1"освіта" спеціальності 015.20 Професійна освіта. (Транспорт) 015.13 Професійна освіта. (Метрологія, стандартизація та сертифікація.) першого освітньо-наукового рівня - бакалавр.

ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до технологічної практики студентів в галузі -1"освіта" спеціальності 015.20 Професійна освіта. (Транспорт) 015.13 Професійна освіта. (Метрологія, стандартизація та сертифікація.) першого освітньо-наукового рівня - бакалавр.

ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до педагогічної практики студентів в галузі -1"освіта" спеціальності 015.20 Професійна освіта. (Транспорт) 015.13 Професійна освіта. (Метрологія, стандартизація та сертифікація.) першого освітньо-наукового рівня - бакалавр.

ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до переддипломної практики студентів в галузі -1"освіта" спеціальності 015.20 Професійна освіта. (Транспорт) 015.13 Професійна освіта. (Метрологія, стандартизація та сертифікація.) першого освітньо-наукового рівня - бакалавр.

Виховна робота

Кафедра постійно шукає нові форми проведення виховної роботи.

Викладачі кафедри є кураторамi 1-4 курсів автомобільного факультету.

Для студентів-відмінників групами, що займаються, кафедра регулярно организовывает екскурсії на найцікавіші підприємства автомобільного профілю:

  • Авто ЗАЗ-ДЕО
  • виробниче об'єднання "Завод ним. Малишева"
  • авторемонтне підприємство №110
  • авторемонтне підприємство №126
  • а також в музей І. Ріпина, музей "Соколово" і по інших історико-культурних місцях Харківщини.

Це стимулює студентів до підвищення якості успішності.

На кафедрі проводяться наукові конференції, в яких активну участь беруть студенти.