Техніка та лабораторії кафедри

 

  Кафедра автомобільної електроніки єдина в Україні, яка має найсучасніше обладнання для навчальної, науково - дослідної та виробничо-технологічної роботи студентів

Лабораторія комп'ютерної діагностики автомобілів

 

Основне призначення лабораторії комп'ютерної діагностики ХНАДУ - технічне забезпечення навчального процесу та науково-дослідних робіт кафедри автомобільної електроніки. На обладнанні ЛКДА ХНАДУ проводяться практичні заняття та лабораторні роботи з дисциплін, які базуються на вивченні курсів автомобільної мехатроніки, автомобільних гнучких комп'ютеризованих і телематичних систем, роботізованних виробничих комплексів на автотранспорті, побудови та експлуатації електронних, мікропроцесорних та комп'ютерних систем, вузлів і агрегатів автомобілів. ЛКДА ХНАДУ використовується як база навчальних, технологічних і виробничих практик студентів.


      В склад та структуру лабораторії входять:

    - Відділення точної механіки і кузовних робіт автомобілів;
    - Відділення комп'ютерного діагностування двигунів внутрішнього згоряння;
    - Електровідділення;
    - Відділення технічного обслуговування та комп'ютерного діагностування.  

   Співробітники ЛКДА ХНАДУ є безпосередніми виконавцями у відповідних напрямах діяльності ЛКДА ХНАДУ і несуть відповідальність за своєчасне і якісне виконання дорученої їм роботи.

To top