Наукова діяльність

Зараз на кафедрі ведеться науково-дослідна робота за напрямками "Механіка деформівного твердого тіла" і "Автомобільний транспорт". Відзначимо наступні предмети дослідження в рамках вказаних напрямків:

 • поліпшення стійкості і керованості автомобілів; 
 • створення дискових гальм для тракторів і підвищення їх надійності та ресурсу; 
 • забезпечення покращання зчіпних якостей шин і підвищення їх ресурсу; 
 • дослідження процесів шумоутворення при взаємодії шини з дорожньою поверхнею з метою зниження загального рівня шуму та впливу експлуатаційних та конструктивних факторів на ресурс автомобільних шин;
 • створення гідравлічних пресів для пресування книжкових блоків на книговидавничих фабриках; 
 • побудова рішень прямих нестаціонарних задач теорії пружності, на базі яких можливо реалізувати побудову рішень некоректних задач динаміки (обернених з визначення діючих навантажень та управління деформованим станом) елементів конструкцій;
 • розробка ефективних способів вирішення конкретних задач ідентифікації зовнішніх імпульсних навантажень, які діють на елементи конструкцій у вигляді стрижнів, пластин, мембран, оболонок;
 • розробка методів активного та пасивного віброзахисту при нестаціонарному навантаженні елементів конструкцій;
 • розробка способів математичного моделювання управлінням (регулюванням) деформованим станом елементів конструкцій канонічних форм за допомогою введення додаткових систем імпульсних навантажень і оцінка можливостей такого управління. 

Наукові результати: 

 • розроблені рекомендації заводам-виробникам щодо зменшення рівня шуму і збільшення ресурсу та надійності проектованих шин; 
 • досліджено нестаціонарне деформування елементів конструкцій, в тому числі таких, що знаходяться на пружній основі, контактують з приєданими масами, підкріплені ребрами жорсткості та взаємодіють між собою;
 • створено комплекс методів ідентифікації нестаціонарних навантажень, що діють на елементи конструкцій канонічних форм, на підставі рішення некоректних задач теорії пружності; 
 • створені математичні моделі з управління нестаціонарним деформуванням стрижнів, пластин і оболонок

За вказаним напрямком діє аспірантура під керівництвом проф., Д.т.н. Карпенко В.А.("Автомобільний транспорт") та проф., Д.т.н. Янютін Є.Г. ("Механіка деформівного твердого тіла"). 

На кафедрі крім співробітників та аспірантів науковою роботою займаються студенти-відмінники, які в майбутньому будуть поповнювати штат аспірантів, наукових співробітників і викладачів кафедри та університету. 

Всього за час існування кафедри її співробітниками були підготовлені і захищені 5 докторських і 14 кандидатських дисертацій