Професорсько-викладацький склад кафедри Фізики

Завідувач кафедри

Батигін Юрій Вікторович

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної Академії України

Енциклопедія Сучасної України, Том 2, с.303:

доктор технічних наук, професор, вчений ступінь за спеціальністю – «Техніка сильних електричних та магнітних полів», вчене звання – за кафедрою «Вища математика», за фахом – інженер-електрофізик.

У магнітно-імпульсній обробці тонкостінних металів з товщиною значно меншою за глибину проникнення поля у відповідне провідне середовище є засновником нових наукових напрямків:

  • формування просторово-часового розподілу напруженості магнітного поля для підвищення сил тиску;
  • перехід до низьких робочих частот  магнітних полів для ефективного збудження сил електродинамічного та магнітного притягнення.

Останні наукові інтереси спрямовані на створення принципово нових джерел електромагнітної енергії з ефіру навколишнього середовища, ідейна складова яких була запропонована більш століття назад Великим Електрофізиком – Nicola Tesla.

На сьогодні має понад 200 наукових вітчизняних та зарубіжних публікацій, серед яких 8 наукових монографій, виданих в Україні та у Західній Європі.

Найбільш значущими є наступні видання.

1.      Импульсные магнитные поля для прогрессивных технологий. Харьков: Изд. НТУ «ХПИ». 2001. – 273с.

2.      Теория и эксперимент магнитно-импульсного притяжения тонкостенных металлов. Харьков: Изд. ХНАДУ. 2009. – 245с.

3.      Electromagnetic Metal Forming for Advanced Processing Technologies. Springer International Publishing AG. 2018. – 99P.

Сторінка в Google Academia https://scholar.google.com.ua/citations?user=lfYrJk4AAAAJ&hl=ru

https://scholar.google.com.ua/citations?user=lfYrJk4AAAAJ&hl=ru

Викладацький склад

Гаврилова Тетяна Володимирівна

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

Закінчила Харківський державний університет ім. Горького, радіофізичний факультет в 1972 році.
Поступила на роботу в ХНАДУ в 1976 році.
У 1983 році захистила дисертацію на здобуття кандидата фіз.-мат. наук.
Читає лекції на механічному факультеті, факультеті транспортних систем, проводить практичні заняття - на всіх факультетах ХНАДУ.

Єрьоміна Олена Федорівна

Заступник завідуючого кафедрою, доцент, кандидат технічних наук

Закінчила фізико-технічний факультет Харківського політехнічного інституту в 1977 р.

Працює в ХНАДУ з 1981 року.

Читає лекції та проводить практичні заняття на автомобільному і дорожньому факультетах.

Чаплигін Евгеній Олександрович

Доцент, кандидат технічних наук

Закінчив ХНАДУ в 2003р, спеціальність «Електричні системи і комплекси транспортних засобів». У 2003 р. поступив на роботу на кафедру Автомобільної електроніки в якості викладача стажиста. Читає лекції та проводить практичні заняття на автомобільному факультеті та механічному факультеті.

Сторінка в Google Academia https://scholar.google.com.ua/citations?user=Xa9XDboAAAAJ&hl=ru

Шиндерук Світлана Олександрівна

Доцент, кандидат технічних наук

Закінчила МШ факультет Харківського політехнічного інституту в 2003 р. Спеціальність «Технологія машинобудування». З 2012р. аспірант ХНАДУ. З 2013р. працює викладачем кафедри фізики. У 2016 році захистила дисертацію на здобуття кандидата технічних наук. Читає лекції та проводить практичні заняття на механічному факультеті, дорожньо-будівельному факультеті.

Сторінка в Google Academia scholar.google.com.ua/citations

Стрельнікова Вікторія Анатоліївна

Викладач-стажист, аспірант 

Закінчила ХНАДУ, факультет транспортних систем, спеціальність "транспортні технології", кафедра транспортних систем і логістики, у 2014 р. - магістр з транспортних технологій з відзнакою. З вересня 2016 р. - аспірант кафедри фізики. З лютого 2018 р. - викладач-стажист кафедри фізики, проводить практичні заняття на всіх факультетах.

Сторінка в Google Academia https://scholar.google.com.ua/citations?user=OTUVGecAAAAJ&hl=ru

Допоміжний персонал

Близнюк Віктор Андрійович

Завідувач лабораторіями

У 1970 році закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «Інженер з електронної техніки». Працює в ХНАДУ з 1975 року на посаді завідувача лабораторією кафедри фізики.

Рукавішнікова Ольга Кимівна

Інженер

Закінчила ХАДІ, факультет заочного навчання в 1992 році, спеціальність - інженер-механік. На кафедрі фізики працює з 1992 року старшим лаборантом. З 2005 року - інженером 1-ої категорії.