Ми живемо в суспільстві, яке повністю залежить від науки і технології і в якому мало хто знає хоч що-небудь про науку і технології.

Карл Саган

Наукова спрямованість роботи кафедри

Колектив кафедри веде теоретичні й експериментальні дослідження з проблемам експлуатації транспортних машин. До пріоритетних напрямків наукових досліджень віднесені питання розробки науково-обґрунтованої концепції нової системи технічного обслуговування й ремонту транспортних колісних машин, впровадження нових методів і засобів технічного обслуговування, діагностики й прогнозування.

Наукова діяльність кафедра спрямована на теоретичні робіт, в основу яких закладена концепція створення складних кібернетичних моделей і їх аналізу з позиції системотехніки.Кафедра продовжує розробку методів і засобів комп'ютерної діагностики автомобілів і створення автоматизованого устаткування для контролю технічного стану автомобілів (GPS-моніторинг). Транспортно-інформаційна система «ХНАДУ ТЕСА» - система супутникового моніторингу рухомого складу, яка є спеціалізованим програмно-апаратним комплексом для управління технічною експлуатацією і комерційною експлуатацією в малих автотранспортних підприємствах.

Успішно функціонують дві акредитовані Держстандартом України лабораторії: контрольно-діагностична лабораторія автомобілів і лабораторія по випробуванню автоексплуатаціонних матеріалів. Створена лабораторія комп'ютерної діагностики.

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів очної та заочної форм навчання за спеціальністю 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

Щорічно колектив кафедри  публікує  майже 100 статей у фахових збірниках та тез конференцій.

Лабораторії

Захіст дисертації

 • Горбік Юрій Васильович. Методи системного розрахунково-аналітичного та стендового діагностування легкових автомобілів (2010)
 • Зенкін Євген Юрійович. Розробка методу прискореного діагностування автомобільних дизелів з акумуляторними системами паливоподачі (2010)
 • Білогуров Євген Олександрович. Динамічні методи діагностування автомобіля в дорожних умовах (2011)
 • Булгаков Микола Петрович. Діагностування гальмівної системи автомобіля з урахуванням уповільнення й тиску робочого тіла (2012)
 • Баранник Ігор Матвійович. Зниження рівнів віброприскорень автомобіля шляхом зміни експлуатаційних параметрів шин (2012)
 • Торяник Сергій Анатолійович. Обгрунтування граничних відхилень геометричних параметрів несівної системи легкового автомобіля (2013)
 • Наглюк Іван Сергійович. Концепція оцінки властивостей моторної та трансмісійної оливи транспортних машин за енергетичними параметрами (2013)

Отримання патентів авторського права

 1. Інтелектуалізована діагностична система для визначення експлуатаційних властивостей рідини. В.В. Федченко, М.Е. Тернюк, М.І. Наглюк, І.С. Наглюк, І.А. Дмитрук. Харківський національний автомобільно-дорожній університет, В.В. Федченко, М.Е. Тернюк, М.І. Наглюк, І.С. Наглюк, І.А. Дмитрук. А 2012 13539, 11.11.2013, Україна.
 2. Спосіб визначення експлуатаційних властивостей рідини з використанням спектрального аналізу та імпедансу. В.В. Федченко, М.Е. Тернюк, М.І. Наглюк, І.С. Наглюк, І.А. Дмитрук. Харківський національний автомобільно-дорожній університет, В.В. Федченко, М.Е. Тернюк, М.І. Наглюк, І.С. Наглюк, І.А. Дмитрук. А 2012 13535, 26.11.2012, Україна.
 3. Спосіб визначення експлуатаційних властивостей рідини з використанням спектрального аналізу та імпедансу. В.В. Федченко, М.Е. Тернюк, М.І. Наглюк, І.С. Наглюк, І.А. Дмитрук. Харківський національний автомобільно-дорожній університет, В.В. Федченко, М.Е. Тернюк, М.І. Наглюк, І.С. Наглюк, І.А. Дмитрук. U 2012 13538, 25.04.2013, Україна.
 4. 4. Інтелектуалізована діагностична система для визначення експлуатаційних властивостей рідини . В.В. Федченко, М.Е. Тернюк, М.І. Наглюк, І.С. Наглюк, І.А. Дмитрук. Харківський національний автомобільно-дорожній університет, В.В. Федченко, М.Е. Тернюк, М.І. Наглюк, І.С. Наглюк, І.А. Дмитрук. U 2012 13540, 25.04.2013, Україна.
 5. Спосіб визначення експлуатаційних властивостей рідини і олив з автоматизованою ідентифікацією їх кольору. В.В. Федченко, М.Е. Тернюк, М.І. Наглюк, І.С. Наглюк, І.А. Дмитрук. Харківський національний автомобільно-дорожній університет, В.В. Федченко, М.Е. Тернюк, М.І. Наглюк, І.С. Наглюк, І.А. Дмитрук. U 2012 13542, 25.04.2013, Україна.
 6. Система діагностики технічних рідин і олив з автоматичною ідентифікацією кольору. В.В. Федченко, М.Е. Тернюк, М.І. Наглюк, І.С. Наглюк, І.А. Дмитрук. Харківський національний автомобільно-дорожній університет, В.В. Федченко, М.Е. Тернюк, М.І. Наглюк, І.С. Наглюк, І.А. Дмитрук. U 2012 13534, 25.04.2013, Україна.
 7. Стенд для діагностування мембранних карбюраторів. Зрєлов В.І., Зрєлов В.В., Бєлов В.І.. Зрєлов В.В. U 2013 07398, 25.07.2013, Україна.
 8. Стенд для діагностування інжекторних форсунок. Зрєлов В.І., Зрєлов В.В., Бєлов В.І., Зрєлов В.В. U 2013 07396, 25.07.2013, Україна.
 9. Багатоствольна пускова установка. Волков В.П., Сергієнко М.Е., Худолій О.І., Сакара Ю.Д., Волонцевич Д.О. ХНАДУ, 10.06.13, Україна.
 10. Система забезпечення оптимальних температур охолоджуючої рідини в двигуні внутрішнього згорання. Ю.Ф.Гутаревич, В.П.Матейчик, І.В.Грицук, В.П.Волков, А.О.Каграманян, П.Б.Комов, О.Б.Комов, В.Й. Поддубняк, М.І. Сергієнко, З.І.Краснокутська. ХНАДУ. А 2012 12410; 19.08.2013, Україна.

Отримані охоронні документи

 1. № 48117. Математична модель програмного продукту «Віртуальний механік «HADI» при реєстрації в ньому нового транспортного засобу. Говорущенко М.Я., Волков В.П., Комов П.Б., Комов О.Б., Грицук І.В., Македонська Л.О., Краснокутська З.І., Комов А.П., Комов Є.О. ХНАДУ, Україна.
 2. № 47218. Комп’ютерна програма форми GPS_Period «Параметри стану парку ТЗ за день експлуатації» та результати розрахунку з використанням програмного продукту «Віртуальний механік «HADI-12» при звичайній роботі. Волков В.П., Комов П.Б., Комов О.Б., Грицук І.В., Македонська Л.О., Краснокутська З.І., Комов А.П., Комов Є.О. НТУ, Україна.
 3. № 47219. Параметри стану парку ТЗ за період експлуатації» та результати розрахунку з використанням програмного продукту «Віртуальний механік «HADI-12» при звичайній роботі. Волков В.П., Комов П.Б., Комов О.Б., Грицук І.В., Македонська Л.О., Краснокутська З.І., Комов А.П., Комов Є.О. НТУ, Україна.
 4. № 47220. Комп’ютерна програма форми Avtomobil «Інформація про експлуатацію ТЗ вихідна» та результати розрахунку з використанням програмного продукту «Віртуальний механік «HADI-12» при звичайній роботі. Волков В.П., Комов П.Б., Комов О.Б., Грицук І.В., Македонська Л.О., Краснокутська З.І., Комов А.П., Комов Є.О. НТУ, Україна.
 5. № 47221. Результати визначення показників технологічного розрахунку комерційної експлуатації інженерно-технічної служби під час ТО і Р з використанням програмного продукту «Віртуальний механік «HADI-12». Волков В.П., Комов П.Б., Комов О.Б., Грицук І.В., Македонська Л.О., Краснокутська З.І., Комов А.П., Комов Є.О. НТУ, Україна.
 6. № 47222. Комп’ютерна програма форми Avtomobil «Інформація про експлуатацію ТЗ вихідна» та результати розрахунку з використанням програмного продукту «Віртуальний механік «HADI-12» при реєстрації в ньому нового транспортного засобу. Волков В.П., Комов П.Б., Комов О.Б., Грицук І.В., Македонська Л.О., Краснокутська З.І., Комов А.П., Комов Є.О. НТУ, Україна.
 7. № 47223. Комп’ютерна програма «Комп’ютерна програма форми GPS «Параметри стану парка ТЗ за період експлуатації» та результати розрахунку з використанням програмного продукту «Віртуальний механік «НАDI-12»» при реєстрації в ньому нового транспортного засобу». Волков В.П., Комов П.Б., Комов О.Б., Грицук І.В., Македонська Л.О., Краснокутська З.І., Комов А.П., Комов Є.О. НТУ, Україна.
 8. № 47224. Комп’ютерна програма форми GPS_Period «Параметри стану парку ТЗ за день експлуатації» та результати розрахунку з використанням програмного продукту «Віртуальний механік «HADI-12» при реєстрації в ньому нового транспортного засобу. Волков В.П., Комов П.Б., Комов О.Б., Грицук І.В., Македонська Л.О., Краснокутська З.І., Комов А.П., Комов Є.О. НТУ, Україна.
 9. № 47225. Комп’ютерна програма форми DiagramSostoyaniy «Діаграма станів» та результати розрахунку з використанням програмного продукту «Віртуальний механік «HADI-12» при реєстрації в ньому нового транспортного засобу. Волков В.П., Комов П.Б., Комов О.Б., Грицук І.В., Македонська Л.О., Краснокутська З.І., Комов А.П., Комов Є.О. НТУ, Україна.
 10. № 47226. Комп’ютерна програма форми Vozdeystviya «Імовірність перебування ТЗ у роботі і в ТО і Р» та результати розрахунку з використанням програмного продукту «Віртуальний механік «HADI-12» при реєстрації в ньому нового транспортного засобу. Волков В.П., Комов П.Б., Комов О.Б., Грицук І.В., Македонська Л.О., Краснокутська З.І., Комов А.П., Комов Є.О. НТУ, Україна.
 11. № 47227. Комп’ютерна програма форми RaschetTehnologich «Розрахунок ITC технологічний» та результати розрахунку з використанням програмного продукту «Віртуальний механік «HADI-12» при реєстрації в ньому транспортного засобу. Волков В.П., Комов П.Б., Комов О.Б., Грицук І.В., Македонська Л.О., Краснокутська З.І., Комов А.П., Комов Є.О. НТУ, Україна.
 12. № 47228. Укрупнений алгоритм програмного продукту «Віртуальний механік «HADI-12». Волков В.П., Комов П.Б., Комов О.Б., Грицук І.В., Македонська Л.О., Краснокутська З.І., Комов А.П., Комов Є.О. НТУ, Україна.
 13. № 47229. Комп’ютерна програма форми Vozdeystviya «Імовірність перебування ТЗ у роботі і в ТО і Р» та результати розрахунку з використанням програмного продукту «Віртуальний механік «HADI-12» при звичайній роботі. Волков В.П., Комов П.Б., Комов О.Б., Грицук І.В., Македонська Л.О., Краснокутська З.І., Комов А.П., Комов Є.О. НТУ, Україна.
 14. № 47230. Технічний регламент програмного продукту «Віртуальний механік «HADI-12» при звичайній роботі. Волков В.П., Комов П.Б., Комов О.Б., Грицук І.В., Македонська Л.О., Краснокутська З.І., Комов А.П., Комов Є.О. НТУ, Україна.
 15. № 47231. Комп’ютерна програма форми RaschetTehnologich «Розрахунок ITC технологічний» та результати розрахунку з використанням програмного продукту «Віртуальний механік «HADI-12» при звичайній роботі. Волков В.П., Комов П.Б., Комов О.Б., Грицук І.В., Македонська Л.О., Краснокутська З.І., Комов А.П., Комов Є.О. НТУ, Україна.
 16. № 47232. Комп’ютерна програма форми DiagramSostoyaniy «Діаграма станів» та результати розрахунку з використанням програмного продукту «Віртуальний механік «HADI-12» при звичайній роботі. Волков В.П., Комов П.Б., Комов О.Б., Грицук І.В., Македонська Л.О., Краснокутська З.І., Комов А.П., Комов Є.О. НТУ, Україна.
 17. № 47233. Технічний регламент програмного продукту «Віртуальний механік «HADI-12» при реєстрації в ньому нового транспортного засобу. Волков В.П., Комов П.Б., Комов О.Б., Грицук І.В., Македонська Л.О., Краснокутська З.І., Комов А.П., Комов Є.О. НТУ, Україна.
 18. № 47234. Віртуальний механік «HADI-12» при звичайній роботі. Волков В.П., Комов П.Б., Комов О.Б., Грицук І.В., Македонська Л.О., Краснокутська З.І., Комов А.П., Комов Є.О. НТУ, Україна.
 19. № 47235. Віртуальний механік «HADI-12» при реєстрації в ньому нового транспортного засобу. Волков В.П., Комов П.Б., Комов О.Б., Грицук І.В., Македонська Л.О., Краснокутська З.І., Комов А.П., Комов Є.О. НТУ, Україна.
 20. Серія ВР № 01682. Програмний комплекс для формування експертної оцінки, моделювання, розрахунку, аналізу і прогнозування процесів функціонування інженерно-технічної служби парку наземних транспортних машин. Волков В.П., Комов П.Б., Комов О.Б., Грицук І.В., Македонська Л.О., Каграманян А.О., Єрощенко С.А., Горобченко О.М., Краснокутська З.І. НТУ, Україна.
 21. Серія ВР № 01683. Програмний комплекс для формування експертної оцінки, моделювання, розрахунку, аналізу і прогнозування параметрів стану парка наземних транспортних машин за досліджуємий період їх експлуатації. Волков В.П., Комов А.П., Комов П.Б., Комов О.Б., Грицук І.В., Македонська Л.О., Каграманян А.О., Єрощенков С.А., Горобченко О.М., Краснокутська З.І. НТУ, Україна.
 22. Серія ВР № 01684. Програмний комплекс для формування експертної оцінки, моделювання, розрахунку, аналізу і прогнозування вірогідності перебування наземної транспортної машини в процесі роботи, технічному обслуговуванні і ремонті. Волков В.П., Комов Є.О., Комов П.Б., Комов О.Б., Грицук І.В., Македонська Л.О., Каграманян А.О., Єрощенков С.А., Горобченко О.М., Краснокутська З.І. НТУ, Україна.
 23. Серія ВР № 01685. Вірогідністний програмний комплекс для формування експертної оцінки, моделювання, проведення технологічного розрахунку і аналізу інженерно-технічної служби парку наземних транспортних машин. Волков В.П., Комов П.Б., Комов О.Б., Грицук І.В., Македонська Л.О., Каграманян А.О., Єрощенко С.А., Горобченко О.М., Краснокутська З.І., Володарець М.В. НТУ, Україна.
 24. Серія ВР № 01587. Програмний комплекс для розрахунку, аналізу і прогнозування вірогідності перебування наземної транспортної машини в роботі, технічному обслуговуванні. Волков В.П., Краснокутьска З.І., Комов Е.О., Македонська Л.О., Грицук І.В. НТУ, Україна.
 25. Серія ВР № 01585. Програмний комплекс для розрахунку, аналізу і прогнозування вірогідності перебування інженерно-технічної служби парку наземних транспортних машин. Волков В.П., Краснокутьска З.І., Комов Е.О., Македонська Л.О., Грицук І.В. НТУ, Україна.
 26. Серія ВР № 01586. Програмний комплекс для розрахунку, аналізу і прогнозування параметрів стану парка наземних транспортних машин за досліджуваний період їх експлуатації. Волков В.П., Краснокутьска З.І., Комов А.П., Македонська Л.О., Грицук І.В. НТУ, Україна.
 27. Серія ВР № 01600. Програмний комплекс для розрахунку і аналізу структурних параметрів енергосилового потоку транспортної машини. Волков В.П., Краснокутьска З.І., Долганов К.Є., Комов О.Б., Комов П.Б., Грицук І.В., Прилепський Ю.В. НТУ, Україна.
 28. Серія ВР № 01588. Вірогіднісний програмний комплекс для проведення технологічного розрахунку і аналізу інженерно-технічної служби парку наземних транспортних машин. Волков В.П., Краснокутьска З.І., Комов П.Б., Македонська Л.О., Грицук І.В. НТУ, Україна.
 29. Серія ВР № 01603. Програмний комплекс для розрахунку, аналізу і прогнозування процесів передачі параметрів енергосилового потоку наземної транспортної машини. Волков В.П., Краснокутьска З.І., Комов О.Б., Грицук І.В. НТУ, Україна.
 30. № 48071. Математична модель програмного продукту «Віртуальний механік «HADI-12» при звичайній роботі. Говорущенко М.Я., Волков В.П., Комов П.Б., Комов О.Б., Грицук І.В., Македонська Л.О., Краснокутська З.І., Комов А.П., Комов Є.О. ХНАДУ, Україна.
 31. № 48063. Технічний регламент програмного продукту «Service Fuel Eco NTU-HADI 12» при реєстрації в ньому нового транспортного засобу. Грищук О.К., Гутаревич Ю.Ф., Матейчик В.П., Волков В.П., Комов П.Б., Комов О.Б., Грицук І.В., Македонська Л.О., Краснокутська З.І., Коломієць С.В., Комов А.П., Комов Є.О. НТУ, Україна.
 32. № 51915. Комп’ютерна програма «Комп’ютерна програма «Service Fuel Eco «NTU-HADI-12»» при звичайній роботі і при реєстрації в ньому нового транспортного засобу». Волков В.П., Матейчик В.П., Комов П.Б., Комов О.Б., Грицук І.В., Македонська Л.О., Краснокутська З.І., Коломієць С.В., Комов А.П., Комов Є.О., Матейчик І.В., Предко О.В. НТУ, Україна.
 33. № 51916. Укрупнений алгоритм програмного продукту і математична модель програмного продукту «Service Fuel Eco «NTU-HADI-12»» при реєстрації в ньому нового транспортного засобу та при звичайній роботі. Волков В.П., Матейчик В.П., Комов П.Б., Комов О.Б., Грицук І.В., Македонська Л.О., Краснокутська З.І., Коломієць С.В., Комов А.П., Комов Є.О., Матейчик І.В., Предко О.В. НТУ, Україна.
 34. № 51918. Результати визначення показників технологічного розрахунку комерційної експлуатації інженерно-технічної служби під час ТО і Р та екологічних показників роботи ТЗ, з використанням програмного продукту «Service Fuel Eco «NTU-HADI-12»». Волков В.П., Матейчик В.П., Комов П.Б., Комов О.Б., Грицук І.В., Македонська Л.О., Краснокутська З.І., Коломієць С.В., Комов А.П., Комов Є.О., Матейчик І.В., Предко О.В. НТУ, Україна.
 35. Волков В.П. Твір науково-практичного характеру “Технічний регламент програмного продукту “Service Fuel Eco “NTU-HADI-12” при звичайній роботі” / Волков В.П., Матейчик В.П., Комов П.Б., Комов О.Б., Грицук І.В., Македонська Л.О., Краснокутьска З.І., Коломієць С.В., Комов А.П., Комов Е.О., Матейчик І.В., Предко О.В. // Cвідоцтво про реєстрауію авторського права на твір №53292. – 2 с.
 36. Волков В.П. Система забезпечення оптимальних температур охолоджуючої рідини в двигуні внутрішнього згоряння / Волков В.П., Гутаревич Ю.Ф., Матейчик В.П., Грицук І.В., Каграманян А.О., Комов П.Б., Комов О.Б., Поддубняк В.Й., Сергієнко М.І., Краснокутьска З.І., Ерощенков С.А., Вербовський В.С., Адров Д.С., Македонська Л.О., Комов А.П., Комов Е.О. // Патент на винахід №106525. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 10.09.2014. Бюл.№17. – 3 с.

To top