Навчальна робота

Дисципліни кафедри

спеціальність 274 - "Автомобільний транспорт":

   бакалавр:
   1. Вступ до фаху;
   2. Експлуатаційні матеріали;
   3. Теорія і методи наукової творчості;
   4. Технологічна практика;
   5. Технічна експлуатація автомобілів;
   6. Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів;
   7. Виробнича (переддипломна) практика;
   8. Державна атестація (ДП);
   9. Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту;
   10. Основи технічної діагностики автомобілів;
   11. ТЕА з мікропроцесорними системами керування;
   12. Фірмове обслуговування автомобілів;
   13. Організація автосервісу.
    магистр:
    1. Технологія наукової творчості;
    2. Теорія експлуатації автомобілів;
    3. Технічна кібернетика транспорту;
    4. Методи планування та обробки результатів експерименту;
    5. Моніторінг ефективності експлуатації автомобілів;
    6. Науково-дослідне стажування;
    7. Технічна експлуатація автомобілів з альтернативними джерелами енергії;
    8. Дипломне проектування

  спеціальність 133 - "Галузеве машинобудування":

  1. Експлуатація і обслуговування машин;
  2. Експлуатаційні матеріали.

  спеціальність 142 - "Енергетичне машинобудування":

  1. Експлуатація і обслуговування машин;
  2. Експлуатаційні матеріали.

  спеціальність 131 - "Прикладна механіка": 

  1. Технічна експлуатація машин;
  2. Експлуатація машин та експлуатаційні матеріали.

  спеціальність 141 - "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка":

  1. Теорія експлуатації автомобілів.

  спеціальність «Професійна освіта»: спеціалізація 015.20 «Транспорт»

  1. Технічна експлуатація автомобілів.  

  спеціальність 275 - "Транспортні технології":

  1. Основи експлуатації транспортних засобів.

  Додаткова інформация в мережі

  Проведення занять

  Характеристика матеріально-технічної бази кафедри

  Кафедра ТЭСА має хорошу матеріально-технічну базу для проведення учбового процесу і науково-дослідної роботи. Лабораторії і аудиторії обладнані сучасними засобами навчання, обчислювальний центр кафедри налічує 20 ПЕВМ. Загальна площа кафедри складає 1341 кв. м. Площа 540 кв. м займають 13 учбово-наукових лабораторій, в яких проводяться учбові заняття і НДР. До них відносяться:

  • лабораторія електроніки на автотранспорті,
  • лабораторія діагностики двигунів,
  • лабораторія спектрального аналізу масел,
  • лабораторія експрес-аналізу ПММ,
  • лабораторія екології і експлуатаційних матеріалів,
  • відділення автомобілів,
  • електротехнічне відділення,
  • паливне відділення,
  • навчально-методичний кабінет,
  • кабінет курсового і дипломного проектування,
  • обчислювальний центр,
  • кабінет активних методів навчання і по вивченню зарубіжних автомобілів,
  • навчальний центр «Академія BOSCH»..

  Кафедра має для проведення начальних занять та наукових досліджень 4 автомобіля (два вантажних, два легкових (Skoda Octavia та VW GOLF)), 5 стендових двигунів, устаткування фірми BOSCH, комп‘ютеризовані пости для проведення лабораторних занять по сучасним автомобілям. Також у навчальному процесі використовуються стаціонарна та пересувна станції діагностики та пост по контролю ходової частини легкових автомобілів. До унікального устаткування можна віднести установку для спектрального аналізу олив та якості моторного палива.

  У навчально-методичному кабінеті студенти і аспіранти користуються зарубіжними патентами (близько 288 тис. шт.), авторефератами дисертацій (близько 1600 шт.), дисертаціями, науковими звітами, рідкісними виданнями технічної літератури, мікрофільмами і так далі

  На кафедрі уперше введені нові дисципліни - "Основи теорії експлуатації", "Діагностика автомобілів", "Системотехніка транспорту", "Технічна кібернетика транспорту". Вони читаються тільки в нашому університеті.

  Держстандартом України в 1998 р. видані атестати акредитації на дві випробувальний- діагностичних лабораторії - в одну входить стаціонарна і пересувна станції діагностики, пост комп'ютерної і лазерної діагностики і інше устаткування, в другу - установка для спектрального аналізу масел МФС - 7, універсальний стенд для випробування палив УИТ - 65 та ін. устаткування. 

  Бази практик та місця працевлаштування випускників

  • ТОВ "Автограф М", м. Харків;
  • ВАТ АТП «Хлібний Автопарк», м. Харків;
  • «Український автомобільний холдинг», м. Харків;
  • ТОВ «Форд-Вінер», м. Харків;
  • ПП «БС-сервіс», м. Харків;
  • ТОВ «Автоарт», м. Харків;
  • ЗАТ СТО «Харківський «Автоцентр»;
  • ТОВ «Автодом», м. Харків;
  • ВАТ «Харків–Авто», с.м.т. Пісочин;
  • ЗАТ СТО «Мобіл – Сервіс», м. Харків;
  • НВП «Карсіс», м. Харків;
  • СТО АТЗТ «Діамант», м. Харків;
  • Філія ВАТ «Харків-Авто» СТО № 3, м. Харків;
  • ВАТ «АТП-16363», м. Харків;
  • ЗАТ «Автосервіс - 2227», м. Харків;
  • ТОВ АД «Соллі Плюс», м. Харків;
  • ТОВ «Актив-Транс Харьков», м. Харків;
  • ТОВ "Бавария-Моторс", м. Харків;
  • ТОВ "Альфа-М Плюс", м. Харків;
  • ТОВ "Артсіті", м. Харків;
  • СЦ "X-motors", м. Харків;
  • ІП «АІС-ХАРКІВ»;
  • СТО «Service TIR», п.г.т. Пісочин

  Робота експертної комісії Міністерства освіти і науки України

  Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затверджених Постановами Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2018 року за № 3077-л експертна комісія у складі:

  Голова експертної комісії:

  • Сахно Володимир Прохорович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автомобілів Національного транспортного університету, м. Київ.

  Член комісії:

  • Макаров Володимир Андрійович – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного університету.

  у період з 16 січня по 18 січня 2019 року включно здійснювала первинну акредитаційну експертизу діяльності Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, пов’язану з підготовкою здобувачів освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

  Експертизу проведено у відповідності до вимог, передбачених акредитаційними умовами надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, що затверджені Законами України «Про освіту» від 05.09.2017 р., «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року, Постановами Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» від 9 серпня 2001 року № 978, «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 року № 1187 в редакції Постанови КМУ № 347 від 10 травня 2018 р.

  Під час проведення акредитаційної експертизи комісія зустрічалась з ректором Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, деканом автомобільного факультету, завідувачем кафедри та науково-педагогічними працівниками випускової кафедри технічної експлуатації і сервісу автомобілів ім. проф. М.Я. Говорущенка. На місці було проведено відвідування бібліотеки, гуртожитків, їдальні, навчальних та лабораторних приміщень.

  Під час проведення перевірки були розглянуті документи щодо освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» на другому (магістерському) рівні вищої освіти, яка акредитується:

  Всі копії документів в акредитаційній справі відповідають оригіналам, законодавчим і нормативним вимогам до них.

  У процесі перевірки аналізувалися також документи щодо підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт№ за другим (магістерським) рівнем.

  To top