Карантин карантином, а випуск бакалаврів ніхто не відміняв!!!

Карантин карантином, а випуск бакалаврів ніхто не відміняв!!!
Викладачами кафедри автомобілів ім. А.Б.Гредескула розроблено на Навчальному сайті ХНАДУ ресурс «Дипломне проектування», на основі якого можливо проведення захисту дипломного проекту з використанням технологій дистанційного навчання. На ресурсі розміщено, контактну інформацію про дипломних керівників та консультантів, а також основні нормативні документи ХНАДУ, щодо дипломного проектування (СТВНЗ6.1-01:2017), методичні вказівки з дипломного проектування по кафедрі автомобілів ім. А.Б.Гредескула (укладачі Шуклінов С. М., Алексєєнко В. М., Ломака С. Й., Залогін М. Ю.), методичні вказівки, щодо оформлення економічного розділу дипломного проекту (укладач Михалевич М. Г. ), методичні вказівки кафедри ТМіРМ, щодо виконання технологічної частини дипломного проекту (укладачі Подригало М. А., Дудукалов Ю. В., Тарасов Ю. В. ), методичні вказівки щодо оформлення розділу охорони праці (укладачі Каслін М. Д. та Штода Л. В.). Також для роботи над дипломним проектом на ресурсі кафедри автомобілів ім. А. Б. Гредескула з дипломного проектування розміщені приклади виконання складальних, теоретичних та інших креслеників. Розміщено приклад оформлення демонстраційного матеріалу, приклади оформлення ВІДГУКА та РЕЦЕНЗІЇ на дипломний проект у відповідності до стандарту СТВНЗ6.1-01:2017 «Дипломне проектування. Організація і проведення», який затверджено в ХНАДУ. Робота керівників ДП зі студентами, як і робота з консультантами організована на ресурсі у відповідності до графіку консультацій, який узгоджено з Автомобільним деканатом. На ресурсі «Дипломне проектування» передбачено можливість спілкування учасників курсу через online конференцію, яка може бути записана за необхідності. Повноцінне завершення дипломного проектування на ресурсі «Дипломне проектування» кафедри автомобілів ім. А.Б.Гредескула забезпечується шляхом поетапного завантаження студентами дипломних проектів на перевірку керівникам, консультантам, нормоконтролеру та завідувачу кафедри у строки встановлені деканатом Автомобільного факультету через елементи ресурсу «Дипломне проектування».

 

 

To top