До уваги студентів групи АД-41-16, АД-32т1-17 !

Вивчення курсу «Автоматичне регулювання двигунів внутрішнього згоряння» повинно супроводжуватись освоєнням методів розрахунку основних параметрів, характеристик статичних та динамічних властивостей як об’єктів регулювання, так і самих регуляторів.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи «Проектування чутливого елемента механічного регулятора частоти обертання дизеля» з курсу «Автоматичне регулювання ДВЗ» за посиланням files.khadi.kharkov.ua/avtomobilnij-fakultet/dviguniv-vnutrishnogo-zgoryannya/item/13784- metodychni-vkazivky-do-vykonannia-rozrakhunkovohrafichnoi-roboty-proektuvannia-chutlyvoho- elementa-mekhanichnoho-rehuliatora-chastoty-obertannia-dyzelia-z-kursu-avtomatychne-rehuliuvannia- dvz.html

To top