Участь у VII Міжнародній науково-технічній конференції «Сучасний стан та проблеми двигунобудування»

У рамках діяльності за критерієм “Навчання і викладання” (критерій 4) освітньо-професійної програми “Двигуни внутрішнього згорання” другого (магістерського) рівня вищої освіти студент другого курсу магістратури  Парамонов М.А. разом зі своїм керівником професором каф. ДВЗ Грицюком О.В.  взяли участь у VII Міжнародній науково-технічній конференції «Сучасний стан та проблеми двигунобудування», яка була присвячена 90-річчю заснування кафедри Двигунів внутрішнього згоряння, установок та технічної експлуатації Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Конференція проходила на умовах дистанційної участі у м. Миколаїв 24-25 листопада 2022 року. Тема доповіді: «Усвідомлений вибір основних конструктивних і регулювальних параметрів вітчизняного дизеля для вантажно-пасажирських автомобілів, мінівенів і мікроавтобусів».

Також  у рамках конференції були представлені доповіді наступних викладачів кафедри:

Воронков О. І. д. т. н., професор, Нікітченко І. М. к. т. н., доцент
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ПАЛИВНОГО ФАКЕЛА В ДИЗЕЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАКЕТА MATLAB

 

Корогодський В. А. д. т. н., професор, Матиско О. О., аспірант

ОЦІНКА ТЕМПЕРАТУРИ В НАДПОРШНЕВОМУ ОБ’ЄМІ ПО ЗОНАХ (ПРОДУКТИ ЗГОРЯННЯ, ПАЛИВОПОВІТРЯНА СУМІШ, ПОВІТРЯ) У ДВИГУНІ З ІСКРОВИМ ЗАПАЛЮВАННЯМ ТА ВНУТРІШНІМ СУМІШОУТВОРЕННЯМ

Єфремов А. О. аспірант

ПОЛІПШЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДИЗЕЛІВ ЗАСТОСУВАННЯМ СИСТЕМИ НАЛАШТОВАНОГО ВПУСКУ


To top