Кафедра «Технологія машинобудування і ремонт машин» (ТМ і РМ) була заснована в 1933 році і мала назву кафедра «Технологія виробництва і ремонт машин».

Кафедрою за час її існування підготовлено понад 5 тисяч фахівців. Нині (з 2005 р.) кафедра здійснює підготовку за напрямком «Професійна освіта» за спеціальностями «Транспорт» і «Метрологія, стандартизація та сертифікація». Підготовка фахівців здійснюється за кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр». 

На кафедрі функціонує аспірантура і докторантура. За цей час захищено 12 докторських та 41 кандидатську дисертацій.

В 2010 році завідуючий кафедрою доктор технічних наук, професор М.А. Подригало став лауреатом Державної премії України в області науки і техніки.

Для забезпечення навчального процесу та проведення науково-дослідних робіт кафедра має велику кількість технічного та технологічного устаткування, засобів вимірювання та контролю, декілька лабораторій та спеціалізованих аудиторій:

– лабораторія взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань;

– лабораторія надійності та трибологічних властивостей;

– лабораторія ремонту машин;

– лабораторія дефектації деталей;

– лабораторія фізико-механічних властивостей матеріалів;

– комп’ютерний клас. 

Після закінчення університету за профілем підготовки кафедри молоді фахівці працюють технологами на ремонтних підприємствах автомобільної галузі, викладачами та науковими співробітниками в навчальних закладах, інженерами-метрологами сертифікаційних лабораторій.

Відбулося відкриття в 2015 році нової спеціальності «Інжиніринг логістичних систем» на розширення матеріальної бази. 

News

Published:

УВАГА Групи АПМ-21-18, АПМ-12т1-19

Дисципліна: Технології інженерингу

Лектор: доц. Абрамов Д.В.

Повторити лекційний матеріал Теми 2, 3. Тема 2 Моделі інформаційних процесів. Тема 3 Інформаційний процес обробки даних.

Самостійно опрацювати за дисципліною теми № 4: Функціональне моделювання (IDEF 0). №5....

Published:

УВАГА для групи АПМ-31-17

На час карантину з 18 березня до 3 квітня заняття з дисципліни «Базові технології в машинобудуванні» для групи АПМ-31-17  проводяться дистанційно.  

Матеріали для навчання розміщені за посиланням

Консультації доступні...

Published:

УВАГА для груп АПТ-31-17 та АПТ-22т1-18

На час карантину з 18 березня до 3 квітня заняття з дисципліни «Сучасні методи розрахунків на міцність конструкцій із нових матеріалів» для груп АПТ-31-17 та АПТ-22т1-18 проводяться дистанційно.  

Матеріали для навчання розміщені за посиланням

Published:

Група АП-41-16

Дисципліна: Надійність приладів

Лектор: доц. Абрамов Д.В.

Самостійне опрацювання за дисципліною теми № 5: «Надійність за основними критеріями». Самостійне опрацювання практичних занять 4. Розрахунок надійності аиробів, що відновлюються. 5. Розрахунок надійності послідовної...

Contact Information:

Address: 61002, Kharkiv,

25 Yaroslava Mudroho Str., KhNADU,

E-mail: tmirm@ukr.net 

tmirm@khadi.kharkov.ua

Phone: (057) 707-37-33

Specialities at the Department of Technology of Machinery Manufacturing and Machine Maintenance