Запрошуємо в центр «Delсam-ХНАДУ» 

(кафедра технології машинобудування і ремонту машин, ауд. 415)    

Про роботу Центру

Навчально-консультаційний центр «Delcam-ХНАДУ» створений для забезпечення європейського рівня інжинірингової підготовки студентів на основі програмного забезпечення PowerSOLUTION компанії Delcam, що входить до складу корпорації Autodesk Ltd.

Пріоритетним спрямуванням роботи навчально-консультаційного центру «Делкам-ХНАДУ» є підготовка студентів по спеціальностям, підготовка яких здійснюється на кафедрі «Технології машинобудування та ремонту машин»

на автомобільному факультеті: 

  • напрям підготовки бакалавра «Прикладна механіка» (6.050501), 

спеціальність «Інженерія логістичних систем» (7.05050105, 8.05050105);

на факультеті комп’ютерних технологій і мехатроники:

  • напрям підготовки бакалавра «Професійна освіта» (6.010104),  

спеціальність « Транспорт» (7.01010401, 8.01010401);

  • напрям підготовки бакалавра “Професійна освіта” (6.010104),   

спеціальність «Метрологія, стандартизація та сертифікація» (7.01010401, 8.01010401).

В 2014 році ХНАДУ приєднався до проекту "Передові комп’ютерні  технології для університетів України", що започаткований компанією Delcam за сприяння  посольства Великобританії. 

Свій шлях компанія Delcam починала як науковий підрозділ Кембріджського університету в середині 70-х років ХХ століття. Найбільших успіхів досягла під керівництвом директора Хью Хамфріса. Починаючи з 1990 року завдяки його наполегливості та поєднанню талантів менеджера і вченого компанія значно розширила наукові інтереси і свої можливості. В 1991 році в Смол Хіз, індустріальному районі Бірмінгему, були побудовані нові виробничі і дослідницькі площі. Сьогодні компанія Delcam функціонує на території Північної та Південної Америки, в Європі, на Далекому Сході та в Австралії, використовує широку мережу регіональних головних офісів и офісів продаж. Зараз в цій мережі більше ніж 350 регіональних представництв в 80 державах світу. В Україні представництво Delcam працює у Львові.

Як рішення наукової проблеми геометричного моделювання складних структурованих поверхонь виник павук Борис, який згодом став офіційним логотипом компанії Delcam.

Геометрична модель павука Бориса і її втілення в металі

В центрі «Delcam-ХНАДУ», що очолює завідувач кафедри «Технології машинобудування та ремонту машин» проф., д-р техн. наук Подригало М.А., викладачі, підготовлені та атестовані компанією Delcam, навчають студентів і аспірантів застосовувати сучасні системи автоматизованого конструкторсько-технологічного інжінірінгу PowerSOLUTION. Ці системи призначені для комп’ютерного  проектування конструкцій і технологій виробництва та ремонту машин (CAD/CAM-системи), застосовуються для виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.  

Також на базі центру «Delcam-ХНАДУ» діють курси підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників для промислових підприємств і інжинірингових фірм Харківського регіону. 

Для розвитку контактів у напрямку освітньої діяльності в сфері інформаційних технологій підтримується постійний зв'язок з головною компанією Delcam та іншими навчальними центрами Delcam України.

Програмне забезпечення PowerSOLUTION вирішує весь спектр проектних завдань, які виникають під час розробки конструкцій нових машин, їх виготовленні і ремонті. Так, в програмі PowerSHAPE створюємо різноманітні по складності конструкції, а за допомогою програми PowerMILL розробляємо технологію виготовлення на верстатах.  

Офіційний сертифікат на програмне оснащення центру «Delkam-ХНАДУ»   

Ці програмні розробки компанії Delcam вивчаються в Центрі   

Програмні розробки компанії Delcam забезпечують якісний конструкторсько-технологічний інжиніринг як машин, так і  ювелірних прикрас