ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОБЛЕМИ НАДІЙНОСТІ МАШИН» присвячена пам’яті академіка В.Я. Аніловича.

Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність сту- дентів, молодих учених 2016 рік.

МАТЕРІАЛИ науково-методичних конференцій: ”Особливості викладання фахових дисциплін технічних спеціальностей – виклики часу та перспективи” 21 березня 2017 р., м. Харків.

"Аспекти формування освітньої діяльності у вищих учбових закладах на території України" 23 березня 2017 р., м. Харків.

МАТЕРІАЛИ всеукраїнського науково-практичного семінару ”Забезпечення функціональної стабільності автомобілів та тракторів” 22 травня 2019 р., м. Харків.

ПРОГРАМА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ АВТОМОБІЛІВ ТА ТРАКТОРІВ» 22 травня 2019 р., м. Харків.

ПРОГРАМА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ – ВИКЛИКИ ЧАСУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 21 березня 2017 р., м. Харків.

ПРОГРАМА 79-ї міжнародної студентської наукової конференції 27 березня – 31 березня 2017 р.

ПРОГРАМА 81-ї міжнародної студентської наукової конференції 1–5 квітня 2019 р.

ПРОГРАМА 80-ї міжнародної студентської наукової конференції 2 квітня – 6 квітня 2018 р.

Перелік конференцій ЗВО (або інших конференцій) з посиланням на роботи здобувачів освіти, що навчаються за ОП.

НАУКОВІ ПРАЦІ Міжнародної науково-практичної конференції "Автомобільний транспорт і автомобілебудування. Новітні технології і методи підготовки фахівців" 19–20 жовтня 2017 р.

Програма Міжнародної науково-практичної конференції "Автомобільний транспотрт і автомобілебудування. Новітні технології і методи підготовки фахівців".