Полянський Олександр Сергійович

Народився 25.11.1948 р. Закінчив НТУ «ХПІ», у 1972 році, за спеціальностю «Технологія машинобудування».

Наукові напрямки Полянського О.С. пов'язані з тематикою наукових досліджень кафедри та факультету. Опубліковано 405 статей у науково-технічних виданнях, у тому числі 8 монографій, 3 навчальні посібники з грифом МОН України, 53 статті за кордоном, отримав 22 патенти.

Плідно керує науково-дослідницькою роботою студентів, аспірантів. Започаткував в університеті наукову школу «Надійність машин та трибологічні дослідження». Є членом спеціалізованих рад з питань захисту докторських дисертацій при Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті та з питань захисту кандидатських дисертацій при Біотехнологічному університеті.

Підготував чотирьох докторів наук, 6 кандидатів наук, понад 50 разів виступав офіціальним опонентом на захисті докторських та кандидатських дисертацій.

За свою трудову діяльність був відзначений наступними нагородами:

 • Указом Президента України № 759/2020 від 18 грудня 2020 року призначена Державна стипендія як видатному діячу освіти;
 • Грамота Верховної Ради України (Постанова ВРУ №739к 07.09.2021 р.);
 • Диплом академіка (дійсного члена) Транспортної Академії України (№ 1246 від 20.06.2008 р.);
 • Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти України» (наказ Міністерства освіти України № 371-к від 06.09.2019 р.);
 • Заслужений діяч Транспортної академії України (рішення Президії ТАУ, протокол №1 від 16.03. 2012 року);
 • Нагрудний знак «Почесний викладач ХНАДУ» (наказ ректора ХНАДУ № 153 від 25.11.2016 р.);
 • диплом стипендії в галузі науки імені Георгія Федоровича Проскури (з технічних наук) (рішення Харківської обласної державної адміністрації, травень 2017 р.);
 • Нагрудний знак «Почесний професор» (наказ ректора ХНАДУ №315/3 від 04.10.2013 р.);
 • золота медаль конкурсу наукових розробок «Барвиста Україна. Кращий товар року – 2013» (20-23 серпня 2013 р., м. Київ);
 • Почесний знак «За видатні заслуги перед колективом університету» ІІІ ступеня (наказ ректора ХНАДУ № 347/3 від 19.08.2010 р.);
 • Почесна Грамота МОН України №122405 (травень 2007 р).